Kohderyhmä

Nuoret, nuoret aikuiset, aikuiset

Käyttötilanne

Teemailta, nuorten kokoontuminen, lähetyspiiri

Kesto

~45 min

Teema

Oman kielen merkitys

Tavoite

Tämän työskentelyn tavoitteena on ymmärtää ja kokeilla mikä merkitys omalla kielellä on tunne tasolla ja miten Raamatun lukeminen omalla kielellä vaikuttaa.

 

Tarvikkeet

Kaikki työskentelyyn tarvittava aineisto löytyy tulostettavina pdf-dokumentteina tämän sivun lopusta.

·       Läppäri ja dataprojektori (testaa toimivuus etukäteen!)

·       Raamattu omalla kielellä – Tästä on kyse! -diat tallennettuna esimerkiksi oman tietokoneen työpöydälle valmiiksi

·       Mahdollisesti fläppiä tai valkotaulu

 

Työskentelyn kulku

1.      Virittäytyminen (5-10 min)

Pyydä osallistujia muistelemaan, milloin viimeksi he ovat kokeneet iloa: Mitä silloin tapahtui? Mikä tapahtumassa teki osallistujan erityisesti iloiseksi? Miltä iloisuus tuntuu? Pyydä osallistujia jakamaan pareina tai 3-4 hengen ryhmissä kokemuksiaan.

 

2.    Työskentely (20 min)

Ota esille Raamattu omalla kielellä – Tästä on kyse -diat.

Dioissa on sama raamatunjae käännettynä kahdeksalle eri kielelle. Viimeinen käännös on suomen kielelle ja kyseisessä diassa kerrotaan lopulta myös mistä jakeesta on kysymys (Sef. 3:17).

Aloittakaa työskentely eri kielille käännetystä raamatunjakeesta. Tarkoituksena on etsiä jokaisesta käännöksestä jotakin tuttua, edes kirjain, sana tai mahdollisesti jopa virke tai kokonainen käännös. Tehtävän ohjeistus löytyy myös dioista.

Ohjaaja voi halutessaan kirjoittaa ryhmäläisten huomaamia tuttuja asioita, sanoja tai virkkeitä esimerkiksi fläpille tai valkotaululle. Ajatuksia voi ryhmitellä siten, että eri kieliin liittyvät tutut asiat, sanat tai käännökset on ryhmitelty erikseen (esim. kreikka – k- ja a-kirjaimet näyttävät tutulta; latina – Deus voisi tarkoittaa Jumalaa jne.).

Kun kaikki käännökset on käyty läpi, keskustelkaa joko isossa ryhmässä tai pienryhmissä siitä, millaisen sanoman kyseinen raamatunkohta pitää sisällään:

·       Mikä käännöksistä vaikutti mielenkiintoisimmalta ja miksi?

·       Mitä kieltä oli helpointa ymmärtää, jos ei lasketa mukaan omaa äidinkieltä? Vaikuttiko kyseisen kielisessä käännöksessä olevan sellaisia vivahteita, joita omassa äidinkielessä ei ollut?

·       Mitä lukijassa herää, kun lukee käännöksiä kielellä, joka ei ole oma äidinkieli?

·       Entä mitä herää, kun lukee tekstiä lopulta omalla äidinkielellään?

 

3.    Kokoava työskentely (10 min)

Jatkakaa dioissa eteenpäin ja lukekaa eri ihmisten ajatuksia omasta kielestä. Pohtikaa sen jälkeen, mikä mahdollisesti on synnyttänyt näissä ihmisissä eri puolilla maailmaa tällaisia tunteita omaa kieltä kohtaan? Miksi on tärkeää, että ihminen voi puhua ja kuunnella omalla kielellään?

 

4.    Päätös (5 min)

Oma kieli on identiteettikysymys. Omalla ensimmäisellä kielellä, äidinkielellä, opitaan kuvaamaan ja ymmärtämään kaikkein syvimpiä oman identiteetin kerroksia. Itselle vieraan kielen käyttäminen on aina kuin katsoisi taloa ulkopuolelta. Oman kielen käyttäminen merkitsee sen sisällä olemista.

Raamatun kääntäminen paikallisille kielille, merkitsee enemmän kuin vain raamatunkäännöstä. Se on tapa tunnistaa ja tunnustaa tietyn kansan ja kulttuurin olemassaolo. Yksittäiselle henkilölle se voi merkitä sitä, että minut on nähty ja minua on kunnioitettu. Raamatun kääntäminen on rakkauden teko.