Muutosvoimana oma kieli– materiaalit avaavat sitä, miten omakielinen raamatunkäännöstyö voimaannuttaa vähemmistökansoja, kirkkojen työtä ja yksityisiä ihmisiä.

Usein raamatunkäännös on vähemmistökielelle ensimmäinen kirjoitettu kirja ja näin ollen oman identiteetin elinehto. Näin oli myös Suomessa. Suomen kielen kehitys käynnistyi Agricolan Uudesta testamentista 1500-luvulla. Raamatunkäännöstyötä seuraa usein lukutaitotyö ja kyseisen kielen aseman paraneminen.

”Muutosvoimana oma kieli” -materiaalit sopivat hyödynnettäviksi aikuistyön ryhmissä ja piireissä, nuorisotyössä ja rippikouluissa, perhekerhoissa ja lapsityössä.

Syvenny teemaan ja lisätietoja: Muutosvoimana oma kieli 

Vinkki: Muutosvoimana oma kieli -sivun avulla voit esitellä raamatunkäännöstyötä esimerkiksi kirkkokahveilla tai voitte paneutua ryhmätilanteessa raamatunkäännöstyöhön.

Raamattu omalla kielellä - Tästä on kyse

Työskentelyssä virittäydytään tutkimaan sitä, miten Raamatun lukeminen omalla kielellä vaikuttaa tunnetasolla.

Henkilö perinteisessä pohjoissaamelaisessa asussa pitelee pohjoissaamen kielistä Raamattua

Oma kieli on elämäni - työskentely ryhmille

Työskentelyssä perehdytään oman kielen ja omakielisen Raamatun merkityksellisyyteen tarinoiden, keskustelun ja PPT-esityksen avulla. Työskentely sopii hyvin kirkkokahveille tai aikuisten ja nuorten ryhmille. Kesto 30-45min.

Angolalainen tyttö lukee Raamattua afrikkalaisessa kylässä

Suomen kielen kaunein sana

Työskentelyssä syvennytään oman kielen merkitykseen ihmisen identiteetille sekä Raamatun lukemisessa. Työskentely sopii niin nuorille kuin aikuisillekin ja sen kesto on n. 45-60 min.

Jumalan hyvyys psalmeissa - hartaus

Psalmeja ja raamatunkäännöstyötä Angolassa käsittelevä hartaus pohdiskelukysymyksineen sopii aikuisille ja nuorille. Kesto 20 min, lisäkysymysten kera n. 40 min.

Domingas Ita - nainen raamatunkääntäjänä Angolassa -työskentely

Tässä työskentelyssä pohditaan erilaisten ihmisten merkitystä raamatunkäännöstyössä. Työskentely sopii aikuisryhmille ja kestää noin 30-45 minuuttia.

Kieli identiteetin rakennusaineena - työskentely ryhmille

Työskentelyssä pohditaan sitä miten sanavalinnat ovat yhteydessä identiteettiin, ja kielen erilaisten kirjoitusasujen taustalla olevia tunteita, ajatuksia ja uskomuksia. Työskentely sopii hyvin aikuisten piireihin ja ryhmiin tai leirille. Kesto 60-70min.

Angolalaiset naiset tanssivat ja laulavat Raamattu kädessä

Enää en pelkää - tunne- ja raamattutyöskentely

Työskentelyssä osallistuja pohtii omia pelkojaan esimerkkitarinan kautta ja peilaa niitä Raamattuun. Osallistuja tutkii, mitkä Raamatun viestit lohduttavat häntä ja saa uutta voimaa ja rohkeutta elämään. Lisätehtävässä on mahdollisuus askarrella oma rohkeusposteri. Sopii aikuisille ja nuorille. Kesto 40-60min, lisätehtävän kanssa 1,5h.

Raamatunkäännöstyötä Namibiassa

Perusesittely raamatunkäännöstyöstä erityisesti kwanjaman ja ndongan kielille Pohjois-Namibiassa. PowerPoint-esitys sopii esimerkiksi kirkkokahville tai muuhun ryhmätilaisuuteen.

Nuorten elämää Namibiassa - eläytymistyöskentely nuorisotyöhön

Nuorten ryhmille sopiva työskentely, jonka avulla eläydytään nuorten maailmojen eroihin ja yhtäläisyyksiin Suomessa ja Namibiassa. Kesto 60-90min.

Isä meidän rukous eri kielillä -työskentely ryhmille

Isä meidän -rukouksen sanoitukset eri raamatunkäännöksissä antavat uusia näkökulmia tuttuun rukoukseen. Työskentely sopii nuorten ja aikuisten ryhmille. Kesto n. 20 min.

Lähetyskäskyä kääntämässä - työskentely rippikouluun ja nuorille

Työskentelyssä pohditaan, miksi raamatunkäännöstyö on tärkeää ja millainen on hyvä raamatunkääntäjä. Kesto n. 40-60 min.

Lasten evankeliumi (Mark.10:13-16) eri kielillä -työskentely

Tutustutaan siihen, miksi raamatunkäännöstyö on tärkeää. Työskentely aikuisryhmille. Kesto n. 45 min.