Arvonnan säännöt

SUOMEN PIPLIASEURA ry.

Piplia arvontojen säännöt

Osallistumisaika

Arvonnan osallistumisaika on ilmoitettu osallistumissivulla. Arvonta voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin.

Arvonnan järjestäjä

Suomen Pipliaseura ry (jäljempänä ”järjestäjä”)

Maistraatinportti 2 A, 00240 Helsinki (PL 54, 00241 Helsinki)

Arvonnan palkinnot

Arvonnan palkinnot ja niiden arvot ilmoitetaan kunkin arvonnan yhteydessä. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt pois lukien Suomen Pipliaseura ry:n henkilökunta. Arvontaan osallistuminen ei edellytä lahjoittamista.

Osallistuminen edellyttää yhteystietojen jättämistä järjestäjän www-sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella (www.piplia.fi tai pipliakauppa.fi). Arvontaan voi osallistua vain kerran / henkilö. Saman henkilön useammat osallistumiskerrat luetaan yhdeksi kupongiksi. Kaikki automatisoidut keinot osallistua ovat kiellettyjä. Vilpistä tai huijausyrityksestä osallistuja menettää osallistumiskelpoisuutensa, ja Järjestäjällä on oikeus poistaa vilppiin tai huijaukseen syyllistynyt kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.

Arvonta

Arvonta suoritetaan kilpailuajan päätyttyä ilmoitettuna ajankohtana. Palkinnon toimittaminen voittajalle edellyttää, että voittaja on luovuttanut korrektit yhteystiedot ja että hän jättää järjestäjälle yhteystietonsa. Mikäli voittajan yhteystiedot ovat virheelliset, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista vastauksista.

Voitoista ilmoittaminen

Voitoista ilmoitetaan voittajalle lähettämällä hänelle viesti sähköpostitse tai tekstiviestillä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta, lunastamatonta palkintoa ei korvata.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.