Uusi strategia

Suomen Pipliaseuran hallitus voi katsoa vuotta 2021 taaksepäin kiitollisin mielin. Kun vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laadittiin, oli työskentelyn lähtökohtana oletus, että koronapandemia tulee sävyttämään koko vuoden toimintaa. Tuotto-odotus kolehdeille ja muulle seurakunnista tulevalle taloudelliselle tuelle asetettiin varsin varovaiselle tasolle. Samalla pyrittiin
siihen, että suoraan koronasta johtuvia henkilöstövaikutuksia vältettäisiin. Kun vuosi 2020 oli ollut runsaiden testamenttituottojen vuoksi varsin positiivinen, päädyttiin vuodelle 2021 talousarvioon, joka oli 240 000 euroa negatiivinen.

Vuoden 2021 kuluessa taloustilanne osoittautui kuitenkin odotettua paremmaksi. Sitoumuksia kansainvälisiin ohjelmiin voitiin loppuvuodesta hieman nostaa. Tämän johdosta kansainvälisten ohjelmien kulujen suhde varainhankinnan tulokseen on 74 %. Kun keskimääräisenä suhdelukutavoitteena on 75 %, voidaan tilannetta pitää kohtuullisen hyvänä. Vuoden 2022 tulokseksi muodostui lopulta -80 000 euroa, mitä voidaan pitää talousarvioon nähden myönteisenä.

Toiminnallisesti vuosi 2021 oli positiivinen. Vuositeema-aineisto Muutosvoimana oma kieli sai hyvän vastaanoton. Aineistoon sisältyy omat osionsa kansainvälisen työn vastuuhenkilöille, rippikoulutyöntekijöille, viestijöille ja opettajille. Vuositeemaan liittyvät koulutukset järjestettiin verkossa.

Seuran uusi strategia käsitellään vuoden 2022 vuosikokouksessa. Sitä on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien ja koko henkilöstön kanssa. Kotimaisessa työssä vahvistamme Raamatun käyttöön liittyviä palveluita sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta keskeisten sidosryhmiemme, seurakuntien kanssa. Varsin hyvän vastaanoton saanut UT2020-käännös saa jatkoa. Vanhan testamentin VT2028-hanke käynnistyi vuodenvaiheessa. Erityinen ilonaihe on se, että kirkot halusivat sitoutua kuusivuotiseen hankkeeseen vallitsevassa haasteellisessa taloustilanteessa.

Vuoden 2022 suunnitelmat on laadittu edelleen varovaisten tuotto-odotusten varaan. Uskomme, että Suomen Pipliaseura voi alkaneena vuonna entistä vahvemmin tukea sekä kotimaisia että kansainvälisiä kumppaneita Raamatun ja sen sanoman saattamisessa kaikkien ihmisten ulottuville heille ymmärrettävällä kielellä.

Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa
Suomen Pipliaseuran hallituksen puheenjohtaja

Työ epävarmuuden keskellä jatkuu

Kansainvälisen työn osalta seuran uusi strategia vahvistaa raamatunkäännöstyön ja lukutaitotyön yhteyttä. Suomen Pipliaseura on jo useamman vuoden ajan johdonmukaisesti edistänyt lukutaitotyön asemaa pipliaseurojen kansainvälisen yhteistyöverkoston Yhtyneiden Raamattuseurojen toiminnassa. Ulkoministeriön tuella seura on rakentanut naisten lukutaito-ohjelmaa Malawissa. Sieltä ohjelma on laajentunut useampaan maahan.

Yhtyneiden Raamattuseurojen palveluorganisaatio sai vuoden 2022 alussa merkittävän vahvistuksen, kun Suomen Pipliaseuran lukutaitotyön johtajana aloittanut Kimmo Kosonen johtaa pipliaseurojen lukutaitotyön kehitystyötä kansainvälisesti.

Toisena painopisteenä kansainvälisessä työssä on paikallisen osaamisen vahvistaminen raamatunkäännöstyössä ja lukutaitotyössä. Koronan myötä on kehitetty uusia työskentelytapoja, jotka pidemmällä aikavälillä laskevat kustannuksia ja tukevat kestävää kehitystä. Verkkopohjaiset ratkaisut eivät kuitenkaan kokonaan korvaa paikan päällä tapahtuvaa raamatunkäännöstyön koulutusta ja laadunvalvontaa.

Uuden strategian lähtökohtana on Raamatun sanoma Jumalan rakkaudesta. Keskeisiä arvoja ovat ekumeenisuus, luovuttamaton ihmisarvo, rohkeus uudistua ja kestävä tulevaisuus. Rakennamme parempaa tulevaisuutta vastuullisesti.

Vuosi 2022 on alkanut vahvistuvien epävarmuustekijöiden keskellä. Kansainvälisen työn näkökulmasta korona on edelleen merkittävä haaste. Olemme tottuneet siihen, että uutiset sodista tulevat kaukaa. Kaukaiset kriisit eivät ole mihinkään kadonneet. Mutta vuosi 2022 on alkanut sotatoimilla Euroopassa. Teemme työtä uudenlaisen epävarmuuden keskellä. Tässä tilanteessa seuran missio on erityisen ajankohtainen: ”Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään. Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.”

Markku Kotila
Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja