Kohderyhmä

Rippikoulu- ja nuorisotyö, yläkoulu

Käyttötilanne

Leiri, piiri tai ryhmä

Kesto

60-90 min

Teema

Kulttuuri, yhdenvertaisuus, arvot

Tavoite:

Tutustutaan namibialaiseen kulttuuriin ja pohditaan elämän samankaltaisuutta ja erilaisuutta Suomessa ja Namibiassa. Työskentely vahvistaa maailmankansalaisuutta ja auttaa ymmärtämään elämäntilanteiden ja arvojen moninaisuutta.

Alue:

Namibia.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

  • Liite ”Väittämiä Namibiasta lämmittelytehtävä” itselle printattuna
  • Liitteet ”Josephinen kuva” ja ”Oton kuva” printattuna, siten että kun osallistujat jaetaan pienryhmiin, jokaiselle pienryhmälle on 1 kuva
  • Liitteet ”Josephinen tarina” ja ”Oton tarina” printattuna siten, että kun osallistujat jaetaan pienryhmiin, jokaiselle pienryhmälle on 1 tarina
  • Tyhjiä papereita jokaiselle pienryhmälle

Työskentelyn kulku

Aloitus (2 min)

Toivota osallistujat tervetulleeksi. Kerro työskentelyn tavoitteet, kesto ja yleiset ohjeet.

Virittäytyminen (15 min)

Pyydä kaikkia osallistujia nousemaan seisomaan. Ohjaaja kysyy jokaiselta vuoron perään Namibiaan liittyvän leikkimielisen väittämän, johon vastataan oikein tai väärin. Väittämät löytyvät liitteestä ”Väittämiä Namibiasta Lämmittelytehtävä”. Jos vastaus on oikea, saa jäädä seisomaan, jos väärin, joutuu istumaan. Pisimpään seisomassa pysyvät ovat Namibian tietoniekkoja.

Työskentely (30 min)

Jaa osallistujat pienryhmiin. Anna jokaiselle pienryhmälle aiemmin printtaamasi kuva joko Josephinestä tai Otosta sekä tyhjä paperi. Pyydä ryhmiä luomaan saamansa kuvan henkilölle taustakertomus ja kirjoittamaan se paperille. Taustakertomuksessa luodaan tarina siitä, kuka kuvassa on, minkä ikäinen, missä asuu, mitä tekee, millainen perhe, koulunkäynti, ammatti tai ammattihaave, unelmat jne.

Kun tämä on tehty, ryhmät vaihtavat keskenään kuvia ja kertomuksia. Luettuaan toisen ryhmän tekemän kuvauksen, ryhmät miettivät ja kirjaavat ylös, mitä ko. henkilölle kuuluu viiden vuoden päästä.

Jaa ryhmille seuraavaksi Oton/Josephinen itsensä kertomat kuvaukset omasta elämästään (liitteet ”Oton tarina” ja ”Josephinen tarina”). Ryhmät lukevat sen henkilön oikean tarinan, jolle keksivät taustakertomuksen. Pyydä ryhmiä vielä kirjaamaan ylös, millaisia liittymäkohtia näistä löytyy suomalaisen nuoren elämään. Mikä namibialaisten nuorten elämässä on erilaista, mikä samanlaista kuin suomalaisten? Mikä on haastavampaa, mikä helpompaa? Oliko kuvien henkilöiden elämä sellaista kuin he olivat kuvitelleet?

Lisätehtävä (30 min)

Jokainen pienryhmä esittää Josephinen/Oton elämästä pienen draaman, jossa kaikki ryhmäläiset ovat osallisena. Tavoitteena on kuvata Namibialaista arkea ja eläytyä siihen, ei tehdä komediaa.

Yhteenveto (5 min)

Kokoa lopuksi yhteen ryhmien pohdintoja suurryhmäkeskustelussa. Kysy esimerkiksi: Mitä osallistujat oivalsivat työskentelyn aikana? Mikä oli tuttua? Mikä oli uutta? Mikä jäi mietityttämään?

Päätös (1 min)

Kiitä osallistujia yhteisestä hetkestä, ja kerro että Namibiasta ja siellä tehtävästä raamattutyöstä voi lukea lisää osoitteesta piplia.fi.