Keräysluvat

Pipliaseuran keräysluvat

POL-2015-5312

Lupa on voimassa 1.9.2015–31.8.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 17.7.2015.

Kerätyt varat käytetään kansainvälisiin lukutaito-ohjelmiin ja raamatunkäännöshankkeisiin, joilla pyritään edistämään äidinkielenkäyttöä ja kielen kehittymistä. Lisäksi varoja käytetään kansainväliseen työhön, jolla pyritään vaikuttamaan syrjiviin asenteisiin. Syrjiviin asenteisiin vaikuttavan työn keskeisin kohde on hiv-positiivisten aseman parantaminen.  Varat käytetään vuosien 2015–2017 aikana.

ÅLR 2016/3787

Luvan on myöntänyt Ahvenanmaan maakuntahallitus 8.6.2016, ja se on voimassa 1.9.2016–31.8.2017 Ahvenanmaan maakunnassa. Kerätyt varat käytetään Pipliaseuran kansainväliseen työhön (lukutaito- ja raamatunkäännöshankkeet sekä syrjiviin asenteisiin vaikuttava työ) vuosina 2015-17.