Lukutaitotyö

Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen mullistaa ihmisen elämän: se avaa uusia mahdollisuuksia ja tien kohti parempaa tulevaisuutta. Vielä nykyäänkin raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että vähemmistökansa saa kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppii lukemaan.

Lukutaito muuttaa elämän – tue naisia, tuet koko yhteisöä!

Aloitimme vuonna 2017 lukutaito-ohjelman 16 kielellä neljässä Itä-Afrikan maassa: Keniassa, Etiopiassa, Malawissa ja Tansaniassa. Itä-Afrikan maissa tarvitaan juuri nyt oppikirjoja sekä päteviä opettajia.

Tavoitteena on, että 20 000 aikuista naista oppii lukemaan omalla kielellään. Työ on alkanut lupaavasti . Sinun avullasi työ voi jatkua – ja monien elämä muuttua!

Liittymällä Agricola-tukirenkaaseen, voit kuukausilahjoittajana tukea naisia saavuttamaan päämääränsä. Ongelmana usein on, että koulunkäynti keskeytyy pätevien opettajien ja rahanpuutteen vuoksi. Pitkäjänteisellä tuella varmistamme kipeästi kaivatun jatkuvuuden.

Elämän käännekohta

Lukutaidon oppiminen on monelle elämän käännekohta. Muutos yhteisöissä alkaa usein naisten kautta. Naisten lukutaito vaikuttaa välittömästi perheen ja koko yhteisön hyvinvointiin.

Lukutaitoryhmä aloitti Malawin yaokansan keskuudessa

Naiset saavat välitöntä helpotusta arkeensa lukutaidosta. Se lisää turvallisuutta ja mahdollistaa esimerkiksi kauppa- ja terveysasioiden itsenäisen hoitamisen. Samalla omanarvon tunne vahvistuu.

Haaveni on ryhtyä yrittäjäksi

Joice haaveilee yrittäjyydestä, kun on oppinut lukemaan.

Naisten haavena on lukutaidon myötä päästä opiskelemaan enemmän, jotta he voisivat itse ansaita elantonsa ja saada itsenäisemmän elämän. Maasai-heimoon kuluva Joice aloitti opinnot kylänsä lukutaitoryhmässä kaksi vuotta sitten.

– Nyt osaan kirjoittaa ja lukea. Lukutaito on avannut mieleni. Tiedän ihmisiä, jotka ovat opiskelun myötä ryhtyneet yrittäjiksi ja tulevat hyvin toimeen. Tämä motivoi minuakin!

Kuukausilahjoitus?

Kuukausilahjoitus on helppo tapa tukea itselle tärkeitä asioita ja arvoja. Kerromme lahjoittajille työn etenemisestä mm. Piplia-lehdessä ja uutiskirjeissä. Varmista, että saat nämä!

Agricola-tukirengas keskittyy lukutaitotyöhön

Agricola-tukirengas keskittyy vuonna 2017 alkavan Lukutaitoa Afrikan naisille -ohjelman tukemiseen.  Tarkoitus on vähentää lukutaidottomuutta neljässä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa. Työtä rahoittavat Yhtyneiden Raamattuseurojen tukijat eri maissa.

Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi Agricola-tukirenkaaseen olet mukana Pipliaseuran pitkäjänteisessä lukutaitotyössä.

Liity Agricola-tukirenkaaseen nyt!