Kohderyhmä

Yläkoulu, nuoret

Käyttötilanne

Päivänavaus, leiri, hartaus

Kesto

10min

Teema

Arvot, identiteetti, kulttuuri

Tavoite

Pohditaan oman elämän taustaa, suuntaa ja tulevaisuutta.

Alue

Angola, Suomi

Tarvikkeet

Päivänavauksen teksti voi tulostaa alla olevasta liitteestä

Päivänavaus:

Oletko koskaan ajatellut, mitä olisit ilman taustaasi, kulttuuriasi ja kieltäsi?

Angolalainen Floyd Rafael ei ollut, ennen kuin hänet lähetettiin lukioon toiseen maahan, Etelä-Afrikkaan. Angolan koulujärjestelmä ei ole kovin vakaa, ja Floydin vanhemmat ajattelivat, että saatuaan paremman koulutuksen ulkomailla Floyd voisi hyödyntää koulutusta kotimaansa hyväksi. Ulkomailla opiskelu antoi Floydille kuitenkin muutakin kuin hyvän koulutuksen. Se avasi Floydin silmät oman taustansa tuntemisen tärkeydelle.

Floyd kertoo: “Kun menin Etelä-Afrikkaan, pidin siitä, että ihmiset siellä arvostavat omaa kulttuuriaan.”

Angolassa perinteisten afrikkalaisten kielten ja niihin liittyvien kulttuurien arvostus on heikkoa. Tämä juontaa juurensa Angolan on pitkästä historiasta Portugalin siirtomaana. Portugali on Angolan ainoa virallinen kieli, vaikka maassa puhutaan kymmeniä kieliä. Vielä nykyäänkin kaikki koulunkäynti on portugaliksi, eikä perinteisillä kielillä voi hoitaa asioita, koska niillä ei ole virallista asemaa. Ajatellaan, että itseään kunnioittava ja koulutettu ihminen puhuu portugalia. Vähemmistökieliä ei pidetä arvossa, vaikka niillä voi olla yli miljoona puhujaa.

Floyd kertoo huomanneensa, että Angolassa on kahdenlaisia erilaisia ihmisiä. On vanhempi sukupolvi, joka arvostaa kieliä enemmän, koska he eivät uskoneet siirtomaavallan väitteitä siitä, että perinteiset kulttuurit ovat vääränlaisia. Ja on uusi sukupolvi, joka kärsii seuraukset siitä, että vain portugalin kieltä ja valloittajien mukanaan tuomaan kulttuuria on pidetty tärkeänä. Tilanne on johtanut siihen, että nuori sukupolvi ei enää osaa vähemmistökieliä. Yksi heistä on Floyd.

Floyd kertoo: ”Etelä-Afrikkalaiset kaverini ihmettelivät sitä, etten osaa vanhempieni äidinkieltä, umbundua.” Floydin kaverit hämmästelivät, että hän osaa portugalia, englantia, italiaa ja ranskaa muttei yhtään afrikkalaista kieltä. Heidän mielestään Floyd oli hukassa, koska ei tuntenut kulttuuriaan. He sanoivat ”Jos et tiedä perustavia asioita itsestäsi ja sitä mistä tulet, et tiedä minne olet menossa.” Etelä-Afrikan vuosiensa aikana Floyd ymmärsi heidän olevan oikeassa ja alkoi pikkuhiljaa tulla kiinnostuneemmaksi oppia lisää maansa kulttuurista ja perheensä kielestä. Tänä päivänä Floyd on nuori yrittäjä, jonka haave on auttaa angolalaisia nuoria löytämään oma tarkoituksensa elämässä.

Mitä sinä ajattelet Floydin Etelä-Afrikkalaisten ystävien hämmästelyistä? Onko ihminen hukassa, jos hän ei tunne omaa taustaansa ja kulttuuriaan? Voiko elämän suunnan löytää, jos ei tiedä perustavia asioita itsestään?

Mikä sinulle on tärkeää tai merkittävää omassa taustassasi? Onko se vaikkapa kotikaupunki tai kotimaa? Äidinkieli tai kotiseudun murre? Millaisia tunteita ja ajatuksia kotiseutusi perinteet aiheuttavat? Haluatko jättää ne taakse vai suhtaudutko niihin ylpeydellä? Mille perustalle sinä lasket tulevaisuutesi?

 

 

 

 

Työskentelyssä tarvittavat dokumentit