AJANKOHTAISTA, ARKISTO, TIEDOTE, YLEINEN |

Tiedote: Pipliaseuralta uusi evankeliumikäännös v. 2017

Suomen Pipliaseura koordinoi pilottihanketta, jossa tehdään uusi käännös Markuksen evankeliumista. Uusi evankeliumikäännös julkaistaan Agricolan päivänä 9.4.2017.  Hanke on osa Kirkkohallituksen koordinoimaa reformaation merkkivuotta.

Käännös perustuu Raamatun alkukieliseen tekstiin. Hankkeen erityisenä tavoitteena on ottaa huomioon erilaisten digitaalisten käyttöliittymien vaikutus kohdekieleen, sen lauserakenteisiin ja ilmaisutapaan. Samalla selvitetään käyttöyhteyden ja lukemistilanteen vaikutusta kääntämisen vaatimuksiin.

Käännöksen lukijoita ovat kaikki suomenkieliset, mutta kohderyhmä painottuu mobiili- ja tabletlaitteiden käyttäjiin, joiden määrä on ylittämässä desktopkäyttäjät. Suuri osa mobiililaitteiden käyttäjistä on nuoria.

Hanke voi auttaa myös ymmärtämään kielellisten viestien vaatimuksia muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Raamattuhanke reformaation merkkivuoden ytimessä

Viisisataa vuotta sitten uskonpuhdistuksen yksi menestyksen salaisuuksista oli kansankielinen, selkeyteen pyrkivä raamatunkäännös. Sen menestystä siivitti myös uuden teknologian, kirjapainotaidon tehokas käyttö. Tämän päivän suomalaiset ovat teknologisen murroksen keskellä, joka on vaikutuksiltaan ainakin yhtä merkittävä kuin kirjapainotaidon kehitys 500 vuotta sitten. Yhä enemmän tiedonkulusta on siirtynyt sähköiseen muotoon ja erilaisten verkkosovellusten yhteyteen.

Käyttöliittymän vaikutus raamatunkäännökseen

Vuoden 1992/2007 käännöstä voidaan luonnehtia kirjalliseksi. Siinä käytetty uskonnollinen kieli ja monimutkaiset lauserakenteet vaikeuttavat tekstin ymmärtämistä. Sinällään sen kieli on moitteetonta.

2010-luvulla on yhä laajemmin ymmärretty, että erilaiset päätelaitteet tuovat mukanaan teknisiä ja sisällöllisiä haasteita. Verkkoon sijoitetun tiedon tulisi olla käytettävissä päätelaitteesta riippumatta. Responsiivisesti skaalautuvat sivustot ovat jo arkipäivää. Niiden elementit mukautuvat automaattisesti käytetyn päätelaitteen mukaan.

Uuden evankeliumikäännöksen avulla tarkastellaan ja vastataan mm. siihen, mitä vaatimuksia skaalautuvuus tuo raamatunkäännöksessä käytettävään kieleen, lauserakenteisiin, sanojen pituuteen tai muihin kielen ominaisuuksiin ja vastaanottoon. Työ saattaa tuoda arvioitavaksi myös, vaikuttaako uudentyyppinen käännös esimerkiksi rippikouluopetukseen.

Yhteinen Raamattu

Raamatunkääntäminen on aidosti kirkkoja yhdistävä tehtävä, joka nousee reformaation ytimestä. Suomen Pipliaseura on luonteeltaan kirkkojen yhteinen järjestö. Sen jäsenkuntaan kuuluvat luterilaisten seurakuntien lisäksi Suomen ortodoksinen kirkko, Suomen vapaakristillinen neuvosto ja Katolinen kirkko Suomessa. Ekumeeninen ulottuvuus on osa hanketta.

Kansainvälisiä kokemuksia

Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies) verkostoon, joka on merkittävin raamatunkäännöstyöhön, Raamatun levittämiseen ja raamatunkäytön edistämiseen keskittyvä kansainvälinen toimija.

Pipliaseurojen piirissä on laadittu viime vuosina uusia käännöksiä, joiden kielimuodossa pyritään selkeyteen ja uudenlaiseen luettavuuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi saksalainen BasisBibel tai hollantilainen Bijbel in Gewone Taal. Tämänkaltaisen kääntämisen teoreettinen perusta on melko uutta. Reformaation merkkivuoden evankeliumin kääntämistä peilataan aiempiin käännöksiin ja teorioihin. Responsiivisuuden vaikutuksia aiemmassa raamatunkäännöstyössä ei kuitenkaan tunneta. Pilottihankkeella on myös kansainvälistä merkitystä.

Lisätietoja

Markku Kotila, Suomen Pipliaseura, toiminnanjohtaja
markku.kotila@piplia.fi, puh. 010 838 6512, 040 505 7989

Terhi Huovari, Suomen Pipliaseura, viestintäjohtaja
terhi.huovari@piplia.fi, puh. 010 838 6536, 040 546 9016