YLEINEN |

Kertomusten kautta Raamattuun

Kertomusten kautta – Raamattu nuorisotyössä -koulutuksessa seurakuntien kasvatuksen työntekijät etsivät tapoja vahvistaa nuorten tarttumapintaa Raamattuun. Raamattua lähestytään kertoen ihmisistä, jotka Raamatussa kokevat Jumalan läsnäoloa, epäonnistuvat, vihastuvat ja rakastuvat. – Kertomukset vetoavat useimpiin ihmisiin, myös nuoriin, koska ne kertovat ihmisenä olemisesta, sanoo Kertomusten kautta -kouluttajana toimiva Kuopion Männistön seurakunnan kappalainen Heikki Hyvärinen. Kertomukset vetävät puoleensa myös siksi, että me ihmisinä ymmärrämme itseämme, muita ja maailmaa kertomuksen muodossa. Jaksotamme koettua mielessämme ja puheissamme ajallisiksi ja juonellisiksi kokonaisuuksiksi eli kertomuksiksi.

Kertomusten voimasta puhuu myös se, miten pyhät kertomukset kulkivat ja säilyivät sukupolvelta toiselle ennen kuin ne koottiin kirjoitettuun muotoon. Ihmiset kertoivat toisilleen kertomuksia, joissa Jumalan läsnäolo kosketti ihmisiä. Nämä kertomukset haluttiin säilyttää, kirjoittaa ja koota Raamattuun. – Edelleen kertomisen kautta Vanhan Testamentin tai Jeesuksen aikainen kokemus tulee eläväksi samalla tavalla kuin aikanaan, kuvaa Hyvärinen, joka toimii myös Kuopion Pipliaseuran puheenjohtajana. Hyvärinen liittyy ajattelussaan Lutheriin, joka korosti Pyhän Hengen vaikutusta Raamatun Sanan eläväksi tekijänä.

Kertomusten kautta – Raamattu nuorisotyössä -koulutuksessa opitaan erilaisia työskentelytapoja, joiden kautta raamatunkertomukset tulevat vuoropuheluun nuoren elämän tarinoiden kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään Painiva Jumala -materiaalin toiminnallisia työskentelytapoja ja lisäksi harjoitellaan kertomista. Raamatunkertomukset tulevat kerrottuina erityisen lähelle nuorta. Eläytyvä kertoja kutsuu tekstiin mukaan tunteita ja mielikuvia, jotka laajentavat nuoren kytkentöjä sekä raamatunkertomukseen että oman elämänsä tarinoihin. – Kertomisen kautta kuulija voi nähdä kertomuksen kuvina omassa mielessään. Silloin kosketuspinta ihmisen tunnetasolle ja omiin elämänkokemuksiin rakentuu rikkaaksi. Samat tunteet, pettymykset, onnistumiset ja pelot ovat mukana Raamatussa ja tämän ajan ihmisen elämässä, sanoo Hyvärinen.

Mukaansa tempaavaan kertomiseen tarvitaan Hyvärisen mukaan eläytyvän otteen lisäksi taustatyötä. Kertomukseen kannattaa tutustua huolella etukäteen, jotta tietää, kuka kertomuksen päähenkilö on, mitä hänelle tapahtuu ja millaisesta taustasta hän tulee. Myös kertomusta edeltävät tapahtumat ja kertomuksen tapahtumapaikka ovat tuttuja taitavalle kertojalle. – Kun kertomuksessa osaa kuvailla esimerkiksi tapahtumapaikkoja ja lisätä pieniä yksityiskohtia, kertomukseen tulee toden tuntua ja elämän makua, opastaa Hyvärinen.

Ihmisyyden peruskokemusten, vaarojen, epäonnistumisten ja niistä pelastumisten rinnalla kaikissa raamatunkertomuksissa on mukana pyhä kokemus. Jumala on läsnä ja pelastaa lopulta ne, jotka luottavat Jumalaan – silloinkin kun ihminen ei sitä tietyllä hetkellä itse edes ymmärrä. Vaikka ihminen ei aina tee oikeita ratkaisuja ja on usein pelkkä vastaanottaja, Jumala puuttuu tilanteeseen ja kuljettaa kaukonäköisesti sitä eteenpäin. – Raamatunkertomukset vahvistavat kokemusta siitä, ettei ihminen pärjää yksin ja ilman Jumalaa. Jumalaan saa ja on hyvä turvata, toteaa Hyvärinen.

Teksti: Sanna Jattu, Nuori kirkko ry

Lisätietoa

Kertomusten kautta -koulutukset
Painiva Jumala