KUTSU Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2024

Vuosikokous 28.5. klo 18 Helsingissä

Suomen Pipliaseura ry:n vuoden 2024 vuosikokous pidetään 28.5.2024 klo 18 Helsingissä. Kokouspaikka on Töölön seurakunnan kokoontumistila Fokus Kauppakeskus Triplan viidennessä kerroksessa (Pasilan asema-aukio 1 A, 00520 Helsinki). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 13 §:ssä mainitut asiat sekä seuran hallituksen esitys muutokseksi Pipliaseuran äänestys- ja vaalijärjestykseen. Kokouskutsua on täydennetty 24.4.2024.

Vuosikokousta edeltää klo 17 samassa paikassa järjestettävä avoin yleisötilaisuus, jossa julkaistaan Suomen Pipliaseuran historiateoksen toinen osa, Raamattuja kaikille kansoille 1947–1993. Kutsu julkistamistilaisuuteen

Vuosikokous on tarkoitettu jäsenyhteisön valtuuttamille edustajille. Jäsenyhteisöjen on lähetettävä vuosikokousedustajiensa valtakirjat (pdf) etukäteen osoitteeseen vuosikokous@piplia.fi viimeistään 3.5.2024 klo 16.00. Valtakirjaan on merkittävä edustajan koko nimi, sosiaaliturvatunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero tunnistautumista varten sekä tieto siitä, osallistuuko edustaja kokoukseen etänä vai paikan päällä. Nimetylle edustajalle lähetetään vahvistus ja tarvittavat tekniset osallistumisohjeet. Osallistumisohjeet sekä koko kokousaineisto julkaistaan osoitteessa piplia.fi.

Kaikki kokoukseen valtakirjalla osallistuvat käyttävät samaa digitaalista äänestyspalvelua. Palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Käytettävän digitaalisen palvelun takia yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhteisöä. Äänestyspalvelu on käytössä sekä kokouspaikalla että etäyhteydellä osallistuttaessa.

Seuran yhteisöjäsenten nimeämät vuosikokousedustajat

  1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Mikäli seurakunta ei ole vielä ilmoittautunut seuran jäseneksi, katsotaan valtakirjan jättäminen samalla jäseneksi ilmoittautumiseksi.
  2. Suomen ortodoksinen kirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen vapaakristillinen neuvosto. Jäsenyhteisö voi lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan.
  3. Alueellisella pipliaseuralla on oikeus lähettää kokoukseen yksi äänivaltainen edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa satalukua kohti.

Yhteisöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

SPS Jäsenyhteisöjen luettelo