Kohderyhmä

Kaikenikäisille

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä, kerho, leiri

Kesto

10-45 min, riippuen harjoituksista

Teema

Rauha ja sovinto, lähimmäisyys

Tavoite:

Harjoitusten avulla tutustutaan ja pohditaan erilaisia rauhan teemoja.

Tarvikkeet:

Huom! Harjoitukset löytyvät myös tulostettavana PDF-dokumenttina tämän sivun lopusta.

  • Lyhyitä rauha-harjoituksia kaikenikäisille -PDF (Harjoitusten ohjeet voi myös lukea tältä sivulta)
  • Halutessanne videot ”Kristityt maastamuuttajat” (6:45) tai ”Betlehemin lapset” (5:26) (Videoiden katseluun läppäri ja datatykki)
  • Halutessanne muutama päivän lehti paperisena tai puhelimesta

Lyhyitä rauha-harjoituksia:

Johdannoksi rauha-teeman käsittelyyn:

  • Katsokaa lyhytvideo ”Kristityt maastamuuttajat” (6:45) tai ”Betlehemin lapset” (5:26). Molemmat videot ovat palestiinalaisalueilta. Mitä ajatuksia herätti?
  • Tai ottakaa muutama päivän lehti paperisena tai puhelimesta ja selatkaa niistä rauhaan liittyviä uutisia. Millaisia löysitte?

1. Aamulla kaikki on toisin

Ohjaaja kertoo: Menet illalla nukkumaan ja yön aikana tapahtuu ihme. Kaikki sinua mietityttäneet asiat koskien maailman/ koulusi/ työpaikkasi/ eripuraa ja vihaa ovat ratkenneet. Heräät aamulla ja huomaat muutoksen.

  • Mikä on ensimmäinen pieni merkki, joka vahvistaa sinulle tämän ihmeen?
  • Mitkä asiat ovat nyt toisin?
  • Mistä huomaat oman käytöksesi muuttuneen?
  • Mitä tällainen ajattelu toi sinulle tai miltä se vaikutti?
  • Huomasitko jotain, jonka eteen voisit itse tehdä jotain?

Vaihtakaa ajatuksia porinaryhmissä. Pienryhmä voi tehdä myös pienen esityksen tilanteesta illalla ja muutoksesta yhdessä yössä.

Yhteiskoonti lopuksi.

(Lähde: rauhamaassa.fi)

2. Rauhantekijän roolit

Voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyöskentelyllä.

Ryhmä nostaa esiin eri rooleja, joissa he toimivat, kuten koululainen, opiskelija, kaveri, kummi,
tytär, poika, naapuri, kirjastonkäyttäjä, esimies, alainen, jne.

Ohjaaja voi toimia kirjurina ja kirjoittaa esim. fläppitaululle esiin ryhmän jäsenten luettelemia
rooleja.

Miten näissä rooleissa voit toimia rauhantekijänä? Kukin miettii hetken itseään lähelle tulevaa
roolia.

Käydään kierros, jossa jokainen sanoo idean, miten toimii tai voisi toimia rauhantekijänä omassa
roolissaan. Esimerkiksi ”Olen koululainen ja pyrin siihen, että juuri koulunsa aloittavat voisivat
kokea koulun turvallisena paikkana. Olen tukena heille. Puhun heille.”

Keskustellaan yhdessä, miten kukin koki tämän mietiskelyn. Onko vaikeaa/helppoa olla
rauhantekijänä ja miksi?

Kuitenkin, omilla teoillaan, jokainen voi omassa elämässään olla lisäämässä tai vähentämässä rauhaa ja sopua. Missä määrin rauha on oma valinta?

(Lähde: rauhamaassa.fi)

3. Still-kuvat

Ensin keskustellaan yhdessä koko ryhmän kanssa siitä, mitä konfliktit ovat. Mitä tapahtuu, kun
”rauha rikkoutuu”? Mistä ja miten ristiriidat syntyvät?

Osallistujat jaetaan 4–6 henkilön ryhmiin. Jokainen ryhmäläinen kertoo omalle ryhmälleen
esimerkin itse kokemastaan ristiriitatilanteesta. Ohjaaja voi auttaa sanomalla, että esimerkki voi olla ihan tavallinen, jokapäiväisessä elämässä esille tuleva juttu ja kertoa esimerkin omasta elämästään.

Tämän jälkeen ryhmät valitsevat kerrotuista tarinoista yhden, josta he valmistavat still-kuvan.
Ohjaaja antaa tietyn ajan kuvien valmistamiselle, jonka jälkeen jokainen kuva katsotaan ja
käsitellään. Ohjaaja ohjaa etenkin pienempiä lapsia still-kuvan valmistamisessa. Kun kuvat ovat
valmiita, kukin ryhmä vuorollaan esittää kuvansa muille ryhmille. Koska kuva on ”jähmettynyt”, eikä siihen sisälly puhetta, muut ryhmät saavat ensin arvailla, mistä siinä on kyse ja missä konflikti kuvassa ilmenee. Sen jälkeen ohjaaja voi pyytää oppilaita laittamaan kuvan puhumaan, muuttaa sitä jne.

(Lähde: www.rauhankoulu.fi)

4. Ryhmän slogan/motto rauhasta

Ryhmä jaetaan pientyhmiin. Pienryhmissä mietitään, millaisia rauhaan liittyviä asioita liittyy hyvään, turvalliseen ja rauhalliseen ryhmätoimintaan. Ryhmäläiset heittelevät vapaasti ajatuksiaan.

Valitkaa, mikä on tärkeintä ja muotoilkaa siitä ryhmänne slogan-tunnuslause. Lauseen voi kirjoittaa isolle paperille ja piirtää, leikata lehdistä tms. kuvia vahvistamaan asiaan.

Sen jälkeen ohjaaja jakaa jokaiselle tyhjän lapun. Lappuihin kukin kirjoittaa oman lupauksensa, miten aikoo toteuttaa sloganin ideaa.

Käydään kierros, jossa jokainen lukee lupauksensa ja kertoo ensimmäisen askeleensa sen
toteuttamiseen.

Tästä löydät harjoitukset itsellesi