Kohderyhmä

Aikuiset, rippikoulu- ja nuorisotyö

Käyttötilanne

Piiri tai ryhmä, leiri

Kesto

45-60 min, lisätehtävän kanssa 60-75 min

Teema

Raamattu, raamatunkäyttö, usko

Tavoite:

Pohditaan, miten Raamatun muutosvoima vaikuttaa maailmassa ja ihmisten elämässä. Mahdollistaa osallistujan oman ja ryhmän yhteisen prosessin, jossa tutkitaan, mitä kaikkea Raamattu saa aikaan.

Tarvikkeet:

Huom! Työskentelyn ohjeistuksen ja kaikki tarvittavat materiaalit löydät kootusti tulostettavina PDF-dokumentteina tämän sivun lopusta.

  • Taustainfo ”Vuorovaikutuksessa Raamatun kanssa infograafit selityksillä” -dokumentti nettisivuilta joko kaikille osallistujille printattuna tai tykillä heijastettuna
  • Taustainfo ”Vuorovaikutuksessa Raamatun kanssa infograafit pelkät kuvat” -dokumentti joko kaikille osallistujille printattuna tai tykillä heijastettuna
  • Osallistujille muistiinpanovälineet
  • Fläppitaulu, valkotaulu, iso kartonki tai tyhjä Word- tai PPT-dokumentti tykillä heijastettuna (yhteistä koontia varten)
  • Tämän työskentelyohjeen PDF

Lisätehtävän tarvikkeet:

  • Video ”Koko perheen Raamattu” (2.27)
  • Läppäri ja datatykki videon katseluun

Työskentelyn kulku:

1. Aloitus (1 min)

Toivota osallistujat tervetulleiksi.

2. Virittäytyminen (2 min)

Kerro, että tämän päivän työskentelyssä pysähdytään pohtimaan, millä kaikilla tavoin Raamattu vaikuttaa maailmassa ja ihmisten elämässä. Kerro, että Suomen Pipliaseurassa Raamatun tuominen ihmisten arkeen on yksi tärkeä työmuoto, ja siksi Pipliassa on mietitty yhdenlainen lista siitä, miten Raamattu on vuorovaikutuksessa.

Tämän työskentelyn lopputuloksena osallistujille muodostuu oma lista, joka kuvaa sitä, minkälaisia mielikuvia heillä on. Lopuksi Pipliaseuran listaa ja osallistujien listaa verrataan toisiinsa.

3. Työskentely (30-45 min)

(Huom! Jos haluat lyhentää työskentelyn kestoa, ota käsittelyyn listalta vain muutama kuva.)

a) Jaa osallistujat pareihin tai pieniin ryhmiin. Osoita jokaisella parille/ryhmälle 1-3 kuvaa ”Vuorovaikutuksessa Raamatun kanssa infograafit pelkät kuvat” -dokumentista. Jaa kuvat siten, että kaikki tulevat käsittelyyn.

b) Ohjeista pareja/ryhmiä pohtimaan, mitä heille annettu kuva/kuvat kertovat Raamatun toiminnasta. Pyydä, että he muodostavat kuvastaan yhden lauseen mittaisen vastauksen kysymykseen: Miten Raamattu toimii maailmassa tai vaikuttaa ihmisten elämässä? Lause alkaa aina kaavalla ”Raamattu + verbi”. Esimerkiksi jos kuvassa olisi silta, voisi lause kuulua ”Raamattu rakentaa yhteyksiä erilaisten ihmisten välille”.

c) Anna työskentelylle aikaraja sen mukaan, montako kuvaa jaoit per pari. Yhtä kuvaa kohden on hyvä antaa työskentelyaikaa noin 3-5 min.

d) Pyydä pareja/ryhmiä kirjoittamaan lauseensa ylös ja valmistautumaan esittelemään ne koko ryhmälle.

4. Syventäminen (10 min)

a) Pyydä jokaista ryhmää esittelemään oma kuvansa ja siihen muotoilemansa lause. Kerää lauseet yhteen fläpille, valkotaululle, kartongille tai tyhjään dokumenttiin, jonka esität tykillä.

b) Kun kaikki lauseet on koottu, kysy aluksi, miltä työskentely tuntui. Oliko kuvasta helppo vai vaikea lähteä muodostamaan kuvaavaa lausetta?

c) Keskustelkaa sitten kokonaisuudesta. Kysy, puuttuuko kokonaisuudesta jotain. Ovatko muut ryhmät eri mieltä jostain muotoilusta? Miten yhdessä parantaisitte kuvaa, jonka lauseet muodostavat Raamatun vaikutuksista maailmassa ja elämässä? Pidä keskustelu turvallisena, jotta kenenkään mielipidettä tai näkemystä Raamatusta ei pidettäisi vääränä.

d) Esitä lopuksi Pipliaseuran kokoama lista dokumentista ”Vuorovaikutuksessa Raamatun kanssa infograafit selityksillä”. Keskustelkaa listojen yhteneväisyyksistä ja eroista.

e) Halutessanne voitte lähettää oman listanne Pipliaan osoitteeseen info@piplia.fi. Liittäkää listaan tieto siitä, minkälainen ryhmä listan on koonnut, mistä seurakunnasta ja saako listaa käyttää esimerkkinä Piplian globaalikasvatuskoulutuksissa ja nettisivuilla.

5. Lisätehtävä (15 min)

a) Katsokaa lopuksi Piplian nettisivuilta video: ”Koko perheen Raamattu”.

b) Keskustelkaa siitä, mitä puolia äsken kokoamastanne listasta video toi esiin.

c) Pohtikaa, miten kulttuuri vaikuttaa siihen, mitä Raamattu merkitsee yksilöille ja yhteiskunnille.

6. Yhteenveto (5 min)

a) Pyydä osallistujia miettimään itsekseen yksi uusi oivallus, jonka he saivat tänään.

b) Kokoa yhteen yhteisen työskentelyn keskeisimmät teemat.

7. Päätös (2 min)

Kiitä osallistujia ja kerro, että lisätietoja Pipliaseuran raamatunkäytön mahdollisuuksista löytyy sivulta Piplia.fi.

Koko perheen Raamattu -video

Tämä on lisätehtävän video. Video syventää osallistujien käsitystä siitä, mitä Raamattu merkitsee vähemmistökristityille.

Tästä löydät kootusti kaikki työskentelyn materiaalit