Kiinan katolinen kirkko ja Yhtyneet Raamattuseurat neuvottelivat yhteistyöstä raamatunkäännöstyössä

Yhtyneet Raamattuseurat on neuvotellut Kiinan katolisen kirkon kanssa Raamatun kääntämisestä. Yleisimmin käytetty käännös on yli 50 vuotta vanha.

Kiinan katolinen kirkko ja Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) toimintaa Kiinassa koordinoiva China Partnership järjestivät kesällä verkkoseminaarin, jossa käsiteltiin raamatunkääntämistä ja Kiinan kulttuuria. Seminaariin osallistui Kiinan katolisen kirkon ja China Partnershipin johtajia sekä Kiinan katolisen raamatunkäännöstiimin jäseniä ja Yhtyneiden Raamattuseurojen käännöstyön asiantuntijoita.

Yhtyneet Raamattuseurat ovat sitoutuneet tukemaan Kiinan katolisen kirkkoa (CCPA/CCBC) raamatunkäännöstyössä. Työssä otetaan huomioon myös kiinalainen kulttuuri ja konteksti.

Raamatunkäännöstyöryhmän jäsenet ja kolme Yhtyneiden Raamattuseurojen asiantuntijaa esittivät seminaarissa näkökulmia kiinalaisen raamatunkäännöstyöhön ja kontekstualisointiin. He käsittelivät kiinalaisen raamatunkäännöstyön historiaa ja käännöstyöhön liittyviä kysymyksiä sekä Kiinan katolisen kirkon vallitsevaa Studium Biblicum -käännöstä (vuodelta 1968), protestanttisten kirkkojen vallitsevaa Kiinan Union-käännöstä (vuodelta 1919) sekä myös muita käännösversioita.

Piispa John Chew puheenvuorossaan toi esiin sen, että raamatunkäännös ei ole pelkkä sanasta sanaan käännetty teksti, vaan raamatunkääntäminen on isompi prosessi, jossa ajatukset tulee kääntää ymmärrettäviksi eri kulttuureihin.

Kiinan katolisen kirkon delegaation jäsen piispa Shen Bin toivoi lisää vuorovaikutusta Kiinan katolisen kirkon ja Yhtyneiden Raamattuseurojen välille kontekstuaalisessa raamatunkäännöstyössä.

Kiinan raamattutyön yhteistyökumppaneita Suomen Pipliaseuralle ovat Yhtyneet Raamattuseurat (UBS), Kiinan kristillinen neuvosto (CCC), Kiinan katolinen kirkko ja Raamattupaino (Amity Printing Company).

Koska kieli muuttuu, Raamattua käännetään ajan kuluessa uudelleen. Raamatunkäännöstyössä on aina kyse kontekstualisoinnista eli Raamatun kääntämisestä siten, että käännetyn kielen nykyiset todelliset puhujat ymmärtävät Raamatun käyttämää kieltä. Uusia käännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Esimerkiksi Suomessa vuoden 2020 syksyllä ilmestyneessä UT2020 -käännöksessä kääntämisen fokuksessa oli erityisesti käyttäjä ja digitaalinen ympäristö. Käännös ottaa huomioon parikymppisten kielentajun kääntämisen lähtökohtana sekä mobiilin kontekstin välittäen Uuden testamentin alkukielen merkitykset rikkaalla, ymmärrettävällä suomen kielellä.

UT2020-käännös on tarkoitettu kaikenikäisille lukijoille ja kuulijoille. Lue tästä lisää UT2020-kännöksestä.