Toimitus

Päätoimittaja
Markku Kotila, markku.kotila (at) piplia.fi
Vastaava toimittaja
Terhi Huovari, terhi.huovari (at) piplia.fi
Toimitussihteeri
Katri Saarela, katri.saarela (at) piplia.fi

Suomen Pipliaseura
PL 54, Maistraatinportti 2 A 00241 Helsinki
Puh. 010 838 6532

Osoitteenmuutokset
Kati Kajander, kati.kajander (at) piplia.fi, puh. 010 838 6517

Graafinen suunnittelu ja taitto
Anu Tuomainen, anu.tuomainen (at) piplia.fi
Painopaikka
Painoyhtymä, Porvoo

Aineisto/ilmestyminen 2018

  1. 22.1. / 14.02.
  2. 28.5. / 20.6.
  3. 27.8. / 26.9.
  4. 5.11. / 28.11.

 

ISSN-L 1236-7869, ISSN 1236-7869 (Painettu), ISSN 1799-7518 (Verkkojulkaisu)