Inarinsaamen kääntämisestä

Käännösnurkka on Piplia-lehden palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia näkökulmia ja havaintoja raamatunkäännöstyöstä. Kääntäjä ja yliopistolehtori Marja-Liisa Olthuis luo alla katsauksen muutamaan inarinsaamen kääntämiselle tyypilliseen piirteeseen.
Artikkeli on julkaistu Piplia-lehdessä 2/2021.

”Käsitteet ovat aina kulttuurisidonnaisia. Inarinsaamessa esimerkiksi suomen sanan täti voi kääntää useammalla tavalla: muáđá ‘äidin nuorempi sisar’ / kuáski ‘äidin vanhempi sisar’ / siäsá ‘isän sisar’. Näiden ilmaisujen rikkaus kertoo siitä, että inarinsaame on ollut kotoisissa yhteyksissä käytetty kieli.

Vasteen puuttuessa sanastoa voi yrittää kääntää esimerkiksi selittävällä parafraasilla. Saamelaisten perinteiseen pukeutumiseen ei esimerkiksi ole kuulunut viittaa. Viitta on raamatunkäännöksessä toisinaan olgomááccuh ‘ulkotakki’. Vastineina ovat olleet myös mááccuh ‘takki, lapintakki’, piivtâs ‘vaate’ ja kiessâmpiivtâs eli ’kietaisuvaate’.

Tie-sanan vastineiksi sopivat hyvin taas asiayhteydestä riippuen luoddâ ‘tie (päällystetty)’, kiäinu ‘keino (ajojälki)’, päälgis ‘polku’, maađij ‘(maan)tie’ tai káátu ‘katu’. “Minä olen tie, totuus ja elämä” on Mun lam kiäinu, tuotâvuotâ já eellim.

Arvaatko, keitä ovat inarinsaamelaisen Raamatussa Máárjá ja Joovsep?

Entäpä Tyemes, Juhánâs ja Paavvâl?”

Teksti Marja-Liisa Olthuis
Olthuis on inarinsaamen yliopistolehtori ja inarinsaamenkielisten evankeliumien kääntäjä