Suuri ilo omakielisestä Raamatusta

Ulla Klemettinen osallistui Pipliaseuran matkalle, jossa juhlittiin uusimman miaon­kielisen Raamatun julkaisemista. Julkai­sujuhla pidettiin Shishanin seurakunnas­sa, joka sijaitsee Yunnanin maakunnas­sa Kiinassa. – Oli mahtavaa saada nähdä se suuri ilo, minkä omakielisen Raama­tun saaminen toi ihmisille. He olivat juuri niitä, joita varten raamatunkäännöstyötä tehdään. Työn merkitys avautui näin ihan uudella tavalla, Klemettinen kertoo.

Jyväskylän seurakunta, jossa Ulla Klemet­tinen työskentelee lähetystyön ja kan­sainvälisen vastuun työalasihteerinä, on yksi Kiinan raamattutyön tukijoista. Mat­kalla Klemettinen pääsi seurueineen ja­kamaan kyläläisille juuri ilmestyneitä Raa­mattuja, joita oli jo kauan odotettu.

Klemettinen muistelee, miten jokaises­sa köyhässäkin vuoristokylässä kaukai­set vieraat otettiin ystävällisesti vastaan ja heille tarjottiin kylän omista antimista vain parasta mitä oli saatavilla.

Raamatunkäännöstyö avautui uudella tavalla

Raamatunkäännöksen tekeminen on vaativaa työtä, sillä raamatunkäännöstyö kestää keskimäärin kymmenen vuotta.

– Raamattujuhlassa palkittiin kääntäjiä, jotka olivat kotoisin eri vuoristokylistä. Käännöstyö on selvästi tiimityötä, joka vie aikaa. On tärkeää osata toimia hyvin yhdessä, Ulla Klemettinen kertoo.

Ulla mainitsee, että raamattujuhlan kut­suvieraina oli myös yksityisiä suurlah­joittajia, jotka pitivät raamattutyön tukemista erittäin tärkeänä. Eräskin englantilainen mies lahjoitti kaikille raa­matunkääntäjille taulutelevisiot. Sil­ti kohtuus kaikessa. Klemettinen haluaa korostaa, että pienillä lahjoituksilla on suuri merkitys.

– Meillä jokaisen yksittäisen lahjoittajan panos ja sitoutuminen on tärkeää, sillä pienistä lahjoituksista kertyy yhdessä iso summa, jolla raamatunkäännöstyötä saa­daan vietyä eteenpäin.

Suomalainen paperi jalostuu Raamatuksi

Kiina on maana jättiläismäinen, joten ei liene yllätys, että siellä sijaitsee myös maailman suurin raamattupaino, jossa suomalainen paperi jalostuu Raamatuksi. Paikka jäi vahvasti Ullan mieleen.

– Siellä Raamattuja painetaan vuodessa useita miljoonia! Raamattupainossa kuu­limme paikan historian ja kuinka tänä päi­vänä ko. paino toimii Kiinan valtion hyväk­symänä. Saimme omin silmin nähdä ne monet vaiheet, kuinka paperirullasta syn­tyy valmis Raamattu. Osa paperista tulee edelleen Suomesta – paperirullan kyljes­sä oli lappu Kaipola, joka on jämsäläinen paperitehdas.

Teksti: Tuija Numminen

Juttu on julkaistu Piplia-lehdessä 02/17.