Mitä se hyödyttää, vaikka olisi Raamattu, jos ei osaa lukea

Pohjois-Argentiinan syrjäisimmillä seuduilla, kuivissa ja karuissa olosuhteissa elää wichíen alkuperäiskansa. Wichí-kielelle käännetyn Raamatun ensimmäinen 10 000 kirjan painos on myyty tänä vuonna loppuun. Toista painosta suunnitellaan. Raamatunkäännös valmistui kolmetoista vuotta sitten. Käännöksen myötä wichít saivat kirjakielen.

On vaikea ajatella, mitä wichíen elämä olisi ilman Raamattua. Siitä on tullut osa heidän elämäänsä.
Sanoo Suomessa vieraileva lukutaitotyötä tekevä Christopher Wallis.

Wallis kertoo, kuinka hänellä on aina mukana useita laatikollisia Raamattuja, kun hän kiertelee wichíen alueilla. Raamatulla on suuri merkitys wicheílle. Raamattuja halutaan ostaa, vaikka lukutaidottomuus on yleistä. Christopher Wallis ja hänen vaimonsa Helena Oliver ovat työskennelleet wichíen parissa jo kolmatta vuosikymmentä. Aluksi he ajoivat wichíen maanomistusasioita, nyt he työskentelevät Argentiinan Pipliaseuran ja anglikaanisen ASOCIANA-järjestön lukutaitohankkeessa, jota tehdään yhteistyössä wichíen kanssa.

christopher_Helena_verkkouutiseen

Wallis on huomannut, että Raamattu on yhdistänyt wichíen keskinäisiä välejä sekä tuonut rauhan alkuperäisuskoon liittyvään henkien ja shamaanien pelkoon. Wichí-perheillä on ollut aiemmin epäluottamuksesta johtuvia keskinäisiä riitoja. Wichít elävät perhekunnittain syrjäseudulla metsissä ja joen äärellä.

Wichít saavat elantonsa pääasiassa kalastuksesta, käsitöistä ja viljelystä. Wichíen tapa ajatella ja ymmärtää asioita eroaa espanjankielisestä valtakulttuurista. Esimerkiksi espanjankielinen ja kulttuurinen kouluopetus ei vastaa wichíen tapaa oppia ja jäsentää elämää. Wichít oppivat tarinoiden ja kuvien kautta, jotka sovelletaan omaan kulttuuriin. Esimerkiksi Raamattuun eläydytään kuin kertomusten hahmot olisivat wichejä.

Pohjois-Argentiinan anglikaanikirkko on valmistanut uutta hengellistä elämää vahvistavaa koulutusmateriaalia, joka tukee myös lukutaitotyötä. Christopher Wallis on wichí-pastoreitten kanssa vetämässä materiaalin pohjalta työpajoja wichí-seurakunnissa. Aluksi oppilaat opiskelevat tehtäväkirjaa itsenäisesti, minkä jälkeen oppimista jatketaan ryhmässä. Kristinuskon syventämisen lisäksi tavoitteena on vahvistaa lukutaitoa omalla kielellä. Kirjoissa opetetaan myös terveyteen liittyviä sekä juridisia asioita. Lukemista opetetaan lukuryhmien lisäksi pyhäkouluissa.

Wichí-kulttuuri on suuressa murroksessa globalisaation ja tiedonvälityksen myötä. Vajaa kymmenen vuotta sitten wichít saivat sähköt, minkä seurauksena useaan kotiin on ilmestynyt televisio. Christopher Wallis kertoo, että wichít pitivät aluksi totena kaikkea, mitä televisiosta tuli.

Globalisaatio on kuin iso tuuli, joka puhaltaa. Wichit elävät hyvin alkeellisesti ja maailman muuttuminen saa aikaan kysymyksiä minne olemme menossa?
Christopher Wallis.

Perinteiset arvot ovat myllerryksen alla. Valtakieli espanja lyö läpi. Nuoret eivät halua enää elää kylissä ja vanhempien auktoriteettiarvo laskee. Eräs wichí kuvaili tilannetta näin: Iso voimakas tuuli on tulossa, joka törmää seinään. Emme tiedä, aikooko tuuli kaataa seinän.

Muutos pitää kohdata. Tärkeää on, että tietää, mistä on tulossa ja minne on menossa.
Christopher Wallis.