Malawin lomwet saivat koko Raamatun

Malawissa vietettiin elokuussa lomwenkielisen Raamatun julkistusjuhlia. Kyseessä on ensimmäinen koko Raamattu lomwen alkuperäiskielellä. Raamatunkäännöstyö alkoi vuonna 2005. Uuden testamentin lomwet saivat vuonna 2014.

– Aiemmin lomweilla ei ole ollut mahdollisuutta ymmärtää Raamattua omalla kielellään – nyt se onnistuu, sanoo raamatunkääntäjä Brian Chifika.

Lomwet ovat ottaneet raamatunkäännöksen iloisina vastaan. Uuden testamentin julkaisemisen jälkeen ihmiset ovat alkaneet arvostaa omaa kieltään ja kulttuuriaan. Raamatunkääntäjä Hayes Metani kertoo, että omaa kieltä on saatettu jopa hävetä, koska aiemmin vain virallisten kielten kuten englannin ja chichewan puhuminen oli hyväksyttävää.

Tänä vuonna vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuotta, jonka tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne.

– Raamatunkäännöstyö on tehnyt pioneerityötä vähemmistökansojen kielten ja kansojen hyväksi, Hayes Metani sanoo.

Esimerkiksi Uusi testamentti oli ensimmäinen lomweksi kirjoitettu kirja. – Vasta lomwen Uuden testamentin myötä ihmiset ovat tiedostaneet, että heillä on kieli, jolla voidaan kirjoittaa ja jota voidaan käyttää mediassa ja seurakuntien toiminnassa, Metani sanoo.

Pipliaseuran raamatunkäännöstyö elvyttää kuihtuvia alkuperäiskieliä ja tukee vähemmistökielten vaalimista. Käännöstyöhön liittyy laaja sanaston ja kieliopin tarkastelu.

Äidinkieli taipuu Raamatun sanaksi

Lomwe on vähemmistökieli, jota puhuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Pipliaseurojen hankkeissa kirkkojen yhteistyö on tärkeää. Raamatunkääntäjät ovat eri kirkkokunnista ja he puhuvat lomwea äidinkielenään. Työtä myös helpottaa akateemisen yhteisön ja valtion vahvistama ortografia eli kirjoitusasu.

– Raamatunkäännöstä ei tehdä vain toimistossa istumalla, vaan tapasimme kylissä kielenpuhujia, joille Raamattua käännämme, sanoo raamatunkääntäjä Hayes Metani.

Kääntäjillä on ollut haasteena, että Raamatun kieli on ymmärrettävää sekä nuorille että iäkkäimmille käyttäjille. Siksi kääntäjät ovat testanneet Raamatun kieltä kylissä ja eri kohderyhmien parissa.

Raamatunkäännöstyö tulee tarpeeseen, sillä nyt papit voivat saarnata omalla äidinkielellään. Ennen raamatunkäännösten valmistumista jumalanpalveluksien tekstit ovat olleet chichewaksi. Ihmiset kokevat, että Jumala puhuu lomwen kieltä.

– Ihmiset ovat kiitollisia. He voivat rukoilla ja laulaa lauluja omalla kielellään, Brian Chifika sanoo.

Lukutaitotyö seuraa raamatunkäännöstyötä

Seuraavaksi lomwe-kansan parissa aloitetaan lukutaitotyö. Raamatunkäännösten hyöty jää vähäiseksi, jos ihmiset eivät osaa lukea. Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma käynnistyi Malawista vuonna 2017 jaon kielellä. Tänä syksynä valmistuvat lomwenkieliset lukutaitomateriaalit ja ensi vuonna alkaa lukutaito-opetus.

Malawilaisista noin 60 prosenttia osaa lukea.

– Pidän lomwenkielistä lukutaito-opetusta erittäin tarpeellisena, jotta ihmiset oppivat lukemaan äidinkielellään, muutoin lukutaitoinen voi olla lukutaidoton. Suurin osa lomweista on kristittyjä, joten vain lukutaitoiselle on hyötyä uudesta raamatunkäännöksestä. – Koen, että koulutus auttaa ihmistä ymmärtämään, kuka hän on ja mikä on hänen oma kielensä. Lukutaito ja koulutus vahvistavat ihmisen identiteettiä, Hayes Metani toteaa