AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Maailman luetuimman teoksen käännökset ylittivät 700 käännösversion rajapyykin

Kaksi namibialaista naista uuden raamatunkäännöksen kanssa

Raamatunkääntäminen etenee harppauksin, vaikka kuluneena vuotena koronapandemia leimasi käännöstyön olosuhteita.

Elokuussa ylitettiin 700 raamatunkäännöksen käännöksen rajapyykki, ja vuoden 2020 lopussa koko Raamattu oli saatavissa jo 704 kielellä.

Näitä kieliä puhuu äidinkielenään 5,7 miljardia ihmistä, joten Raamattu on edelleen maailman tunnetuin ja varmasti myös luetuin teos.

Yli 70% Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen eli pipliaseurojen kääntämiä. Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies, UBS), johon myös Suomen Pipliaseura kuuluu, on maailman suurin toimija raamatunkääntämisen saralla.

Uusi testamentti on koko Raamattua käännetympi, sillä UT on käännetty 1 571 kielelle. Kohdekielten puhujia on 825 miljoonaa. Jokin osa Raamattua eli osakäännöksiä on puolestaan olemassa 1 160 kielelle.

Edelleen yli puolelle maailman yli 7 000 kielestä ei ole käännetty Raamattua. Näin ollen 254 miljoonaa ihmistä ei voi lukea Raamattua omalla äidinkielellään lainkaan.

Raamatun saatavuus eri kielilajeittain ja puhujaryhmille vuoden 2020 tilasto

Vuonna 2020 Raamatun ensikäännös 46 kielelle 

Kun Yhtyneet Raamattuseurat aloittivat 75 vuotta sitten toimintansa, raamatunkäännöstilastot näyttivät hyvin erilaisilta. Tuolloin, toisen maailmansodan jälkeen, kokonaisia Raamattuja oli käännetty vasta alle 200 kielelle, Uusi testamentti hieman yli 230 kielelle, ja 620 kielelle oli käännetty osia Raamatusta.

Menneen maailmaan tahtiin verraten on huomattavaa, että pelkästään vuonna 2020 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 66 kielellä.*) Nämä käännökset ovat 707 miljoonan ihmisen äidinkielenään puhumia.

Vuonna 2020 uusista raamatunkäännöksistä 46 oli ensikäännöksiä. Näitä kieliä puhuu 13 miljoonaa ihmistä.

Ensikäännökset jakautuvat seuraavasti:

  • 6 kielelle ensimmäinen koko Raamattu
  • 11 kielelle ensimmäinen Uusi testamentti
  • 29 kieliryhmälle ensimmäinen raamatunosa tai sitä seuraava muu osa ensimmäistä kertaa

Nämä kieliryhmiensä ensimmäiset raamatunkäännökset saavuttavat arviolta 13 miljoonaa ihmistä.

Uudet ja uudistetut käännökset sitouttavat ihmisiä Raamattuun

Kielet kehittyvät ja myös Raamatun kieli vanhenee ajan myötä. Siksi Raamatusta tehdään aina myös uusia käännöksiä.

Tuoreet, aiempaa tarkemmat käännökset auttavat varmistamaan viestin välittymisen: sen, että uudet sukupolvet ymmärtävät Raamatun kieltä.

Uusia raamatunkäännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarpeisiin, esimerkiksi Raamatut selitetekstein (eng. Study Bible) tai erityisryhmille ja erilaisiin jakelukanaviin tarkoitetut Raamatut ovat tarpeen.

Vuonna 2020 Pipliaseurat julkaisivat 21 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten piirissä on peräti 694 miljoonaa äidinkielistä puhujaa.

Uusi käännös tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että teksti on käännetty alkukielestä uudestaan. Uusi käännös ei siis ole vain aiemman käännöksen uudistettu käännös.

Uuden testamentin uusia käännöksiä julkaistiin kuluneena vuonna maailmassa kaksi. Toinen näistä oli Suomen UT2020-käännös.

Ensikäännösten ja uudistettujen raamatunkäännösten julkaisut 2020

Ensikäännösten (46) ja uusien ja uudistettujen käännösten (21) yhteissumma on 66, koska ugandalainen Kupsapiinyn kieli on mukana sekä ensikäännösten että uudistettujen käännösten kategoriassa. Kielelle käännettiin Psalmit ensi kertaa, minkä lisäksi kupsapiinyksi tehtiin Uudesta testamentista uusi käännös.

Tavoite: 1 200 käännöstä valmistuu vuoteen 2038 mennessä

Käännöstyön vauhdikkaasta etenemisestä huolimatta edelleen puolet maailman yli 7 000 kielestä on vailla omaa raamatunkäännöstä.

Yhteensä 1,5 miljardille ihmiselle on käännetty vain joitakin osia Raamatusta, eikä 254 miljoonalle ihmiselle ole käännetty Raamattua vielä lainkaan.

”Jokainen raamatunkäännös mahdollistaa yhä uusien ihmisten pääsyn Jumalan sanan tarjoamaan toivoon ja rauhaan. Sitä tarvitaan erityisesti näinä muuttuvina aikoina. Moni navigoi elämänsä myrskyissä ilman Raamatun tuomaa lohtua, joten käännöstyöllä on kiire”, sanoo UBS:n toiminnanjohtaja Michael Perreau.

Pipliaseurojen tavoitteena on saada 20 vuodessa valmiiksi 1 200 käännöstä. Niiden avulla on mahdollisuus saavuttaa 600 miljoonaa ihmistä. Tavoitellusta 1 200 raamatunkäännöksestä 80 valmistui tammikuuhun 2021 mennessä.

Työtä on edessä, sillä 312 tekstiä on valmisteilla ja 808 hanketta aloittamatta.

Digitaalinen raamattukirjasto viettää kymmenettä juhlavuotta

The Digital Bible Library® (DBL) mahdollistaa Raamattujen digitaalisen jakelun. Kirjasto viettää kuluvana vuonna kymmenettä juhlavuottaan. Kirjastossa voi vertailla erikielisiä sekä eri ajankohdista  olevia Raamatunkäännöksiä. Alusta mahdollistaa myös Raamatun jakamisen digitaalisesti esimerkiksi Piplia-sovelluksen kaltaisiin digitaalisiin sovelluksiin.

Tällä hetkellä digitaalisessa Raamattukirjastossa on yhteensä 2 696 tekstiä 1 721 kielellä, joita puhuu maailmassa 6 miljardia ihmistä (vertaa maailman väkiluku, 7 713 miljardia ihmistä).

Kirjastossa on runsaasti raamatunkäännöksiä myös äänikirjoina. Äänikirjoja on saatavissa peräti 5,6 miljardin äidinkielisen puhujan kielellä, minkä lisäksi saatavilla on 13 viittomakielistä videokäännöstä, kattaen 1,8 miljoonaa äidinkielistä puhujaa.

Vuonna 2020 lisättiin ensimmäiset pistekirjoitusraamatut digitaaliseen kirjastoon uuden pistekirjoitustekniikan siivittämänä. Uusi tekniikka onkin mahdollistanut pistekirjoitusraamattujen nopeatahtisen kääntämisen: nyt kirjastossa on 53 pistekirjoitustiedostoa 41 eri kielellä.

Digitaalisen raamattukirjaston aineistomäärät tilasto 2020

*) Ensikäännösten (46) ja uusien ja uudistettujen käännösten (21) yhteissumma on 66, koska ugandalainen Kupsapiinyn kieli on mukana sekä ensikäännösten että uudistettujen käännösten kategoriassa. Kupsapiinyn kielelle käännettiin Psalmit ensi kertaa, minkä lisäksi kupsapiinyksi tehtiin Uudesta testamentista uusi käännös.

Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 24.3.2021 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2020. Näihin tilastoihin kootaan vuosittain kaikkien keskeisten kansainvälisten raamatunkäännöstoimijoiden luvut.

Tänä vuonna valmistuneita Suomen Pipliaseuran tukemia raamatunkäännöshankkeita:

LISÄTIEDOT

Terhi Huovari, viestintä- ja varainhankintajohtaja
terhi.huovari@piplia.fi, 040 546 9016

Markku Kotila, toiminnanjohtaja
markku.kotila@piplia.fi, 010 838 6512

Eriikka Käyhkö, verkkoviestintäpäällikkö
eriikka.kayhko@piplia.fi, 050 441 5298

 

Suomen Pipliaseura tekee työtä, jotta ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään. Seura kääntää ja kustantaa Raamattua sekä herättää mielenkiintoa sanaa kohtaan sekä edistää työnsä kautta lukutaitoa ja parantaa syrjäytettyjen asemaa. Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa 240 maassa tai alueella, joissa työtä tekevät paikalliset pipliaseurat. Työntekijät puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

 

Avainsanat: , , , , , , , ,