Testamenttilahjoitus

Mukana Hyvä testamentti -kampanjassa

Pipliaseura on mukana Hyvä testamentti -kampanjassa. Mukana on 21 järjestöä, jotka edustavat eri hyväntekeväisyyskohteita. Kampanjan tarkoituksena on kertoa testamentin mahdollisuuksista, jakaa tietoa ja kokemuksia testamentin tekemisestä.

Kansainvälisen tutkimuskatsauksen mukaan testamenttaaminen on yleistymässä, mutta siitä ei välttämättä puhuta. Ikä on edelleen merkittävin testamenttaamiseen vaikuttava tekijä ja usein testamentti tehdään keski-iässä. Muutoksia kerran laadittuun testamenttiin tehdään harvoin, vaikka se on käytännössä mahdollista. Lue lisää aiheesta: Testamentti, olenko ajatellut sitä?

Pipliaseuran työssä Raamattu kohtaa sydämen

Tekemällä testamentin voit tukea sinulle tärkeää työtä. Arvosi jäävät elämään. Teemme raamatunkäännöstyötä, edistämme lukutaitoa sekä parannamme syrjäytettyjen asemaa yli 200 maassa. Työmme kautta pienikin testamentti voi muuttaa elämää yli sukupolvien.

Tuomme Raamatun lähelle ihmistä

  • Tavoitamme ihmiset heidän omalla kielellään
  • Edistämme luku- ja kirjoitustaitoa
  • Parannamme syrjittyjen asemaa
  • Herätämme mielenkiintoa Raamattua kohtaan

Tukemalla Pipliaseuran työtä voit antaa toivon näkökulman yhdelle ihmiselle tai jopa kokonaiselle kansalle. Työn kautta Raamattu löytää tiensä ihmisten sydämiin ympäri maailmaa, heidän omalla kielellään. Testamentilla voit varmistaa, että sinulle tärkeä asia jää elämään.

Näin teet testamenttilahjoituksen

Testamentin tekeminen on osa aktiivista elämän suunnittelua. Testamentin voi tehdä kuka tahansa, iästä riippumatta. Sen avulla voit etukäteen vaikuttaa siihen, mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Testamenttia voit myöhemmin halutessasi muuttaa.

Tutustu oheiseen testamenttiohjeeseen, jossa on esimerkki testamentista.

Annamme mielellämme henkilökohtaista neuvontaa!

Ota yhteyttä

Eeva Vuorinen
talousjohtaja, puh. 040 522 8735, eeva.vuorinen@piplia.fi
Hanna Hokkanen
varainhankinnan päällikkö, puh. 040 546 9018, hanna.hokkanen@piplia.fi

Anna ihmeen toistua

Esimerkkejä työn tuloksista

Pipliaseurat toimivat kaikkialla maailmassa. Teemme yhteistyötä yli 200 maassa tai alueella paikallisten kirkkojen, alueellisten pipliaseurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työmme perustuu aina paikallisten toimijoiden tukemiseen.

Malawissa Afrikassa julkaistiin lomwenkielinen Uuden testamentin käännös syksyllä 2014. Käännöshanketta rahoitettiin osin testamenttilahjoituksella. Malawin 17 miljoonasta asukkaasta 82 % on kristittyjä. Maan virallista kieltä chichewaa puhuu äidinkielenään 57 %  ja lomwen puhujia 17 % väestöstä. Lomwen kielen raamatunkääntäjä Hayes Metani kertoo, että kansa on ollut jo vuosia syrjittynä. Uuden testamentin valmistuttua lomwet ovat itsekin alkaneet arvostaa itseään.

Nyt meidät on nähty ja hyväksytty ihmisinä. Nyt myös Jumala on nähnyt meidät.
– Hayes Metani, raamatunkääntäjä Malawista

HT-logo_vaaka

Lue lisää: www.hyvatestamentti.fi