Hyvää kansainvälistä kääntäjien päivää

Tänään 30.9. vietetään kansainvälistä kääntäjien päivää. Pipliaseurojen raamatunkäännöstyötä tekevät aina paikalliset kielenpuhujat, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään. Raamatun kääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta. Suomen Pipliaseura tekee Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostossa (UBS) käännöstyön konsultointia, arvioi osaltaan hankkeita sekä tukee niitä taloudellisesti.

Miksi Raamattuja pitää kääntää?

Raamattu avautuu parhaiten omalla äidinkielellä – kielellä, jota hän ymmärtää ja jonka hän kokee läheiseksi. Omankielinen Raamattu saa aikaan muutoksen, jolla on merkitystä yksityisille kristityille ja kokonaisille kansoille. Raamatunkäännöstyön kautta vähemmistökielien- ja kansojen on mahdollista säilyttää oma identiteetti. Käännöstyö tuo esiin sen, että Jumala puhuu kaikille ihmiselle heidän omalla kielellään, ei vaan valtakielellä, valtaa pitävien kielellä.

Miten Raamattuja käännetään?

Kirkot tarvitsevat ajanmukaisen Raamatun kielellä, jota ihmiset puhuvat. Tarvekartoituksessa selvitetään kielen puhujamäärä ja kielen käyttö, paikallisten kirkkojen ja kieliyhteisöjen sitoutuminen käännöstyöhön sekä tehdään hankesuunnitelman. Tämän jälkeen rekrytoidaan kääntäjät ja heitä tukevat asiantuntijat. Kääntäjät saavat koulutuksen ja tarvittavat työvälineet, mm. tietokoneen ja Paratext-käännösohjelman.

Miksi Raamattuja on käännettävä aina uudelleen?

Kieli myös muuttuu. Jotta käännöksen kieli säilyy ajanmukaisena ja ymmärrettävänä, kaikilla kielillä tarvitaan raamatunkäännösten jatkuvaa uudistamista. Muutos näkyy havainnollisesti myös suomenkielisissä raamatunkäännöksissä.

Lue lisää raamatunkäännöstyöstä:

Lue viimeisimmästä suomenkielisestä Uuden testamentin käännöksestä: