Piplia julkaisee Luukkaan evankeliumin emojitekstinä

nainen katsoo puhelinta, emojeita lentää puhelimesta ilmaan

Sillä seudulla oli 🤠🌖🖼️ vartioimassa 🐑🐑. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi 👼 ja Herran 🔆 ympäröi heidät. Paimenet olivat 😱😱😱.
Mutta 👼 sanoi: älkää 😱, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren 😃n koko kansalle.

🗓️ on teille ✡️:n 🌇ssa syntynyt 👑. Tämä on 🗝️ teille: te löydätte 👶, joka 😴🐮:n 🍽️:lla.

 

Luuk. 2:8-11

Pian kolmevuotias UT2020 Uusi testamentti ja tekeillä oleva VT2028 Vanhan testamentin käännös hyödyntävät käännösperiaatteena mallilukijaa, jonka lukemistottumukset poikkeavat merkittävästi perinteisestä Raamatun lukijasta.  

Uuden suomenkielisen raamatunkäännöksen mallilukijana toimii Elisa, parikymppinen kaupunkilainen, jolle niin uskonnollinen sanasto kuin maatalouteen liittyvä termistökin on vierasta. Tosiasia on, että Elisa ei oikeastaan ole lukijatyyppiä. Hän viestii ääniviestein, videopuheluin ja käyttäen emojeja, eli kuvakkeita. 

Voisiko Raamatun teksti taipua emojikielelle? 

̶ Mobiilia pikaviestintää on tutkittu ja todettu, että verrattuna suomen kieleen, se alkaa jo muodostaa oman kieliryhmänsä. Tämän kielen päivittäisiä käyttäjiä on suomessa jopa 1,5 miljoonaa, sanoo Piplian raamatunkäännöstyön johtava asiantuntija Seppo Sipilä. 

Pipliaseura on aloittanut Luukkaan evankeliumin kääntämisen emojeiksi. Evankeliumi käännetään kreikankielisestä alkutekstistä. Työtä tekevät Pipliaseuran kaksi kääntäjää, hankkeen johtoryhmä sekä seitsemänhenkinen ekumeeninen ohjausryhmä.  

Testaaminen erityisen suuressa roolissa 

Raamattu ja sen peruskertomukset on kääntämisen historian varrella toimitettu hyvin monenlaiseen muotoon erilaisten ihmisten tarpeita varten. Lasten kuvakertomuksista viittomakielisiin videoihin, tarve ymmärrettäville Raamatun kertomuksille on suuri ja alati muuttuva.  

̶ Ajattelen, että emojievankeliumi vastaa jälleen yhteen ajan haasteeseen. On äärimmäisen tärkeää, että Raamattu pysyy relevanttina ja tavoittaa nekin, joille perinteinen kirjoitettu teksti on vierasta, toteaa Piplian toiminnanjohtaja Markku Kotila. 

Myös psalmeista on tarkoitus tehdä erillinen GIF-käännös kokeiluversiona. Giffit ovat erinomaisia välineitä tunteiden ilmaisemiseen ja niiden hyötyä raamatunkäännöksissä on syytä tutkia lisää. 

Gif-animaatiot ovat lyhyitä liikkuvia kuvia, jotka viittaavat usein populaarikulttuurin ilmiöihin. Niitä käytetään emojien ohella kerronnan välineenä pikaviestimissä. 

Puhelinoperaattorit ovat havainneet, UT2020 on lisännyt mobiililaitteiden käyttöä. VT2028-hankkeessa keväällä 2024 julkaistavan Psalmien uuden käännöksen odotetaan kasvattavan mobiilikäyttöä entisestään. Mobiilioperaattoreille onkin järjestetty tarjouskilpailu siitä, kuka saa sponsoroida uutta Emoji-käännöstä. Tarjousten odotetaan nousevan pilviin.

Lue lisää: www.piplia.fi/aprillia