Liput liehuvat saamelaisille

Tänään perjantaina liputetaan saamelaisten kansallispäivän kunniaksi. Saamelaisten kansallispäivä on vielä nuori juhlapäivä. Suomalaisessa kalenterissa se on ollut vasta vuodesta 2004, mutta saamelaisyhteisö on viettänyt päivää jo vuodesta 1917.

Saamelaisten kielten kieliperheeseen kuuluu noin 9 eri kieltä, joista suurin on pohjoissaame. Saamen kielten puhujien lukumäärää ei tarkasti tunneta, koska Pohjoismaissa väestökirjanpitoon ei liitetä tietoa äidinkielestä. Suomen Pipliaseura on mukana kolmessa saamenkielisessä käännöshankkeessa.

Pohjoissaamelle tulossa uusi raamatunkäännös

Pohjoissaamen puhujia on arvion mukaan noin 15 000 – 25 000, joista valtaosa asuu Norjassa. Suomessa pohjoissaamea äidinkielenään puhuvia on saamelaiskäräjien mukaan noin 2 000, väestörekisterin tietojen mukaan vähän vähemmän, ehkä noin 1 500, koska vuoden 2013 lopussa Suomessa asui tilastokeskuksen mukaan 1 930 äidinkieleltään saamenkielistä. Näistä valtaosa on pohjoissaamen puhujia.

Pohjoissaamenkielinen koko Raamatun käännös julkaistiin ensimmäisen kerran jo 1895. Tämä käännös on nyt kielellisesti vanhentunut, eikä vastaa nykysaamen käytänteitä. Näin syntyneeseen ongelmaan vastataan laatimalla uusi, ajanmukainen käännös.

Tällä hetkellä lähes kaikki tekstit on käännetty. Valta osa kaikista Raamatun tekstistä on myös tarkastettu ja tämä osuus on nähtävillä Norjan Pipliaseuran nettisivujen kautta. Nykyisen suunnitelman mukaisesti uusi käännös julkaistaan 2019. Videolla pohjoissaamelainen muusikko Wimme Saari kertoo käännöksen merkityksestä hänelle itselleen.

Aidosti kotoperäinen inarinsaame

Inarinsaame on ainut aidosti kotoperäinen kieli Suomessa. Sitä puhutaan vain Inarinjärven ympäristössä ja puhujien määrä on aina ollut pieni. Tällä hetkellä inarinsaamen puhujia on vajaa 500. Viimeisinä vuosina kieltä on elvytetty aktiivisin toimenpitein.

Raamatunkäännöstyö inarinsaameksi alkoi jo 1970-luvulla. Vuonna 1976 ilmestyi 1. Pietarinkirjeen käännös, vuonna 1980 Johanneksen evankeliumin ja vuonna 1995 Matteuksen evankeliumien käännökset. Luterilaisen kirkon evankeliumikirjan mukaiset Uuden testamentin lukukappaleet valmistuivat vuoden 2014 lopussa ja suunnitelmissa on kääntää puuttuvat evankeliumit.

Uhanalainen koltansaame

Koltansaame on Suomessa puhutuista saamen kielistä kaikkein uhanalaisin, vaikka sitä puhutaan myös Norjassa ja Venäjällä. Koltansaamen puhujia on vajaa 500. Kielen uhanalaisen aseman taustalla on muun muassa kolttien vaikea historia. Heidän perinteinen asuinalueensa siirtyi toisessa maailmansodassa osaksi Neuvostoliittoa. Suurin osa koltista muutti pois perinteiseltä alueeltaan Suomen puolelle, ja menetti samalla suuren osan perinteitään.

Wimme Saari joikaa
Wimme Saari joikaa pohjoissaamen kansallispuvussa.