Päätoimittaja
Markku Kotila, markku.kotila@piplia.fi

Vastaava toimittaja
Terhi Huovari, terhi.huovari@piplia.fi

Toimitussihteeri
Hanna Paavilainen, hanna.paavilainen@piplia.fi

Osoitteenmuutokset
info@piplia.fi

Graafinen suunnittelu ja taitto
Anu Tuomainen, anu.tuomainen@piplia.fi

Painopaikka
Painoyhtymä, Porvoo

ISSN-L 1236-7869, ISSN 1236-7869 (Painettu), ISSN 1799-7518 (Verkkojulkaisu)