AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Pipliaseuran Christopher Pekka Wildesta johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija

Kuva: Heini Wilde

Suomen Pipliaseurassa työskentelevä FT Christopher Pekka Wilde on hyväksytty Yhtyneissä Raamattuseuroissa johtavaksi raamatunkäännöstyön asiantuntijaksi (Global Translation Advisor, GTA).

Pipliaseurojen kansainvälinen yhteistyöjärjestö, Yhtyneet Raamattuseurat (United Bible Societies, UBS) on vahvistanut Chris Pekka Wilden uudeksi nimikkeeksi johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija (GTA). UBS:n organisaatiossa vastaavia johtavia raamatunkäännöstyön asiantuntijoita on maailmanlaajuisesti vain 14 henkilöä. Näistä kaksi on Suomen Pipliaseuran työntekijöitä.

Yhtyneiden Raamattuseurojen johtavan raamatunkäännöstyön asiantuntijan (GTA) pätevyysvaatimuksena on tohtorin tutkinto kielitieteessä tai eksegetiikassa. Lisäksi edellytetään täydentäviä opintoja toisessa oppiaineessa. Akateemisen koulutuksen lisäksi edellytyksenä on, että käännöskonsultti on jo toiminut asiantuntijana useammassa raamatunkäännöshankkeessa ja asunut kohdemaissa. Työ edellyttää vahvaa kulttuurien välistä osaamista, syvää hengellistä ja teologista pohjaa sekä vahvoja ihmissuhdetaitoja.

Wilde työskenteli Etelä-Aasiassa kolmessa eri hankkeessa vuoteen 2015 saakka. Tämän jälkeen hän siirtyi johtamaan Pohjois-Thaimaassa sijaitsevan Payapin yliopiston kielitieteen laitosta, jossa koulutetaan kielitieteilijöitä, kääntäjiä ja lukutaitotyöntekijöitä eri puolille Aasiaa.

Wilde väitteli Helsingin yliopistossa 2008 aiheena yleinen kielitiede. Väitöskirja on kuvaus rajbansinkielen fonologiasta, morfologiasta ja syntaksista.

Vuosina 1999–2018 Pekka Wilde toimi Suomen Vapaakirkon lähetystyöntekijänä raamatunkäännöstyössä. Pipliaseuran palvelukseen hän siirtyi 1.1.2019.

Työn painopiste Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Yhtyneiden Raamattuseurojen uuden raamatunkäännösohjelman (Translation Roadmap) tavoitteena on tuottaa 880 uutta käännöstä seuraavan 20 vuoden aikana. Käännökset tehdään kielille, joille ei ole aiemmin käännetty mitään osia Raamatusta.

Uuden ohjelman keskeisin haaste on uusien paikallisten raamatunkääntäjien kouluttaminen ja varustaminen niissä hankkeissa ja alueilla, joissa raamatunkäännöstyön tarve on kaikkein suurin. Suomen Pipliaseuran strategia keskittyy Saharan eteläpuolisen Afrikan tarpeisiin.

Vuosina 2019–2020 Wilde osallistui Suomesta käsin pipliaseurojen raamatunkäännöshankkeisiin Keniassa, Namibiassa ja Tansaniassa. Wilden työkuvaan kuuluu paikallisten raamatunkääntäjien koulutus sekä raamatunkäännösten laadunvalvonta. Yhteistyökumppanit ovat kansallisia pipliaseuroja.

Vuonna 2021 Wilde toimii yhteensä seitsemän kielen käännöshankkeiden konsulttina kolmessa maassa. Näitä ovat:

Kenia: teson kielen Vanha testamentti
Namibia: ndongan- ja kwanjamankieliset Raamatut
Tansania: asun-, nyamwesin-, nyihan- ja fipankieliset Raamatut

Kyseisten vähemmistökielen puhujia on yhteensä noin 5,7 miljoonaa.

Näiden hankkeiden lisäksi Wilde konsultoi projektia, jossa valmistellaan helppolukuisia raamatunkertomuskirjasia uusille lukijoille, etenkin aikuislukutaitoluokan suorittaneille naisille Afrikassa.

Lisätietoa

Suomen Pipliaseuran kansainvälisen työn johtaja Richard Brewis; richard.brewis@piplia.fi, puh. 010 838 6510 tai 050 572 1760.

Avainsanat: ,