Kohderyhmä

Rippikoulu- ja nuorisotyö

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä

Kesto

45-60 min

Teema

Lukutaito, yhdenvertaisuus

Tavoite:

Tämän toiminnallisen tehtävän myötä tutustutaan lukutaitotyöhön ja sen merkitykseen.

Alue:

Suomi, Malawi, Angola, Etiopia, Kenia, Namibia, Tansania.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

 • Läppäri ja datatykki videoiden katseluun (Testaa toimivuus etukäteen!)
 • PowerPoint-esitys: ”Lukutaidosta pähkinänkuoressa”
 • Video: ”Muutosvoimana lukutaito” (2:13)
 • Kyniä ja paperia
 • Sanalista joko tulostettuna jokaiselle ryhmälle tai heijastettuna valkokankaalle
 • Tämän työskentelyohjeen PDF

Työskentelyn kulku

1. Aloitus (2 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tarkoituksena on tutustua lukutaitotyöhön ja pohtia lukutaidon merkitä sanoittamalla oma biisi.

2. Työskentely (30–40 min)

Ohjaa osallistujat jakautumaan ryhmiin. Jaa ryhmille kyniä ja paperia. Pyydä jokaista ryhmää valitsemaan lempibiisi, jonka sanat he muistavat. Sanat voi myös katsoa puhelimella netistä. Työskentelyn kannalta voi olla helpompi, jos biisi on suomenkielinen.

Kun ryhmät ovat valinneet biisinsä, heijasta sanalista taululle tai jaa se tulostettuna jokaiselle ryhmälle. Pyydä osallistujia sanoittamaan biisi uudelleen käyttämällä vain oheisen sanalistan sanoja.
Biisien sanoittamisen jälkeen tehkää kierros, jossa jokainen ryhmä voi lukea biisinsä uusilla sanoilla.

Kierroksen jälkeen keskustelkaa yhdessä kokemuksista alla olevien apukysymyksien avulla.

Kerro keskustelun yhteydessä, että keskimäärin suomalainen 17-vuotias nuori, joka lukee monipuolisesti myös koulun ulkopuolella, hallitsee 50000–70000 sanaa. Nuori, joka ei lue kuin koulussa, hallitsee vain runsaat 15000 sanaa.

Keskustelukysymyksiä:

 • Miltä sanoittaminen tuntui? Oliko helppoa, vaikeaa?
 • Miten rajallinen sanavarasto vaikutti viestiin, jonka biisi välittää?
 • Mitä sanoja olisitte kaivanneet lisää biisin sanoittamiseen? Miten biisin sanoma tai taiteellinen vaikutelma olisi muuttunut, jos olisitte saaneet käyttää kaikkia osaamianne sanoja?
 • Miten rajallinen sanavarasto tai huono lukutaito voi vaikuttaa nuoren ihmisen arkeen?

3. Syventäminen (15–20 min)

Tutustukaa Pipliaseuran lukutaitotyöhön. Katsokaa ensin yhdessä video ”Muutosvoimana lukutaito”.

 • Mitä ajatuksia video herätti?

Videon jälkeen katsokaa PowerPoint-esitys: ”Lukutaidosta pähkinänkuoressa”.

Lopuksi pyydä osallistujia jakamaan ajatuksiaan.

 • Mitä uutta opit?
 • Miksi lukutaitotyö on tärkeää?
 • Miksi lukeminen on tärkeää lukutaidon kannalta?
 • Mikä voisi motivoida sinua ylläpitämään ja parantamaan omaa lukutaitoa vapaa-ajalla?

4. Päätös (2 min)

Kiitä osallistujia. Anna lopuksi mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kerro, että Pipliaseuran lukutaitotyöstä löytää lisätietoa nettisivuilta (piplia.fi/muutosvoimanalukutaito).

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit