Kohderyhmä

Aikuiset

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä

Kesto

60–90 min, riippuen ryhmän koosta

Teema

Raamatunkäyttö, toivo

Tavoite:

Pysähdytään ihmisten tarinoiden äärelle – tarinoiden, joissa henkilö on kokenut hyvän muutoksen. Tarinoiden kautta tarkastellaan samaistumiskohtia omaan elämään ja nähdään, mikä itseä on voimaannuttanut. Työskentely vahvistaa toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen.

Alue:

Sambia, Kiina, Pyhä maa.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

 • Työskentelyyn liittyvät tarinat tulostettuina niin, että jokaiselle ryhmälle on oma tarina ja jokaiselle ryhmäläiselle on moniste ryhmänsä tarinasta (Osallistujat on hyvä jakaa 2–4 henkilön pienryhmiin)
 • Itsellesi myös viisi tarinaa, joihin voit perehtyä jo etukäteen
 • Tämän työskentelyohjeen PDF
 • (Mahdollisesti kynä ja paperi, jos lopuksi yhdessä koottu lista halutaan kirjoittaa ylös)

Työskentelyn kulku

1. Aloitus (2 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tässä tilaisuudessa pysähdytään ihmisten tarinoiden äärelle ja tarkastellaan omaa elämää niiden kautta.

2. Lämmittely (10–15 min, riippuen ryhmän koosta)

Aloitetaan lämmittelyharjoituksella ”Yhteinen tarinamme”. Jokainen saa kerrallaan sanoa vain yhden sanan. Ensimmäinen aloittaa jollain sanalla, seuraava jatkaa. Saa sanoa myös pilkku tai piste. On tärkeää kuunnella, mitä edellinen sanoo, jotta oma sana liittyy tarinaan ja vie sitä eteenpäin. Riippuen ryhmän koosta, mennään 1–2 kierrosta. Lopuksi voidaan omin sanoin kerrata, millainen ryhmän tarinasta muodostui.

3. Työskentely (30–40 min)

Pyydä osallistujia jakautumaan 2–4 henkilön ryhmiin. Jaa yksi tarina kullekin ryhmälle. Kerro ohjeistus ryhmille:

– Lukekaa tarina ja miettikää, millaisesta henkilöstä tarina kertoo? Kuvailkaa henkilöä, hänen luonnettaan ja muita ominaisuuksiaan.

 • Millainen muutos henkilön elämässä on tapahtunut?
 • Millaisia vaikutuksia muutoksella on ollut?
 • Mikä muutoksessa on ollut vaikeaa, mikä voimaannuttavaa?
 • Miltä henkilön tulevaisuus näyttää?
 • Mikä tarinassa tulee sinua lähelle ja miksi? Jakakaa vain sen verran, kun hyvältä tuntuu.

4. Syventäminen (20–30 min)

Ohjaa osallistujat yhteiskeskusteluun. Jokainen ryhmä kertoo lyhyesti, millaisen henkilön tarinaan eläytyi. Mikä tämän elämän käännekohta oli ja mitä siitä seurasi?

Miettikää yhdessä, millaisia yhtäläisyyksiä Raamatun henkilöiden tarinoilla ja tämän ajan tarinoilla on? Entä lukemillanne tarinoilla ja oman elämänne muutoskohdilla?

Kootkaa yhdessä lista asioista, jotka elämän käännekohdissa ovat voimaannuttavia.

5. Yhteenveto (5 min)

Pyydä osallistujia jakamaan kokemuksiaan tehtävästä.

 • Miltä tarinoiden lukeminen ja niiden tarkasteleminen tuntui? Oliko helppoa, vaikeaa?
 • Entä miltä oman elämän tarkasteleminen tarinoiden kautta tuntui?
 • Mitä tehtävästä jäi erityisesti mieleen?

6. Päätös (3 min)

Kiitä osallistujia. Anna lopuksi mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit