Kohderyhmä

Aikuiset

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä

Kesto

60–90 min, riippuen ryhmän koosta

Teema

Raamatunkäyttö, rauha ja sovinto

Tavoite:

Pohditaan käytännönläheisesti rauhaa ja havainnollistetaan rauhan neljä ulottuvuutta. Ymmärretään Raamatun merkitystä ihmisten arjessa.

Alue:

Lähi-itä.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

 • Fläppitaulu tai jos sellaista ei ole käytettävissä, vapaata seinätilaa
 • Muutama post it -lappu ja kynä jokaiselle osallistujalle
 • Monista rauha-aiheiset raamatunlauseet ja leikkaa ne lapuiksi (Levitä laput yhdelle pöydälle tai vaihtoehtoisesti anna osallistujien nostaa yksi lappu korista, kun työskentelyssä on tämän aika)
 • Laita kokoontumistilan neljään nurkkaan laput: Rauha olla minä// Rauha ympärilläni// Rauha maailmassa// Muu rauhantila, mikä?
 • Voit halutessasi tarkastella rauha, rauhankasvatus -teemaa perusteellisemmin, esimerkiksi Rauhankasvatusinstituutin sivuilta rauhankasvatus.fi, mistä löytyy paljon tietoa
 • Tämän työskentelyohjeen PDF

Työskentelyn kulku

1. Aloitus (2 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Voit avata keskustelun puhumalla rauhan ja rauhattomuuden teemoista. Kun puhutaan Lähi-idästä rauhan ja sodan kysymykset nousevat esiin. Rauha/rauhattomuus -teemat tulevat silmille uutisissa ja jokaisena aamuna lehteä avatessa. Samat teemat koskettavat meistä jokaista omassa arkielämässämme päivittäin.

2. Virittäytyminen (5–10 min)

Kysy osallistujilta: Millaisia asioita teille tulee mieleen RAUHA-sanasta? Pyydä heitä kirjoittamaan yhdelle post-it -lapulle yksi asia ja tuomaan sitten laput eteen fläppitaululle tai seinälle.

Kun laput ovat seinällä, katsotaan niitä. Tehdään yhdessä havaintoja:

 • Ajattele ihmissuhteitasi, kohtaamisia vaikka lähipäiviltä, millaisia havaintoja rauhaan tai rauhattomuuteen niihin liittyy? Vaihda tästä muutama ajatus vierustoverisi kanssa.

Kootaan yhdessä havaintoja.

Miettikää sitten ryhmänä:

 • Millaiset asiat ovat esteitä rauhalle, rauhassa elämiselle?
 • ”Rauha on tahdon asia” sanoi Martti Ahtisaari. Mitä ajattelette tästä?

3. Työskentely (15 min)

Havainnollistetaan rauhan neljä ulottuvuutta. Tilan neljään nurkkaan tms. on merkitty etukäteen tai ohjaaja osoittaa tässä vaiheessa laput:

Rauha olla minä// Rauha ympärilläni// Rauha maailmassa// Muu rauhantila, mikä?

Kerro osallistujille, että heidän täytyy valita yksi neljästä rauhan osa-alueesta. Pyydä heitä nousemaan ja menemään siihen rauhan nurkkaa, jota he kaipaavat tällä hetkellä.

Kun osallistujat ovat menneet valitsemiinsa nurkkiin, pyydä heitä vaihtamaan ”samassa rauhassa” olevien kanssa ajatuksia valinnastaan:

 • Miksi valitsitte, mitä valitsitte?
 • Mitä kaikkea rauhan osa-alueeseenne kuuluu?

Noin 5–10 min. päästä käydään kierros, jossa jokainen ryhmä kommentoi rauhantilaansa.

Kierroksen jälkeen palataan paikoilleen.

4. Syventäminen (10–15 min)

Rauha Raamatussa -tehtävä. Ohjaaja on  etukäteen levittänyt yhdelle pöydälle erilaisia raamatunlauseita rauhasta tai nostattaa laput korista.

Voit alustaa tehtävään seuraavasti: Jeesus sanoi: ”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä he saavat Jumalan lapsen nimen.” Rauha mainitaan Raamatussa 300 kertaa.

Pyydä osallistujia valitsemaan pöydältä 1–2 mielestänsä parasta rauha-raamatunlausetta tai nostamaan raamatunlause korista. Tämän jälkeen pyydä osallistujia kertomaan vierustoverilleen, mitä raamatunlause antaa rauhan kysymyksiin:

 • Kuinka ajankohtaisia ovat Raamatun rauha-lauseet?
 • Miten me itse voimme konkreettisilla asioilla ottaa käytäntöön Raamatun ohjeita rauhasta?

Kootkaa lopuksi yhdessä muutama yhteiskommentti.

5. Päätös (5–10 min)

Rauha on suuri asia ja jokaista lähelle tuleva asia. Suuretkin asiat alkavat pienistä teoista. Nyt laitetaan lumipallo pyörimään, pienestä voi kasvaa suurta.

 • Minkä rauhaa edistävän ajatuksen, sanan, teon, symbolin haluat antaa lahjaksi paikalla oleville?

Miettikää hetki ja jakakaa vastaukset ryhmässä.

Päätetään tähän jakamiskierrokseen. Kiitä osallistujia. Anna lopuksi mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit