Kutsumuksena hyvä Raamatun kieli

Me suomalaiset olemme saaneet nauttia Uuden testamentin 2020 raikkaasta kielestä jo vuoden ajan. UT2020 avaa ilosanomaa erityisen kirkkaasti niille, joille kristillinen kieli on vieraampaa. Jo nyt voidaan sanoa, että se on tuonut Raamatun lähemmäs ihmistä, sopivassa muodossa puhelimen ruudulle.

Raamatun kääntämisellä on valtavaa muutosvoimaa siellä, missä Raamattu on yksi ensimmäisiä omalle kielelle tehtyjä kirjoja. Se on luomassa kokonaista kirjallista kulttuuria ja vahvistaa vähemmistökielen puhujien asemaa yhteiskunnassa. Ennen kaikkea se välittää lukijalle tärkeän viestin: Jumala puhuu minunkin kieltäni!

Asun kielelle käännetään Vanha testamentti ensimmäistä kertaa

Tansaniassa alkoi viime vuonna uusi raamatunkäännöshanke. Työn alla on ensimmäinen asunkielinen Vanhan testamentin käännös ja laajasti parannettu versio Uudesta testamentista.

Uuden testamentin edellinen käännös on 70 vuotta vanha, ja kieli on muuttunut niin paljon, että päivittäminen on ajankohtaista. Työ aloitettiin koronapandemian tuomien rajoitusten keskellä, mutta se ei ole estänyt kansainvälisen tiimin toimintaa tai laittanut sitä tauolle.

Tärkeintä on tehdä työtä Jumalalle

Leah Kiloba on asun käännöstiimin uusin jäsen. Käännöskoordinaattorina hänen vastuullaan on neljän eri kielen käännöstyö, tiimien johtaminen ja raportointi. Parhaillaan hän perehtyy käännöksessä käytettävään ohjelmistoon ja käännöstyön periaatteisiin. Unelmatyössään aloittaneen Leahin työtä ohjaa vahva kutsumus.

– Raamatunkääntäminen on minun juttuni. Jumalan työn tekeminen on minulle kaikkein tärkeintä. Haluan auttaa kääntäjiä niin paljon kuin pystyn, Kiloba sanoo.

Koulutukseltaan Leah Kiloba on käännöstieteiden maisteri, ja asiantuntijana hänellä on paljon annettavaa tiimille ja tulevalle raamatunkäännökselle.

– Kun luin vanhaa raamatuntekstiä, löysin niin paljon tehtävää! Pilkutusta, käännösongelmia, sisältövirheitä. Uskon, että voin auttaa tekemään paremman käännöksen asunkielisille lukijoille, Kiloba kertoo.

Seurakunta on vahva osa yhteiskuntaa

Asun kieltä puhuu puoli miljoonaa ihmistä Kilimanjaron ympäristössä. Kirkoissa käytetään useimmiten maan virallisia kieliä swahilia tai englantia, asua puhutaan kotona.

Asun kieltä puhuvien parissa toimivat seurakunnat odottavat uutta käännöstä malttamattomina. Uuden Raamatun myötä myös jumalanpalveluselämä asun kielellä tulee uudella tavalla mahdolliseksi.

– Jos kieltä käytetään kirkossa, sillä on vahva asema myös koko yhteisössä, kertoo Leah Kiloba käännöstyön merkityksestä

Ensimmäisiä versioita muutamasta Vanhan testamentin kirjasta on jo päästy näyttämään seurakuntien edustajille, ja pian testipainoksia on tarkoitus jakaa myös ihan tavallisille raamatunlukijoille.

– Haluan kiittää kaikesta tuesta ja esirukouksista. Muistakaa meitä rukouksin, että työ sujuu hyvin loppuun saakka, Kiloba lähettää terveisiä Suomeen.

Lue lisää raamatunkäännöstyöstä.