Raamatunkäännöstyö ja lukutaito-opetus – työtä koko ihmisen hyväksi

Pipliaseurat ovat kääntäneet Raamattuja kirkkojen toivomuksesta eri vähemmistökielille. Vain lukutaitoisina seurakuntalaiset hyötyvät eniten näistä käännöksistä.

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmassa opetetaan lukutaitoa ihmisten omalla kielellä. Lukutaito-opetus ja opiskelumateriaalit ovat uskontoneutraaleja, jotta mahdollisimman moni, uskonnosta riippumatta voisi osallistua opetukseen.

Tavoitteena kuuntelemisesta itsenäiseen lukemiseen

Kenian Pipliaseura on tehnyt lukutaitotyötä jo aiemmin mm. maasain kielellä. Naisten lukutaito-opetus turkanan kielellä alkoi uusilla metodeilla ja materiaaleilla vuonna 2019. Lukutaitokoordinaattori Joseph Irungu kertoo:

Koska opiskelijoitten enemmistö on kristittyjä, tavoitteemme on, että ihmiset oppisivat lukemaan myös turkanankielistä Raamattua. Tuemme opiskelijoita peruskurssin jälkeen jatkamaan lisäopintojen parissa. Jatkokursseilla opiskellaan englantia, joka on kommunikaation kieli Keniassa.

Opetusohjelmassa on myös matematiikkaa, jotta ihmiset pystyvät perustamaan pientä liiketoimintaa.
Kirkot osallistuvat lukutaito-ohjelman toteuttamiseen. Yleensä ne antavat tilansa ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan opiskelukäyttöön. Osin kirkkojen toimesta myös valvotaan lukutaitoluokkien toimintaa. Seurakunnat rekrytoivat opettajia, tiedottavat opiskelun alkamisesta ja kutsuvat väkeä kirjautumaan oppilaiksi.

Joissakin kylissä kokoonnutaan pienryhmissä kuuntelemaan ääniraamattua. Pipliaseura on antanut aurinkopaneelilla latautuvia kuuntelulaitteita myös lukutaitoryhmiin. Näin opiskelijat ovat voineet kuunnella ensin tekstejä, keskustella kuulemastaan ja sitten siirtyä oppimaan lukutaitoa.

Haluamme toimia kokonaisvaltaisesti ja integroida lukutaitoon myös ihmisen hengellisen puolen. Pyrimme siihen, että ihmiset siirtyvät yhä enemmän kuuntelemisesta lukemiseen, painottaa Joseph Irungu.

Omakielisten raamatunkäännösten tulee kulua kansan käsissä

Malawin Pipliaseura ohjelmajohtaja Wilfred Ngalawa toivoo, että äidinkieliset raamatunkäännökset tulisivat ihmisten käyttöön kodeissa ja seurakunnissa.

Meidän tulee opettaa heidät lukemaan omalla kielellään. Se, mitä olemme jo tehneet ja mitä nyt teemme lukutaidon hyväksi, voi olla siemen johonkin laajempaan ja vaikuttaa eri alueille.

Malawissa harjoitettiin aiemmin yksikielisen valtion politiikkaa. Kaiken vuorovaikutuksen ja koulutuksen kielenä oli chichewa. Vähemmistökielten käyttö rajautui koteihin. Vaikka tilanne on muuttunut, toimintamalli vaikuttaa yhä edelleen.

Vie aikaa ennen kuin ihmiset ymmärtävät oman äidinkielensä oppimisen tärkeyden. Ihmiset ovat tottuneet englannin ja chichewan opiskeluun. Viranomaiset vasta orientoituvat siihen suuntaan, että vähemmistökieliäkin voisi käyttää kouluopetuksessa.

Monissa vähemmistökielisissä seurakunnissa käytetään omaa kieltä puheissa, mutta Raamattua luetaan valtakieli chichewalla. Pienryhmissä Raamattua saatetaan kuunnella chichewan kielellä, mutta keskustelu kuullusta tapahtuu äidinkielellä.

Odotan mielenkiinnolla, mikä vaikutus on sillä, kuin täysin lukutaidottomat oppivat lukemaan kirjoittamaan omalla kielellään. Mitä sitten tapahtuu, kun he alkavat lukea myös Raamattua omalla kielellään? Wilfred Ngalawa pohdiskelee.

Teksti: Satu Toukkari
Kuvat: Katri Saarela, Joseph Irungu