Visio

Raamattu on kaikkien ihmisten saavutettavissa. Sen sanoma uudistaa yksilön ja yhteisöjen elämää sekä vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Missio

Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään. Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.

Pipliaseuran työn kautta

 • tavoitamme ihmiset heidän omalla kielellään
 • luomme pohjan luku- ja kirjoitustaidolle
 • herätämme mielenkiintoa Raamattua ja sen sanomaa kohtaan

Globaalissa verkostossa

Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella.
Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

Suomen Pipliaseuran strategia 2022–2025 vahvistettiin vuosikokouksessa 17.5.2022.

Arvot

Usko, toivo, rakkaus

Työmme lähtökohta on Raamatun sanoma Jumalan rakkaudesta

Ekumeenisuus

Palvelemme kaikkia kirkkoja ja yhteisöjä

Luovuttamaton ihmisarvo

Teemme työtä ihmisarvon puolesta kaikkialla maailmassa

Rohkeus uudistua

Kehitämme toimintaamme ja vastaamme rohkeasti haasteisiin

Kestävä tulevaisuus

Rakennamme parempaa tulevaisuutta vastuullisesti

Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä

Uudistuminen

Kehitämme toimintaamme muuttuvissa olosuhteissa

Jatkuva oppiminen

Piplia on edelläkävijä, joka vahvistaa omaa osaamistaan

Käyttäjät

Perustamme käyttäjätutkimuksiin ja tarvekartoituksiin

Kansainvälisesti

 • Raamatunkäännös
  • Tuemme vähemmistökielten asemaa ja vaikutamme syrjiviin asenteisiin
  • Vahvistamme raamatunkäännöstyön ja lukutaitotyön yhteyttä
 • Lukutaito
  • Vahvistamme kumppaniemme lukutaitotyötä vähemmistökielille ja erityisesti naisille
  • Tuemme ymmärtävän lukemisen kehittämistä
 • Raamatun käyttö
  • Edistämme Raamatun käyttöä digitaalisessa ympäristössä

Suomessa

 • Piplia tunnistetaan digitaalisista palveluista, jotka syventävät suhdetta Raamattuun ja herättävät halua sitoutua raamattutyöhön
 • UT2020 ja VT2028 herättävät uutta kiinnostusta Raamattua kohtaan
 • Piplia tunnetaan yhä laajemmin luotettavana kansainvälisen työn tekijänä
 • Piplia vahvistaa varainhankintansa pohjaa