Strategia 2022–2025

Suomen Pipliaseuran strategia 2022–2025 vahvistettiin vuosikokouksessa 17.5.2022.

Visio

Raamattu on kaikkien ihmisten saavutettavissa. Sen sanoma uudistaa yksilön ja yhteisöjen elämää sekä vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Missio

Tekoja, jotka tuovat toivoa tähän päivään. Sanoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.

Pipliaseuran työn kautta

  • tavoitamme ihmiset heidän omalla kielellään
  • luomme pohjan luku ja kirjoitustaidolle
  • herätämme mielenkiintoa Raamattua ja sen sanomaa kohtaan

Globaalissa verkostossa

  • Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella.
  • Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat , joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

Arvot

Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä

Kansainvälisesti

Suomessa

  • Piplia tunnistetaan digitaalisista palveluista, jotka syventävät suhdetta Raamattuun ja herättävät halua sitoutua raamattutyöhön
  • UT2020 ja VT2028 herättävät uutta kiinnostusta Raamattua kohtaan
  • Piplia tunnetaan yhä laajemmin luotettavana kansainvälisen työn tekijänä
  • Piplia vahvistaa varainhankintansa pohjaa