Toimitus

Päätoimittaja
Markku Kotila, markku.kotila (at) piplia.fi
Vastaava toimittaja
Terhi Huovari, terhi.huovari (at) piplia.fi
Toimitussihteeri
Katri Saarela, katri.saarela (at) piplia.fi

Suomen Pipliaseura
PL 54, Maistraatinportti 2 A 00241 Helsinki
Puh. 010 838 6532

Osoitteenmuutokset
Kati Kajander, kati.kajander (at) piplia.fi, puh. 010 838 6517

Graafinen suunnittelu ja taitto
Anu Tuomainen, anu.tuomainen (at) piplia.fi
Painopaikka
Painoyhtymä, Porvoo

Aineisto/ilmestyminen 2019

  1. 11.1. / 13.02.
  2. 27.5. / 19.6.
  3. 23.8. / 25.9.
  4. 4.11. / 27.11.

 

ISSN-L 1236-7869, ISSN 1236-7869 (Painettu), ISSN 1799-7518 (Verkkojulkaisu)