Kohderyhmä

Aikuiset

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä

Kesto

60 min

Teema

Lähimmäisyys, usko

Tavoite:

Pohditaan naisten asemaa ja rooleja hyödyntäen Raamatun tekstejä sekä tarkastellaan erilaisia rooleja omassa elämässä.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

 • Raamatun tekstit (Luuk. 10:38–42 UT2020 & Joh. 11:1–5 UT2020) joko tulostettuina jokaiselle tai heijastettuina datatykillä valkokankaalle
 • Erivärisiä paperilappuja (esim. puolikkaiksi leikattuja erivärisiä A4-papereita)
 • Paperia ja kyniä
 • Tämän työskentelyohjeen PDF

Työskentelyn kulku

1. Aloitus (2 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi. Kerro, että tarkoituksena on tutustua kahteen Raamatun naiseen, Marttaan ja Mariaan, ja heidän rooleihinsa.

2. Virittäytyminen (15–20 min)

Heijasta valkokankaalle tai jaa osallistujille tulostetut raamatuntekstit. Ohjaa osallistujia lukemaan ensin raamatunteksti Luuk. 10:38–42 UT2020 pariin kertaan, joko yksittäin tai vuorotellen, jae tai lause kerrallaan. Sen jälkeen lukekaa vertailun vuoksi myös raamatunteksti Joh. 11:1–5 UT2020.

Tekstien lukemisen jälkeen pyydä osallistujia pohtimaan parin kanssa tai kolmen hengen ryhmissä:

 • Millainen kuva Martasta ja Mariasta muodostuu? Millainen heidän luonteensa oli?
 • Miltä he näyttivät? Millaista oli heidän arkensa?
 • Mitä päättelette naisen asemasta?
 • Millainen suhde Jeesuksella oli heidän perheeseensä?
 • Millaisia kysymyksiä herää naisista?

Pyydä pareja myös kirjoittamaan kaksi heidän mielestään tärkeintä tekstien pohjalta nousevaa kysymystä.

Lopuksi kootkaa yhdessä muutama kommentti siitä, millaisia havaintoja naisista tuli esiin ja millaisia lisäkysymyksiä mahdollisesti heräsi. Kaikki havainnot ja lisäkysymykset ovat oikein. Jatkotyöskentelyssä katsotaan, löytyykö niihin uusia näkökulmia.

3. Työskentely (40–50 min)

Tutkitaan rooleja. Levitä pöydälle erivärisiä paperilappuja. Pyydä osallistujia valitsemaan Martalle, Marialle ja Jeesukselle omat värinsä.

Pyydä osallistujia kirjoittamaan valitsemiinsa lappuihin kyseisten henkilöiden luonteenpiirteitä, ominaisuuksia, tapoja tai arvostuksia, joita he arvelevat heillä olleen.

Kun kaikki ovat saaneet lappunsa valmiiksi, laitetaan ne esille lattialle kukin omaan paikkaansa siten, että niiden ympärillä pystyy liikkumaan.

Martan roolin tutkiminen:

Ohjaa osallistujia lähtemään liikkeelle ja lukemaan Marttaan liittyviä lappuja, kukin hiljaa itsekseen. Lue ohjaajana Luukkaan tekstiä ryhmälle ääneen.

Pyydä osallistujia ajattelemaan tekstiä nimenomaan Martan roolista käsin, samaistumaan häneen. Mitä ajatuksia ja tunteita Martalla on? Mitä Martta teki?

Pyydä osallistujia vuorotellen sanomaan jokin Martan ajatus ääneen. Ohjaajana voit toistaa kaikuna jokaisen sanomisen.

Kun kierros on käyty, kiitä sanoista ja kehoita osallistujia astumaan pois Martan roolista, ravistelemaan itseään ja kävelemään toisaalle.

Tutkikaa samalla tavalla myös Marian ja Jeesuksen rooleja.

Kun olette tutkineet vuorotellen Martan, Marian ja Jeesuksen rooleja, pyydä osallistujia ravistelemaan itsensä ulos kaikista rooleista ja olemaan läsnä omana itsenään.

Roolityöskentelyjä ei tarvitse purkaa vielä tässä vaiheessa vaan nämä ajatukset ja kokemukset otetaan seuraavaan vaiheeseen mukaan.

Pyydä osallistujia pohtimaan parin kanssa tai kolmen hengen ryhmissä seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä kertomus herättää suhteessa omaan elämääsi?
 • Milloin olet ollut ”martta tai maria”?
 • Mikä on palvelun ja kuuntelun suhde?

Lopuksi pyydä osallistujia jakamaan ajatuksia yhteisesti. Millaisia puolia kertomuksen henkilöistä nousi esiin eri vaiheissa? Millaisia havaintoja ja löytöjä avautui? Mitä kertomus antoi omaan elämään?

Lukekaa vielä kerran kertomus ääneen.

4. Päätös (5 min)

Kiitä osallistujia. Rukoilkaa lopuksi yhdessä esimerkiksi näin:

Jumala, Isäni,

kutsut minua tänään läsnäoloosi.

Anna sanasi vaikuttaa minussa rakkautta,

anna Pyhän Henkesi puhutella niistä asioista ja ihmisistä,

jotka tarvitsevat minua.

Lähetä Kristus rinnalleni, eteeni ja taakseni, ylleni ja alleni,

että voisin olla tarvitseville lähellä ja läsnä.

Anna minulle ilon ja siunatuksi tulemisen hetkiä,

jotta jaksan matkallani kohti sinun loputonta läsnäoloasi.

Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä.

(- Pirjo Kantala; Rukousten kirja)

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit