Kotimaan kielivähemmistöjen asialla

Tänä kesänä Pipliaseuralta ilmestyy kaksi kotimaista raamatunkäännöstä: Luukkaan evankeliumi selkokielellä sekä Evankeliumit inarinsaameksi.

Kesäkuun 17. päivä ilmestyy kaksi uutta kotimaista raamatunkäännöstä: Luukkaan evankeliumi selkokielellä sekä Evangeliumeh anarâškielân eli Evankeliumit inarinsaameksi.

Käännökset ovat luettavissa teksteinä osoitteessa Raamattu.fi sekä Piplia-sovelluksessa. Lisäksi Luukkaan evankeliumi selkokielellä sekä inarinsaamenkielinen Markuksen evankeliumi julkaistaan äänikirjana Piplia-sovelluksessa.

Selkokielen tarve suuri

Suomessa selkokieltä tarvitsee Selkokeskuksen arvion mukaan 650 000–750 000 henkilöä eli noin 11–14 prosenttia väestöstä. Selkokielen tarve Suomessa on kasvanut.

— Yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa päätimme ainakin koettaa raottaa Raamatun ovea niille, joille tavallinen nykysuomi on liian haasteellista, kertoo Pipliaseuran johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija Seppo Sipilä.

Selkokieltä tarvitsevat ihmiset, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Tarve on lisääntynyt, sillä maahanmuuttajien ja ikäihmisten määrä kasvaa ja nuorten lukutaito on heikentynyt.

Aito käännös

Selkokieltä on olemassa useilla eri vaikeustasoilla. Osa materiaaleista on yksinkertaista, helppoa selkokieltä. Osa on taas vaativampaa, helppoa yleiskieltä lähestyvää kieltä. Julkaistava Luukkaan evankeliumi selkokielellä on vaativampaa selkokieltä.

— Emme halunneet tehdä Luukkaan evankeliumin lyhennelmää, vaan kyseessä on alkukielestä tehty aito käännös, kertoo Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila.

Selkokielen muotoilusta vastannut Tuomas Juntunen tunsi alkutekstin hyvin, sillä hän toimi myös vastikään julkaistun UT2020:n kielellisenä asiantuntijana.

— Selkokieliset tekstit ovat yleensä lyhyitä. Niihin on kelpuutettu käsiteltävästä aiheesta vain olennaisin. Nyt valmistunut Luukkaan evankeliumi selkokielellä on yhtä laaja kuin muutkin Luukkaan evankeliumin suomennokset. Se on siis aito käännös, ei omin sanoin kerrottu mukaelma evankeliumista.

Evankeliumien käännös inarinsaameksi

Inarinsaame on ainoa pelkästään Suomen alueella puhuttu saamen kieli. Kieltä puhutaan Inarinjärven alueella. Enää kaikki puhujat eivät ole äidinkielisiä, sillä sukupolvet ovat menettäneet kielensä. Alkuperäiskansan kieli on otettu takaisin erilaisissa kielenelvytysohjelmissa Oulun yliopistossa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa.

— Meillä on Oulun yliopistossa 40 inarinsaamen pääaineopiskelijaa sekä neljä väitöskirjan tekijää, kertoo inarinsaamen kirjakielen kehittäjä, inarinsaamenkielisen Raamatun käännöstyöstä vastaava Oulun yliopiston lehtori Marja-Liisa Olthuis.

Olthuis kehitti inarinsaamen yliopisto-opinnot pohjoissaamen opinto-ohjelman pohjalta.

Nyt julkaistava Evankeliumit inarinsaameksi on tarpeen normaalin kirkollisen elämän pohjaksi. Aiemmin inarinsaameksi on ollut saatavilla vain Matteus, vanha Johanneksen evankeliumin käännös sekä Pietarin 1. kirje; lisäksi on käännetty joitain kirkkovuoden tekstejä.

Koko Uusi testamentti inarinsaameksi julkaistaan syksyllä 2023. Inarinsaamen tulevaisuutta Olthuis pitää tällä hetkellä valoisana.

— Kirjakielen kehittäminen ja omakielisen kirjallisuuden luominen ovat seuraavia tärkeitä
askeleita inarinsaamelle.

Teksti: Eriikka Käyhkö
—————————-

Inarinsaamea äänikirjaksi

Äidinkielenopettaja Petter Morottaja pääsi lukemaan Markuksen evankeliumin inarinsaameksi.

— Lukiessa oli mukavaa huomata kääntäjien onnistunut työ ja kuulla tutut kertomukset inarinsaameksi.

Äänite saatiin purkkiin toukokuussa yhden päivän aikana. Tiivis urakka vaati paljon keskittymistä.

— Tiukka aikataulu ei ehkä ollut optimaalinen syvällisemmän kielellisen ja raamatullisen pohdinnan kannalta, mutta oli hyvä saada työ yhdellä kertaa äänitettyä. Näin äänityksestä tuli
yhtenäinen eikä pätkityn oloinen. Petter on iloinen päästessään mukaan projekatiin, jota hän on aktiivisesti seurannut Oulun yliopistolla.

— Sopivia vaihtoehtoja lukijoiksi ei ole kovin monta. Osa Muumeistahan on äänitetty inarinsaameksi. Minulla on hyvää taustaa kielten opettajana ja olen aikaisemmin lukenut nauhoja ääneen.

—Evankeliumien julkaisu inarinsaameksi on merkityksellinen askel kieliyhteisön kannalta. Julkaisu
herättää toiveikkuutta ja kannustaa.

Teksti: Tuija Numminen

MIKÄ? Pipliaseuran tukemana inarinsaamenkielinen evankeliumien käännöstyö on kestänyt 3–4 vuotta. Raakakäännöksen on tehnyt Ilmari Mattus. Teologista vahvistusta on antanut inarinsaamen lehtori ja teologi Mervi Sistonen sekä kirkkoherra Tuomo Huusko. Myös Hannu Kangasniemi on aloittanut pienessä työryhmässämme kielen kommentaattorina, kertoo Olthuis.