Kohderyhmä

Rippikoulu- ja nuorisotyö

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä

Kesto

45-60 min

Teema

Lukutaito, yhdenvertaisuus, lähetystyö

Tavoite:

Tutustutaan kirkon ja sen lähetysjärjestöjen tekemään työhön ihmisten välisen eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Ymmärretään erityisesti lukutaitotyön merkitystä maailmalla. Oppimissisällön aikana pohditaan myös omaa elämää ja omia unelmia.

Alue:

Suomi, Malawi, Angola, Etiopia, Kenia, Namibia, Tansania.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

 • Läppäri ja datatykki, kaiuttimet (Testaa toimivuus etukäteen!)
 • PowerPoint-esitys: ”Lukutaidosta pähkinänkuoressa”
 • PowerPoint-esitys: ”Kaksi nuorta Malawista”
 • Video: ”Muutosvoimana lukutaito” (2:13)
 • Kyniä, värikyniä ja paperia osallistujille
 • Tämän työskentelyohjeen PDF

Työskentelyn kulku

1. Aloitus (2 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tarkoituksena on tutustua kirkkojen lähetystyöhön ja lukutaitotyöhön sekä pohtia omaa elämää.

2. Virittäytyminen (5–10 min)

Pohjusta oppituntia ”Lukutaidosta pähkinänkuoressa”-PowerPointilla. Se sisältää perustiedot lähetystyöstä, Pipliaseurasta ja lukutaitotyöstä. Anna osallistujille myös mahdollisuus kommentoida ja kysyä.

3. Työskentely (20–30 min)

Katsokaa video ”Muutosvoimana lukutaito”. Videon jälkeen keskustelkaa siitä.

 • Mitä ajatuksia video herätti?
 • Mikä merkitys opiskelulla on ihmisille?

Ohjaa osallistujat pohtimaan omaa elämäänsä ja unelmiaan. Jaa heille kyniä ja paperia. Pyydä heitä piirtämään omia unelmataulujaan siitä, mikä elämässä on tärkeää ja mistä unelmoi. Tämän jälkeen pyydä osallistujia keskustelemaan niistä pareittain/ryhmissä. Jokainen voi jakaa sen verran kuin itse haluaa. Lopuksi jakakaa yhdessä muutamia ajatuksia unelmatauluista.

Katsokaa yhdessä PowerPoint-esitys: ”Kaksi nuorta Malawista”. Keskustelkaa yhdessä:

 • Miten malawilaiset kertovat elämästään ja unelmistaan?
 • Mitä yhteistä teillä on heidän kanssaan? Mitä eroja?
 • Miten lukutaito voi auttaa saavuttamaan unelmia?
 • Mitä ajatuksia tai tunteita nuorten tarinoista heräsi?

4. Yhteenveto (5 min)

Lopuksi pyydä osallistujia jakamaan ajatuksiaan koko oppitunnista.

 • Mitä uutta opitte? Kirkon ja lähetysseurojen työstä, Pipliaseurasta, lukutaitotyöstä, jne.?
 • Miltä oman elämän pohtiminen tuntui? Oliko helppoa tai vaikeaa piirtää unelmatauluja?

5. Päätös (2 min)

Kiitä osallistujia. Anna lopuksi mahdollisuus kysyä kysymyksiä tai/ja jakaa ajatuksia. Kerro, että Pipliaseuran lukutaitotyöstä löytää lisätietoa nettisivuilta (piplia.fi/muutosvoimanalukutaito).

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit