2. Luonnon merkitys

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat.
Psalmit 24:1

Kuin lilja ohdakkeiden keskellä on minun armaani neitojen keskellä. Kuin omenapuu metsän puiden keskellä on rakkaani nuorukaisten keskellä. Sen puun varjoon kaipaan lepäämään, sen hedelmä maistuu suussani makealta.
Laulujen laulu 2:2-3

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
2. Mooseksen kirja 20:12

Raamatun maailmassa maanviljelys, paimentolaisuus, karjankasvatus, kalastus ja metsästys olivat keskeisiä elämänmuotoja. Niistä saatiin ruoka ja lukuisat ihmiset osallistuivat niihin päivittäin.

Eräät raamatuntutkijat, kuten Ellen F. Davis, ovat tuoneet esiin sen, kuinka maanviljelys on vaikuttanut sellaisiinkin raamatunkohtiin, joista emme heti tuota vaikutusta huomaa. Esimerkiksi käsky ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi antaa” (2.Moos. 20:12) on yhdeltä osalta voinut liittyä puhtaasti siihen, kuinka haastavia Palestiinan maanviljelysolot olivat. Viljelyn onnistuminen edellytti sellaisen ylisukupolvisen tiedon saamista, joka välittyi vain kunnioittavassa suhteessa aiempiin sukupolviin.

Luonnon maailmasta Raamatun ihmiset saivat paitsi fyysiset myös henkiset välineensä. Kun Raamatun kirjoittajat halusivat ilmentää merkittäviä asioita, he turvautuivat vertauskuviin, jotka nousevat luonnosta. Kyse ei ollut vain kätevistä ”nimilapuista”, vaan yhteys oli syvempi. Yhteisesti jaettu ymmärrys siitä, mitä tietty luonnon asia merkitsi, loi perustan vertauskuvien sisällölle. Esimerkiksi keitaan aito merkitys kertoi olemuksellisesti siitä, millainen merkitys Jumalan armolle koettiin.

Nykyihmisen, etenkin vauraassa teollisuusmaassa asuvan, voi olla vaikea tavoittaa sitä, mikä merkitys on vaikkapa keitaalla autiomaavaelluksen jälkeen. Mutta perehtymällä ja eläytymällä siitä voi saada jonkinlaisen käsityksen. Lisäksi luonnon symboliset merkitykset ovat yhä usein läsnä suomalaisessa elämänmuodossa: jos kuuntelet pop-musiikkia, löydät yllättävän paljon luontokuvastoa, eikä runous oikein pärjää ilman sitä. Olemme yhä luontoriippuvaisia, vaikkemme aina muista sitä.

Lukuohjelman on kirjoittanut pastori ja ympäristötutkija, TT Panu Pihkala. Lukuohjelma myös Piplia-sovelluksessa.

Pohdittavaksi:

– Millaisia asioita sinä koet osuvaksi kuvata luonnosta nousevien vertauskuvien kautta?

– Millaisia Jumalaan liittyviä luontovertauskuvia muistat Raamatusta?