Suomalaiset ovat huolissaan heikkenevästä lukutaidosta

Suomalaiset ovat yhä huolestuneempia heikon lukutaidon vaikutuksista yhteiskuntaan osallistumiseen.

9. huhtikuuta vietettävän Agricolan ja suomen kielen päivän kynnyksellä julkaistu tuore tutkimus osoittaa, että syrjäytymisen ohella lukutaidon vaikutukset elintasoon, terveyteen ja hyvinvointiin mietityttävät yhä useampia.

Lukutaidon yhteys yhteiskunnan vakauteen ja rauhaan nähdään merkityksellisinä myös kansainvälisesti.

 

Ennen joulua opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemat Pisa-tutkimuksen tulokset kuvasivat suomalaisnuorten lukutaidon heikentymistä huolestuttavaksi.

Suomen Pipliaseuran IRO Researchilta tilaama, maaliskuussa 2023 julkaistu tutkimus puolestaan osoittaa, että huoli on kansallisella tasolla yhteinen. 78 % vastaajista kertoi näkevänsä lukutaidon heikkouden vaikuttavan suoraan uhkaan syrjäytyä.

Myös työllisyys ja elintaso, koulutus, huono-osaisuuden periytyminen ja yhteiskunnan vakaus ja rauha herättivät vastaajissa huolta, mikäli lukutaidon heikkeneminen jatkuu.

 

Lukutaito on avainasemassa myös kehittyvissä maissa

 

Tutkimukseen osallistuneet kokivat huolta lukutaidosta myös kansainvälisellä tasolla. Kehittyvissä maissa lukutaidolla nähtiin merkitys nimenomaan elintasoon, koulutukseen, terveyteen, yhteiskunnan vakauteen ja rauhaan liittyvissä kysymyksissä.

Suomen Pipliaseura kerää tänä keväänä varoja lukutaitotyöhön, jotta erityisesti naiset kehittyvissä maissa voisivat työllistyä ja mahdollistaa perheilleen toimeentulon. Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmassa 20 000 naista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa oppii lukemaan. Lukutaito parantaa välittömästi ihmisten arkea. Lukutaitoinen nainen ohjaa myös lapsensa kouluun, ja vaikutukset ulottuvat kauas seuraaviin sukupolviin.

Agricola 2024 -keräys käynnistyy verkossa suomen kielen juhlapäivänä 9. huhtikuuta. Pipliaseura haluaa muistuttaa, että lukutaito on avain hyvän kierteeseen, jonka voimme ulottaa Suomesta myös muualle maailmaan.

 

Suomen Pipliaseuran IRO Researchilta tilaamaan tutkimukseen haastateltiin helmikuussa 2023 tuhat suomalaista.

 

Lisätietoja

 

Suomen Pipliaseura

Mikko Huttunen, suunnittelija, mikko.huttunen@piplia.fi, puh. +358 41 732 2185
Terhi Huovari, viestintäjohtaja, terhi.huovari@piplia.fi, puh. +358 40 546 9016