Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Voimassa 25.5.2018 alkaen. Päivitetty 23.10.2018.

Rekisterinpitäjä

Suomen Pipliaseura ry
Y-tunnus: 0203598-7
Maistraatinportti 2 A, 00241 Helsinki
tietosuoja(at)piplia.fi

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Suomen Pipliaseuralle tärkeää.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä kansallista tietosuojalainsäädäntöä, EU:n asetuksia sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Toimimme kansallisten lakien ja Euroopan Unionin säädösten mukaisesti.

Yksittäisten palveluiden, tuotteiden, sivustojen ja sovellusten yhteydessä voi olla esitettynä lisätietoja tietosuojasta (esim. palvelun käyttöehdot). Näissä tapauksissa annetut lisätiedot ovat ensisijaisia suhteessa tähän tekstiin. Tietosuojakäytäntömme voivat muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät aina tältä sivustolta.

Miksi keräämme henkilötietoja?

Suomen Pipliaseura (rekisterinpitäjä) käsittelee henkilötietoja seuran jäsenyyden, luottamushenkilöaseman, sidosryhmä-, asiakas- ja lahjoittajasuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hoitaa näitä erilaisia jäsenyys- ym. suhteita aina niiden päättymiseen saakka.

Jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme, kuten kannattajajäsenyyden ja jäsenedut, verkkosivustot ja -maksamisen, kirja- ja materiaalitilaukset, uutiskirjeen, painetut suorakirjeet ja jäsenlehden, keräämme sinusta tiettyjä henkilötietoja. Voit antaa meille tietoja itsestäsi suoraan tai välillisesti eri tavoilla.

Tyypillisiä esimerkkejä henkilötietojen keräämistavoista ovat:

 • ostat tuotteen Pipliakauppa.fi:stä, sähköpostitse tai puhelimella myynnin asiakaspalvelunumerosta
 • Teet lahjoituksen verkkopankissa, puhelimella tai Piplia.fi:ssä
 • Seuraat tai otat yhteyttä meihin sosiaalisessa mediassa tai käyt verkkosivustollamme Piplia.fi, Raamattu.fi, Agricola.fi tai DigiMarkus.fi
 • Rekisteröidyt raamattu.fi -verkkopalvelun tai Piplia-mobiilisovelluksen käyttäjäksi
 • Tilaat uutiskirjeemme, Piplia-lehden tai pyydät saada tietoa toiminnastamme

Tietoja voidaan kerätä myös esim. markkinointikampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin henkilön asioidessa rekisterinpitäjän kanssa.

Sähköisten palveluiden kehittämiseksi ja palvelun parantamiseksi käytämme verkkopalveluissamme evästeitä. Eväste on selaimen sivustolta vastaanottama tiedosto, jota käytetään teknisen tiedon välittämiseen, palvelun yksilöimiseen, käytön helpottamiseen sekä käyttöä kuvaavaan tilastointiin.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi ja lähiosoite, tarvittaessa henkilötunnus ja syntymäaika
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Erilaiset sidosryhmäsuhteisiin ja niiden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten kotiseurakunta tai yhteistyökumppaneidemme ja jäsenyhteisöjemme työntekijän yhteystiedot
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
 • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot
 • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot, esimerkiksi verkkosivuillamme keräämme palveluiden käyttö- ja selaustietoja.
 • Palveluiden käyttöä rajoittavat tiedot

Kerättävät henkilötiedot määräytyvät kysymyksessä olevan sidosryhmäsuhteen luonteen mukaisesti (esim. onko kyseessä kertalahjoitus tai pysyvä jäsenyys). Tietoa kotiseurakunnasta käytetään Suomen ev.lut. kirkon lähetyskannatustilaston tietojen täyttämiseksi, eikä kyseistä tietoa luovuteta eteenpäin siten, että sinut voitaisiin yksilöidä.

Keräämme tietojasi vain sen mukaan, mikä asian hoitamiseksi on tarpeellista. Pyydämme, että et luovuta meille itsestäsi sellaisia arkaluonteisia tietoja, joita et toivo meidän säilyttävän henkilörekistereissämme.

Rekisterien nimet

Kerättävät henkilötiedot päätyvät Suomen Pipliaseuran rekistereihin kerättävän tiedon käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereitä ovat jäsenrekisteri, asiakasrekisteri, lahjoittajarekisteri, sidosryhmärekisteri ja uutiskirjeiden tilaajarekisterit, DigiMarkus.fi-palvelun käyttäjärekisteri ja Piplia-lehden tilaajarekisteri.

Mihin käytämme henkilötietoja?

Henkilötietoja voidaan käyttää mm. yhteydenpitoon, lahjoitusten keräämiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, tilastointiin ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen.

Käyttötarkoituksiin voivat kuulua myös palveluiden markkinointi ja markkinatutkimukset, jos siihen on annettu lupa tai kun se on muuten sallittua. Lisäksi tietojen avulla saatetaan kohdentaa rekisterinpitäjän tarjontaa: esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa.

Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän riskienhallintaan sekä tarvittaessa lainsäädäntö- ja viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietoja käsittelevät vain ne Suomen Pipliaseuran työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve henkilötietojen käsittelyyn. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille heidän omaan liiketoimintaansa tai muuhun käyttöönsä.

Suomen Pipliaseura voi luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tietyissä tehtävissä esimerkiksi palveluidemme toimittamiseksi käytämme yhteistyökumppaneita tai alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Huolehdimme näissä tapauksissa sopimusjärjestelyin tietosuojan toteutumisesta.

Pipliaseura voi julkaista erilaisia osallistujatietoja, siltä osin kuin niistä on sovittu asianomaisten kanssa.

Missä henkilötiedot sijaitsevat ja miten ne suojataan?

Käsittelemme tietoja EU:n ja ETA:n sisällä. Palveluidemme tuottamiseen käyttämämme palvelimet sekä pilvipalvelut sijaitsevat Euroopan unionin sisällä. Varmuuskopioita voidaan ottaa myös Privacy Shieldin alla Yhdysvaltoihin. Privacy Shield on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen järjestely, joka takaa saman henkilötietojen suojan tason kuin EU:ssa on.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin suojausta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua, oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen sekä rekisterissä olevan tiedon poistamiseen.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle allekirjoitetulla kirjeellä tai asianmukaisesti sähköisesti allekirjoitetulla sähköpostilla. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu toukokuussa 2018. Saatamme päivittää selostetta milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version täällä. Muutamme tällöin päivityspäivämäärää tämän sivun yläosassa. Uusi muokattu tai korjattu tietosuojakäytäntö tulee voimaan päivityspäivämäärästä lähtien.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Asiakasrekisterivastaava Hanna Hokkanen vastaa tarvittaessa henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin osoitteessa: tietosuoja(at)piplia.fi, puh. 040 546 9018