Toimitus

Päätoimittaja
Markku Kotila, markku.kotila (at) piplia.fi
Vastaava toimittaja
Terhi Huovari, terhi.huovari (at) piplia.fi
Toimitussihteeri
Hanna Paavilainen, hanna.paavilainen (at) piplia.fi

Suomen Pipliaseura
PL 54, Maistraatinportti 2 A 00241 Helsinki
Puh. 010 838 6532

Osoitteenmuutokset
info (at) piplia.fi

Graafinen suunnittelu ja taitto
Anu Tuomainen, anu.tuomainen (at) piplia.fi

Painopaikka
Painoyhtymä, Porvoo

Aineisto/Ilmestyminen 2021

  1. 15.1. / 10.02.
  2. 10.5. / 9.6.
  3. 1.9. / 29.9.
  4. 1.11. / 24.11.

 

ISSN-L 1236-7869, ISSN 1236-7869 (Painettu), ISSN 1799-7518 (Verkkojulkaisu)