”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12)

Näissä käyttöehdoissa on määritelty ne säännöt ja ehdot, joilla voit käyttää tätä Raamattupalvelua ja sen sisältöä.
Kiitos, kun perehdyt niihin.

Päivitetty 25.11.2020

1. Määritelmiä

’Käyttäjätili’ – Käyttäjätilillä tarkoitetaan sähköpostiosoitteen ja salasanan yhdistelmää, jotka käyttäjä on syöttänyt järjestelmään tai jotka käyttäjä on pyytänyt välittämään järjestelmään kolmansien osapuolten kirjautumisrajapintojen kautta (esimerkiksi Facebook-kirjautuminen, Google-kirjautuminen). Käyttäjätili on sama raamattupalvelun eri osissa.

’Käyttäjäkohtainen sisältö” – Käyttäjäkohtainen sisältö on käyttäjän palveluun syöttämää tietoa, joka yhdistyy käyttäjätiliin (esimerkiksi muistiinpano).

’Käyttäjätilin haltija” – Käyttäjätilin haltijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka nimiin käyttäjätili on rekisteröity.

’Käyttäjä’ – Käyttäjällä tarkoitetaan palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jollaiseksi katsotaan erilaiset yritykset, yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot.

“Sisältö” – Sisällöllä tarkoitetaan tekstiä, kuvia, videoita ja muuta materiaalia Raamattupalvelussa.

“Pipliaseura” – Suomen Pipliaseura ry, Y-tunnus 0203598-7
Suomen Pipliaseura, Maistraatinportti 2 A, PL 54, 00241 Helsinki

”Pipliaseurat” – Pipliaseuroilla viitataan Suomen ja Hollannin Pipliaseuroihin. Hollannin Pipliaseura toimittaa palvelun teknisen ratkaisun ja omistaa osan verkkosivuston immateriaalioikeuksista.

”Verkkosivusto” – Verkkosivustolla tarkoitetaan tässä yhteydessä raamattu.fi (www.raamattu.fi), bibeln.fi (www.bibeln.fi) ja biibbal.fi (www.biibbal.fi)-sivustoa, jonka on tuottanut Pipliaseura.

”Mobiilisovellus” – mobiilisovelluksella tarkoitetaan Piplia-sovellusta, joka on saatavilla Applen App Store sekä Googlen Play -sovelluskaupoista matkapuhelimille sekä tableteille tai muille päätelaitteille.

”Raamattupalvelu” – Raamattupalvelulla tarkoitetaan Pipliaseuran tuottaman Verkkosivuston (raamattu.fi/bibeln.fi) sekä Mobiilisovelluksen (Piplia-sovellus) kokonaisuutta tai osia.

“Ei-kaupallisella käytöllä” tarkoitetaan Raamattupalvelun
(pl. kappale 5 – ehdossa 5.1 määritettyä):

  • sisällön esittämistä videoprojektorilla tai näyttöruudulla erilaisissa kokoontumisissa.
  • käyttöä kirkollisissa käyttötarkoituksissa, kuten käsiohjelmateksteissä, osana liturgiasta käyttöä tai osana rippikoulua
  • ei-kaupallista käyttöä kouluissa tai oppilaitoksissa
  • henkilökohtaista kotikäyttöä

Kaupallisella käytöllä tarkoitetaan
(pl. kappale 5 – ehdossa 5.1 määritettyä):

Raamattupalvelun tai sen sisältöjen käyttöä

  • tuotteissa, joita markkinoidaan kaupallisesti käyttäjän toimesta tai toimeksiannosta
  • mainoksissa ja markkinoinnissa
  • käytössä, joka on muuta kuin ei-kaupallista käyttöä

 

2. Käyttöehtojen soveltaminen

2.1 Näitä käyttäjäehtoja sovelletaan käyttäjän käyttäessä Raamattupalvelua joko verkkopalvelukäyttöliittymän tai mobiilisovelluksen kautta. Käyttäessään Raamattupalvelua tai sen osaa, käyttäjä hyväksyy peruuttamattomasti sitoutuvansa näihin käyttäjäehtoihin. Pipliaseuralla on oikeus muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Muutetut käyttöehdot astuvat voimaan samana päivänä kuin ne on julkaistu Verkkosivustolla. Käyttöehtojen yläreunassa näkyvä Viimeksi muokattu -päivämäärä kertoo, milloin viimeisimmät muutokset on tehty. Jatkamalla Raamattupalvelun käyttöä sen jälkeen, kun Käyttöehtojen uusi versio on julkaistu, Käyttäjä hyväksyy kaikki niihin tehdyt muutokset. Sen vuoksi Käyttäjän tulisi Raamattupalvelussa käydessään tarkistaa, onko Sopimuksesta julkaistu uusi versio.

2.1.1 Alle 16-vuotias Käyttäjä tarvitsee huoltajan suostumuksen Käyttäjätilin luomiseen.

2.2 Joihinkin Raamattupalvelun toiminnallisuuksiin tai sisältöihin, kuten tarjouksiin, kilpailuihin ja arvontoihin, saatetaan soveltaa lisäehtoja. Osallistumalla Raamattupalvelun mihin tahansa sellaiseen toimintaan, johon sovelletaan lisäehtoja, käyttäjän on hyväksyttävä näiden käyttöehtojen lisäksi kyseiset lisäehdot.

3. Käyttäjätili, sähköposti ja yksityisyys

3.1 Osa Raamattupalvelun sisällöistä ja toiminnallisuuksista edellyttää käyttäjätunnuksen luomista. Pipliaseura määrittelee kuka voi luoda käyttäjätunnuksen ja kuinka käyttäjätunnuksen luominen tapahtuu.

3.1.1 Raamattupalvelu on tarkoitettu ja suunnattu Suomessa asuville henkilöille sekä suomenkielisille henkilöille asuinpaikasta riippumatta.

3.1.2 Pipliaseuralla on oikeus määritellä, mitkä Raamattupalvelun sisällöistä ja toiminnallisuuksista asetetaan saataville Verkkopalvelussa ja Mobiilisovelluksessa. Käyttäjä tiedostaa, että toiminnallisuuksissa ja sisällöissä voi olla eroavaisuuksia.

3.2 Yhdellä Käyttäjällä saa olla vain yksi Käyttäjätili.

3.3 Käyttäjätilin kirjautumistunnuksia voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen luoneen käyttäjän kanssa samaan talouteen kuuluvat perheenjäsenet, kuitenkin enintään viisi henkilöä. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa eikä antaa muiden henkilöiden tai kolmansien osapuolten haltuun tai käyttöön.

3.4 Pipliaseuralla on oikeus asettaa rajoituksia samojen käyttäjätunnusten samanaikaiseen käyttöön useilla päätelaitteilla.

3.5 Pipliaseuralla on oikeus asettaa rajoituksia käyttäjätilien käyttöoikeuksien laajuuteen.

3.6 Käyttäjätunnuksen luomisen ja käyttämisen edellytyksenä on toimiva ja Käyttäjän hallinnassa oleva sähköpostiosoite. Käyttäjän velvollisuus on pitää Raamattupalvelun käyttäjätilinsä tiedoissa ajantasaista ja toimivaa sähköpostiosoitetta. Mikäli Käyttäjätiliin yhdistetty sähköpostiosoite ei enää ole käyttäjän hallussa tai se on lakannut toimimasta, käyttäjän tulee ilmoittaa uusi, toimiva sähköpostiosoite. Pipliaseuralla on oikeus deaktivoida tai poistaa sellainen käyttäjätili, johon ei ole liitetty toimivaa tai vahvistettua sähköpostiosoitetta.

3.7 Kun käytät Raamattupalvelua, saamme rekisteröitymisen yhteydessä tai muulla tavoin haltuumme sinua koskevia tietoja. Yksityisyyden suoja ja evästeet -käytänteet on kuvattu osoitteessa http://www.piplia.fi/yksityisyydensuoja-ja-evasteet. Palvelun käyttäjistä muodostuva tietokanta muodostaa henkilörekisterin, jonka rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.piplia.fi/rekisteriseloste. Käyttääkseen Raamattupalvelua, käyttäjän on hyväksyttävä edellä mainitut käytänteet ja tietosuojaselosteessa kuvatut toimintatavat.

3.7.1. Pipliaseuralla on oikeus käyttää käyttäjän palveluun lähettämiä tietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla. Pipliaseuralla on näiden lisäksi oikeus lähettää käyttäjälle näihin käyttöehtoihin liittyviä tiedotteita sekä teknisiä viestejä, jotka liittyvät esimerkiksi unohtuneen salasanan uusimiseen.

3.8. Raamattupalvelun teknisen ratkaisun tuottaa Hollannin Pipliaseura ja sen toimeksiannosta valtuutetut alihankkijat. Käyttäjä hyväksyy palveluun syöttämiensä tietojen tallentamisen teknisen tuottajan valitsemalla palvelimella, joka sijaitsee EU:n jäsenvaltion alueella.

3.9 Raamattupalvelussa esitetyt tiedot sekä viestien lähettäminen Raamattupalvelun ylläpidolle yhteyslomakkeen välityksellä tai muilla sähköisillä keinoilla, kuten sähköpostitse, ovat sähköistä viestintää. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että sähköinen viestintä tapahtuu paikallista tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Käyttäjä hyväksyy, että tämä sähköinen viestintä sekä Pipliaseuran sähköisesti Käyttäjälle toimittamat tiedonannot, tietojen luovutukset ja sopimukset vastaavat kirjallisesti annettuja ilmoituksia ja ovat yhtä päteviä ja tehokkaita kuin ilmoituksen antajan allekirjoittamat kirjalliset ilmoitukset.

 

4. Lisenssi

4.1 Pipliaseura myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavissa olevan ja rajoitetun luvan katsella, tulostaa ja jakaa Raamattupalvelusta saatavaa sisältöä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, ettei käyttäjä poista tekijänoikeutta koskevaa huomautusta tai muita sisältöön liitettyjä huomautuksia tai hämärrä niitä.

4.2. Raamattupalvelusta saatavaa sisältöä ei saa millään tavalla kopioida, painaa uudelleen, muokata, näyttää, esittää, kääntää, jakaa, sovittaa, lähettää, välittää yleisölle tietoliikenteen keinoin, kierrättää tai myydä missään kaupallisessa tarkoituksessa tai tarjota sitä millekään kaupalliselle lähteelle, muut verkkosivustot mukaan luettuina, ilman näissä käyttäjäehdoissa määriteltyä käyttötarkoitusta enimmäislaajuuden rajoissa tai Pipliaseuran etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

4.3 Seuraavia Raamattupalvelun sisältöjä voi tietyin rajoituksin käyttää uudelleen (ks. Käyttöehtojen kohdat 5, 6 ja 7, erit. 7.4.):

(i) Raamatuntekstit (Katso tarkemmin Käyttöehtojen kappale 5.)

(ii) Tekstisisällöt (Katso tarkemmin Käyttöehtojen kappale 6.)

(iii) Sisällöt, joihin käyttäjälle tarjotaan lataamismahdollisuutta (download) (Katso tarkemmin Käyttöehtojen kappale 7.)

4.4 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää lisenssiä edelleen toiselle henkilölle tai uudelleenlisensoida sitä millään ehdoilla.

 

5. Raamatuntekstejä koskevat tallennus- ja uudelleenkäyttöehdot

5.1 Käsitteiden määrittely

Kaupallisella käytöllä tarkoitetaan käyttöä myytävissä julkaisuissa (kirjat, aikakauslehdet, lisenssillä toimivat verkkosivustot)

Ei-kaupallisella käytöllä tarkoitetaan seurakunnallista käyttöä ja ilmaisjakelua (esim. raamattupiirit, liturginen käyttö sekä ilmaisjakeluna jaeltavat kirkolliset julkaisut).

Oma käyttö: käyttö pienimuotoisessa tarkoituksessa, kuten perhepiirissä, nuortenillassa tai ystävien tapaamisessa.

Käyttö lähetystyön tarpeisiin: Tällä tarkoitetaan Raamatun tai sen osien jakelua, jolla pyritään edistämään raamatuntuntemusta ja/tai sen sisältöihin liittyvää osallisuutta.

 

5.2 Painotuotteita koskevat rajoitukset
Raamattupalvelussa saatavilla oleviin Raamatun käsikirjoituksiin tai niiden osiin liittyy tekijänoikeuksia sekä lähioikeuksia, joita Käyttäjän on kunnioitettava.

Palvelusta voi kopioida 50 jaetta tekstiä ilman etukäteislupaa. Kokonaisen raamatunkirjan kopiomiseen palvelusta muuhun kuin yksityiskäyttöön on pyydettävä kirjallinen lupa.
Kopioitavan raamatuntekstin yhteyteen on liitettävä käännöskohtainen tekijänoikeuslauseke ja lähdeviite.

Kopioitavaa raamatuntekstiä ei saa muokata muutoin kuin sitaattikäyttöön lyhentämällä jaetta tai tavuttamalla tekstiä.

Näitä rajoituksia sovelletaan sekä kaupallisessa että ei kaupallisessa käytössä.

 

5.3 Digitaalista käyttöä koskevat rajoitukset (esimerkiksi videotykiltä heijastaminen, sovellukset ja käyttö verkkosivuilla)

5.3.1 Videotykin käyttö

Palvelusta voi kopioida digitaalista käyttöä varten kerralla enimmillään 50 jaetta ei-kaupalliseen käyttöön ilman erillistä lupaa.

Tekstin yhteyteen on liitettävä lyhyt käännöskohtainen tekijänoikeuslauseke sekä lähdeviite.

Kopioitavaa raamatuntekstiä ei saa muokata muutoin kuin sitaattikäytöön lyhentämällä jaetta tai tavuttamalla tekstiä.

Laajemman kuin 50 jakeen käyttö digitaalisessa jakelussa edellyttää käyttölupaa Pipliaseuralta.

 

5.3.2 Digitaaliset dokumentit, kuten kirkolliset lehdet, raamattutunnit, työkirjat

Tätä käyttötarkoitusta varten koskevat samat rajoitukset kuin painotuotteissa yllä on määritelty.

Nämä säännöt koskevat sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä.

 

5.3.3 Digitaaliset sovellukset kuten mobiilisovellukset tai verkkosivustot

Digitaalista sovellusta varten saa kopioida ei-kaupalliseen käyttöön maksimissaan 50 jaetta kerrallaan. Tällaista käyttöä ovat esimerkiksi henkilökohtaiset blogit tai rajatulle yleisölle saatavilla olevat raamattusovellukset.

Mikäli sovelluksessa on jatkuvasti tarjolla Raamattupalvelusta kopioituja raamatunjakeita, on uusien kopioitavien korvattava edelliset, jotta kerralla saatavilla ei ole enempää kuin 50 palvelusta kopioitua jaetta. Tämän ylittävään käyttöön on hankittava lupa Pipliaseuralta.

Tekstin yhteydessä on esitettävä lyhyt käännöskohtainen tekijänoikeuslauseke sekä luotava linkki Raamattu.fi-palveluun.

Kaupalliseen sekä lähetystyön käyttöön tarkoitettu laajamittainen raamatuntekstien kopioiminen edellyttää aina lupaa Pipliaseuralta. Käännöskohtaista käyttöä saatetaan rajoittaa myös raamatunkäännöksen laajassa tekijänoikeuslausekkeessa. Tällöin tekstin käyttö saattaa edellyttää lupaa myös muulta tekijänoikeuden haltijalta kuin Pipliaseuralta.

5.4 Tiedustelut raamatuntekstien käytöstä digitaalisissa tai painetuista julkaisuista tulee osoittaa Pipliaseuralle osoitteeseen info@piplia.fi otsikolla ”Tiedustelu käyttöoikeudesta raamatuntekstiin”.

 

6. Rajoitukset muiden Raamattupalvelun tekstisisältöjen tallentamiseen tai uudelleenkäyttämiseen (esimerkiksi Raamattuun liittyvät taustatietoartikkelit, blogitekstit ja uutiset)

(i) Raamattupalvelun muita tekstisisältöjä saa käyttää ilman erillistä lupaa, kun kaikki alla olevat ehdot täyttyvät:

(ii) Teksti asetetaan saataville osana verkkosivustoa, mutta se ei ole erikseen ladattava dokumentti (esim. pdf-tiedosto), jota tarjotaan ladattavaksi (Katso erikseen Käyttöehtojen kappale 7.)

(iii) Materiaali asetetaan saataville ei-kaupallisessa tarkoituksessa

(iv) Materiaalia ei ole muokattu.

(v) Materiaalin yhteydessä ilmoitetaan selkeästi sen lähde ja linkki Raamattu.fi-sivustolle.

(vi) Lainattu teksti ei ylitä 500 sanaa per käyttöyhteys (esimerkiksi raamattupiiriä varten laadittu materiaali tai seurakunnan verkkosivusto)

7. Rajoitukset sivustolta ladattavien tiedostojen käyttöön

7.1 Raamattupalvelussa tarjotaan tiettyjä aineistoja ladattaviksi eli tallennettaviksi käyttäjän omalle päätelaitteelle. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi DigiMarkus-evankeliumikäännöksen äänitiedostot sekä tietyt taustatietoaineistoon sisältyvät kuvat. Nämä aineistot on varustettu linkillä ja symbolilla, jossa on alaspäin osoittava nuoli. Ladattavien tiedostojen käyttö on sallittu yksinomaan ei-kaupalliseen käyttöön ja niitä koskevat myös muut näissä käyttöehdoissa esitetyt rajoitukset.

7.2 Ladattaviksi saatettujen kuvien uudelleenkäyttö on sallittu vain silloin kun kuvaa ei ole muokattu tai rajattu.

7.3 Ladattaviksi saatettujen tiedostojen tallentaminen omalle päätelaitteelle on sallittua vain henkilökohtaiseen käyttöön. Niiden edelleen jakaminen tai uudelleen julkaisu toisille on kielletty.

 

8. Lähdeviittaukset ja tekijänoikeusmerkinnät

8.1 Verkkosivuston materiaalin uudelleenkäyttäminen edellyttää aina lähdeviittauksen sekä tekijänoikeuslausekkeen.

8.2 Raamatuntekstiä koskevasta uudelleenkäytöstä on säädetty kappaleessa 5.

8.3 Muita kuin raamatuntekstejä koskevan uudelleenkäytön tai lainauksen yhteydessä on esitettävä seuraava lähdeviittaus ja tekijänoikeuslauseke:

Lähde: Raamattu.fi

© Suomen Pipliaseura
Digitaalisissa käyttöympäristössä lähdeviittaukseen on luotava hyperlinkki Raamattu.fi-sivustolle.

 

9. Käyttäjätilikohtaiset sisällöt ja asetukset

9.1 Raamattupalvelussa on käytettävissä toiminnallisuuksia ja sisältöjä, jotka linkittyvät Käyttäjätiliin. Käyttäjällä on mahdollisuus lisätä palveluun sisältöä, muokata palveluun lisäämäänsä sisältöä sekä vaikuttaa sisällön esittämisen ulkoasuun.

9.2 Käyttäjätilin haltija on vastuussa käyttäjätiliin linkitetystä käyttäjätilikohtaisesta sisällöstä.

9.3 Käyttäjä tiedostaa, että käyttäjätilikohtainen sisältö ja asetukset ovat kaikkien kyseisiä käyttäjätunnuksia käyttävien saatavilla, muokattavissa ja poistettavissa.

9.4 Käyttäjä tiedostaa, että osa käyttäjätilikohtaisesta sisällöstä on saatavilla vain sisäänkirjautumisen jälkeen. Käyttäjän palvelun jakotoimintoa käyttämällä jakamat sisällöt ovat käyttäjätilikohtaista sisältöä ja ovat kolmansien osapuolten luettavissa ilman sisäänkirjautumista, mikäli jakolinkki saatetaan julkisesti saataville.

9.5 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Raamattupalvelua ainoastaan laillisiin tarkoituksiin, hyvien tapojen ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Pipliaseuralla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta poistaa tai deaktivoida käyttäjän pääsy käyttäjätilikohtaiseen sisältöön, mikäli käyttäjän lisäämä sisältö ei ole käyttöehtojen mukaista tai se on muuten loukkaavaa tai harhauttavaa.

9.6 Pipliaseuralla on oikeus poistaa käyttäjien Raamattupalveluun lisäämää sisältöä tai ottaa se pois käyttäjien saatavilta.

9.7 Pipliaseura ei vastaa menetyksistä tai haitoista, joita Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu siitä, että käyttäjätilikohtaisia sisältöjä on poistettu tai jätetty tallentamatta teknisistä häiriöistä johtuen.

 

10. Immateriaalioikeudet

10.1 Riippumatta käyttöehdoissa määritellyistä lisensointiehdoista, käyttäjä tiedostaa, että kaikki palvelun immateriaalioikeudet ovat Hollannin ja/tai Suomen Pipliaseuran tai muun yhteistyökumppanin omaisuutta. Mikään käyttöehtojen kohta ei siirrä näitä oikeuksia edelleen missään käyttöyhteydessä eikä missään laajuudessa.

10.2 Käyttäjä tiedostaa, että palvelussa on sisältöjä, joiden oikeudet omistaa kolmas osapuoli (esimerkiksi Kirkkoraamattu 1992 -suomennoken tekijänoikeudet). Riippumatta siitä, mitä näissä käyttöehdoissa on määritelty, käyttäjän on itse hankittava kolmannen osapuolen tekstiä koskevat käyttöoikeudet, mikäli kolmannen osapuolen tekijänoikeus sitä edellyttää.

 

11. Palvelun kohtuullinen käyttö

11.1 Käyttäjä vakuuttaa, ettei
(i) käytä Raamattupalvelua millään tavalla, joka voisi estää Raamattupalvelun toiminnan tai ylikuormittaa, vahingoittaa tai haitata Raamattupalvelua tai sen muuta käyttöä, kuten käyttäjien mahdollisuutta osallistua tosiaikaiseen toimintaan Raamattupalvelun kautta;
(ii) käytä Raamattupalveluun kohdennettua robottia, spider-ohjelmaa tai muuta automaattista laitetta, prosessia tai keinoa mihinkään tarkoitukseen, kuten palvelun haravointiin, tiedonlouhintaan tai minkä tahansa Raamattupalvelun aineiston seurantaan tai kopiointiin;
(iii) käytä mitään manuaalista prosessia minkään Raamattupalvelun aineiston seurantaan tai kopiointiin tai muihin luvattomiin tarkoituksiin ilman Pipliaseuran nimenomaista etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;
(iv) käytä mitään muuta laitetta, ohjelmaa tai aliohjelmaa joka haittaa Raamattupalvelun asianmukaista toimintaa.

 

12. Raamattupalvelun käyttöä koskeva takuu ja vastuunrajoitukset

12.1 Raamattupalvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”- ja ”siten kuin se on saatavilla” ehdoilla. Pipliaseurat eivät takaa, että Raamattupalvelu vastaa vaatimuksiasi.

12.1.2. Käyttäjä on itse vastuussa käyttämiensä päätelaitteiden ja verkkoselainten toimivuudesta ja asetuksista.

12.1.3. Käyttäjä on vastuussa Mobiilisovelluksen lataamiseen ja käyttöön liittyvistä mahdollisista muista ehdoista kuten kohdassa 14.1. määritetään.

12.1.4. Pipliaseurat eivät takaa Raamattupalvelun käyttäjille henkilökohtaista käyttötukea.

12.2 Vaikka teemme työtä palvelun keskeytyksettömän käytön toteutumiseksi, Pipliaseurat eivät takaa, että verkkosivusto on käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti, luotettavasti tai virheettömästi tai että mahdolliset virheet korjataan.

12.3 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kaikkien Raamattupalvelua käyttämällä saatujen aineistojen ja tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja että käyttäjä vastaa yksin mahdollisista tietokonejärjestelmälle aiheutuneista vahingoista tai tietojen menetyksistä, joita tällaisten aineistojen tai tietojen lataaminen voi aiheuttaa. Mitään sivuston omistajalta tai verkkosivuston kautta suullisesti tai kirjallisesti saatua neuvoa tai tietoa ei tulkita vakuutukseksi, ellei sitä nimenomaisesti ole näissä ehdoissa esitetty.

12.4 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Pipliaseurat ja niiden työntekijät tai edustajat eivät missään tilanteessa vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista maksettavasta vahingonkorvauksesta. Tällaisia ovat muun muassa käyttömahdollisuuden menettäminen, tulojen, säästöjen tai voittojen menettäminen, tietojen menettäminen, goodwill-arvon menettäminen, korvaavien palveluiden hankinnasta aiheutuneet kustannukset tai mitkä tahansa muut välilliset, erityiset, satunnaiset tai seurannaiset vahingot riippumatta niiden aiheutumistavasta ja väitetystä vastuuperusteesta, kuten sopimusrikkomuksesta tai sopimussuhteen ulkopuolisesta vahingonkorvausvastuusta (tuottamus ja ankara vastuu mukaan luettuna) tai joka on muulla tavoin aiheutunut
(i) Raamattupalvelun käytöstä tai käytön estymisestä,
(ii) korvaavien palveluiden, tuotteiden tai verkkosivustojen hankinnasta aiheutuneista kustannuksista,
(iii) Käyttäjän lähettämien aineistojen tai tietojen muuttumisesta tai joutumisesta vääriin käsiin (henkilötiedot mukaan luettuina),
(iv) jonkin kolmannen osapuolen näkemyksistä tai toiminnasta Raamattupalvelussa tai
(v) mistä tahansa muusta Raamattupalveluun liittyvästä seikasta.

12.5. Tätä vastuunrajoitusta sovelletaan sovellettavan lainsäädännön mukaisessa enimmäislaajuudessa.

12.6 Käyttäjä vastaa Raamattupalveluun lähettämiensä henkilötietojensa paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta. Pipliaseurat eivät vastaa mistään vahingosta, joka Käyttäjälle voi aiheutua näiden tietojen paikkansa pitämättömyydestä tai vaillinaisuudesta.

13. Käyttäjätilin ja käyttöoikeuksien muokkaaminen ja/tai päättäminen

13.1 Pipliaseuroilla on oikeus milloin tahansa deaktivoida tai poistaa käyttäjätili ja asettaa käyttäjätilin haltijalle käyttökielto sivuston palveluihin ja sisältöihin.

13.2 Pipliaseuroilla on oikeus poistaa käyttäjien saatavilta tai rajoittaa käyttäjien saatavilla olevan aineiston laajuutta tai muita Raamattupalvelun osia.

13.3 Pipliaseuroilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

13.4 Mikäli Käyttäjän käyttöoikeus Raamattupalveluun irtisanotaan, Käyttäjän on lakattava käyttämästä Verkkosivustoa.

 

14. Muut ehdot

14.1. Palvelu sisältää linkkejä Pipliaseuran muihin verkkosivustoihin sekä kolmansien osapuolien verkkosivustoihin, esimerkiksi tekijänoikeuksien haltijan verkkosivustoon. Tällaisiin Raamattualustan ulkopuolisiin palveluihin sovelletaan kyseisen verkkosivuston käyttö- ja muita ehtoja.

14.2. Pipliaseuran Mobiilisovelluksiin, jotka on saatettu Käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen tai Google Playn kautta, sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Asiakas voi tutustua Applen ehtoihin täällä, Googlen ehtoihin täällä.

 

15. Riitojen ratkaiseminen

Raamattupalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita on pantava vireille yksinomaan Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa, asiasta riippuen joko Helsingin käräjäoikeudessa tai markkinaoikeudessa.

 

16. Yleistä

16.1 Jos jonkin näiden Käyttöehtojen osan tai ehdon katsotaan olevan lainvastainen, mitätön, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen osa katsotaan näistä Käyttöehdoista erilliseksi eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

16.2 Käyttöehtojen kohdat pysyvät voimassa, vaikka Raamattupalvelun käyttöoikeus irtisanottaisiin.