Kohderyhmä

Rippikoulu- ja nuorisotyö

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä

Kesto

30 min, lisätehtävän kanssa 40 min

Teema

Lukutaito, arvot, yhdenvertaisuus

Tavoite:

Auttaa nuoria pohtimaan omia arvojaan ja elämänvalintojaan sekä laajentaa heidän kuvaansa malawilaisten nuorten elämästä ja mahdollisuuksista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa nuorten empatiakykyä.

Alue:

Malawi.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

 • Läppäri ja datatykki (Testaa toimivuus etukäteen!)
 • PowerPoint-esitys: ”Kaksi nuorta Malawista”
 • Kyniä ja paperia jokaiselle osallistujalle
 • Valkotaulu, fläppitaulu tai tykillä heijastettuna tyhjä PPT-esitys, johon voi kirjata näkyviin kohdan 3 sanaluettelon
 • Tämän työskentelyohjeen PDF

Lisätehtävän tarvikkeet:

 • PowerPoint-esitys: ”Lukutaidosta pähkinänkuoressa”

Työskentelyn kulku

1. Aloitus (2 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tarkoituksena on pohtia omia arvoja ja elämänvalintoja sekä tutustua malawilaisten nuorten elämään.

2. Virittäytyminen (5–10 min)

Jaa osallistujille kynät ja paperit. Ohjeista heitä piirtämään kuvaajaympyrä omasta keskimääräisestä ajankäytöstään. Avuksi voi kertoa esimerkiksi, että yksi tunti tarkoittaa 1/24 siivua ympyrästä. Pyydä merkitsemään, mihin asioihin vuorokauden tunnit kuluvat esim. koulu, kaverit, harrastukset, nukkuminen jne.

Muodostakaa parit. Jokainen esittelee vuorollaan oman ympyränsä parilleen.

Keskustelkaa pareittain:

 • Mitä ympyrästä puuttuu?
 • Mitä haluaisit sinne mahtuvan?
 • Miltä ympyrä mahtaisi näyttää viiden vuoden kuluttua?

3. Työskentely (10 min)

Pyydä osallistujia listaamaan seuraavaksi omalle paperille viisi tärkeintä taitoa, joita heillä on. Keskustelkaa taidoista pareittain:

 • Minkä taidon haluaisit oppia?
 • Mikä on erikoisin taito, mikä sinulla on?

Kirjaa tämän listan sanat näkyville valkotaululle, fläpille tai PPT-pohjaan, jonka heijastat tykillä. Pyydä osallistujia valitsemaan listasta viisi asiaa, jotka kuvastavat heidän arvomaailmaansa. Kirjoittakaa myös nämä paperille.

onni, mielihyvä, ilo, nautinto, aistillisuus, elämä, terveys, tahto, kauneus, ylevyys, suloisuus, taide, totuus, tieto, oppi, koulutus, viisaus, tiede, usko, toivo, pyhyys, laupeus, epäitsekkyys, ystävyys, rakkaus, uskollisuus, vapaus, veljeys, kunnia, isänmaallisuus, turvallisuus, voima, valta, sota, rikkaus, raha, voitto, oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo, laillisuus, hyvyys, moraalinen oikeus, luonnon kauneus, eläinten oikeudet, oma etu, omanarvontunto

4. Syventäminen (10–15 min)

Katsokaa PowerPoint-esitys kahdesta malawilaisesta nuoresta, Merunasta ja Naturesta.

Videon jälkeen osallistujat keskustelevat pareittain:

 • Miten aikaympyräsi muuttuisi äsken kuvatuissa olosuhteissa?
 • Jos olisit kasvanut Merunan ja Naturen perheen olosuhteissa, mistä listaamistasi taidoista olisit mahdollisesti jäänyt paitsi? Mitä taitoja sinulla ehkä olisi enemmän? Mitkä taidot olisivat tässä uudessa asetelmassa tärkeitä?
 • Mitä yhteistä ja mitä erilaista teillä on Merunan ja Naturen kanssa?
 • Katsokaa uudestaan listaa asioista, jotka kuvastavat arvomaailmaanne. Mitkä nyt tuntuvat tärkeiltä arvoilta? Haluaisitko vaihtaa aiempia valintojasi? Miksi?

5. Lisätehtävä (10 min)

Katsokaa PowerPoint-esitys: ”Lukutaidosta pähkinänkuoressa”.

Keskustelkaa yhdessä (tai ensin parin kanssa):

 • Mitä hyötyä on lukutaidon oppimisesta?  ​
 • Mitkä kolme hyötyä valitsisit tärkeimmiksi?
 • Millaisia laajempia seurauksia lukutaidolla on?​

6. Yhteenveto (5 min)

Keskustelkaa lopuksi:

 • Miten köyhyydestä on mahdollista nousta? Minkälaisia keinoja keksitte?
 • Mitä keinoja teillä, rippikouluryhmällä tai seurakunnalla voisi olla toisten auttamiseksi?

7. Päätös (2 min)

Kiitä osallistujia. Anna lopuksi mahdollisuus esittää kysymyksiä tai/ja jakaa ajatuksia.

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit