Kohderyhmä

Nuoret, nuoret aikuiset, aikuiset

Käyttötilanne

Teemailta, nuorten kokoontuminen, lähetyspiiri

Kesto

20-30 min

Teema

Oman kielen merkitys Raamatun lukemisessa

Tavoite

Tämän työskentelyn tavoitteena on pohtia kielen merkitystä tunnetasolla.

 

Tarvikkeet

Kaikki työskentelyyn tarvittava aineisto löytyy tulostettavina pdf-dokumentteina tämän sivun lopusta.

·       Raamatunjakeet tulostettuna ja valmiiksi leikattuna

·       Paperia ja kyniä (osallistujat voivat käyttää myös esimerkiksi omia kännyköitään tekstien kirjoittamisessa muistiin)

 

Työskentelyn kulku

 

1.      Virittäytyminen (5-10 min)

Suomen kielen kaunein sana.

Suomen kielen kauneimmaksi sanaksi on valittu äänestys toisensa jälkeen ”äiti”. Valintaa on perusteltu kauniilla muodolla, mutta luultavasti painavin syy on sanaan liitetty tunnelataus. Esimerkiksi englanninkielisissä kilpailuissa voittajaksi on niin ikään usein päätynyt äitiä tarkoittava sana ”mother”.

Keskustelkaa pienissä ryhmissä siitä, miksi mahdollisesti ”äiti” on valittu suomen kielen kauneimmaksi sanaksi? Mikä on osallistujien mielestä suomen kielen kaunein sana ja miksi? Entä mikä on suomen kielen suomalaisin sana?

Työskentelyssä voi käyttää halutessaan esimerkiksi digitaalista Jamboardia tai ihan vain tavallisia post-it-lappuja, joille kerätään osallistujien mielestä suomen kielen kauneimpia sanoja.

 

2.    Työskentely (15-20 min)

Tulosta ja leikkaa liitteenä olevat raamatunjakeet.

Jaa osallistujat 3-4 hengen ryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle 4-5 raamatunjaetta. Ei haittaa, vaikka useammalla ryhmällä olisi samoja jakeita.

Kerro, että raamatunjakeissa oleva lihavoitu sana, on sana, joka on äänestetty yhdeksi suomen kielen kauneimmista sanoista.

Pyydä ryhmäläisiä kirjoittamaan jakeet uudelleen käyttämättä lihavoitua sanaa. Asian merkityksen tulisi tulla kuitenkin ymmärretyksi.

Käykää läpi, millaisia ehdotuksia ryhmiltä syntyi.

Keskustelkaa lopuksi, muuttuiko jakeen merkitys? Jos muuttui, mihin suuntaan? Jäätiinkö kaipaamaan alkuperäistä sanaa? Miksi? Millaisia merkityksiä kyseinen sana pitää sisällään?

 

3.    Päätös (5 min)

Kielen kautta ilmaistaan paljon enemmän kuin pelkkiä asioita. Omassa kielessä on sanoja, joihin liittyy kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita omasta kulttuurista. Ei liene sattumaa, että suomen kielen kauneimpien sanojen listalta löytyy sanoja kuten ”kesäyö”, ”löyly” tai ”sisu”. Oman kielen vaaliminen sekä puheessa että kirjoitettuna on merkityksellistä kokonaisten kulttuurien säilymisen kannalta. Monissa kieliyhteisöissä – myös Suomessa, Raamattu on ensimmäinen kirja, joka on käännetty paikalliskielelle. Käännöstyön ansiosta kieli saa näkyvän muodon. Pyhän kirjan kääntäminen lisää kielen arvostusta. Samalla ihmiset voivat lukea Jeesuksesta ja Jumalan suurista teoista omalla tunnekielellään. Sitä kautta Jeesus ei ole enää vain etäinen hahmo toisessa kulttuurissa, vaan hänestä tulee omaa kieltä puhuva veli. Raamatun kertomukset eivät enää kuulu vain joillekin muille, vaan myös meille.