Tutkimus: Kiinnostus testamentin laatimiseen kasvussa - Piplia mukana Hyvä testamentti -kampanjassa

Suomalaisten kiinnostus testamentin tekemistä kohtaan on jatkanut kasvuaan viimeisen vuoden aikana. Tiistaina 13.9. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää. Päivän avulla halutaan muistuttaa, että testamentin avulla voi ohjata perintöä hyväntekeväisyyteen.

Lähes joka viides eli 19 prosenttia suomalaisista on tehnyt testamentin, kun vuosi sitten testamentin oli laatinut 15 prosenttia. 37 prosenttia on harkinnut testamentin tekemistä. Yli 55-vuotiaista 34 prosenttia on laatinut testamentin. Tiedot selviävät koko väestön kattavasta tutkimuksesta, jonka Hyvä testamentti -kampanja teetti elokuussa 2022.
– Tietoisuus sekä testamentin laatimisen että testamenttilahjoittamisen mahdollisuudesta on selkeästi lisääntynyt Suomessa. Testamentin laatiminen on yleistymässä muuallakin. Esimerkiksi Iso-Britanniassa noin puolet ihmisistä on laatinut testamentin, kertoo Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

Tärkein syy testamentin tekemiselle tai harkitsemiselle on halu päättää, mihin omaisuus menee kuoleman jälkeen. Tämän mainitsi syyksi 67 prosenttia vastaajista, jotka ovat tehneet testamentin tai harkinneet sen tekemistä.Muita syitä testamentin tekemiselle ovat halu muistaa itselle tärkeitä ihmisiä (28 % testamentin tehneistä tai tekemistä harkinneista), verosuunnittelun tekeminen perijöiden puolesta (21 %) ja omien arvojen mukaisen toiminnan edistäminen testamenttilahjoituksen avulla (10 %). Omien arvojen mukainen testamenttaus korostuu 18-54-vuotiaiden keskuudessa.
– Perinnöillä ja lahjoituksilla on iso merkitys hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnalle. Testamenttaaminen järjestöille onkin yleistynyt viime vuosina, Tornikoski kertoo.

Tutkimuksesta selvisi myös, että henkilöt, jotka eivät ole tehneet tai harkinneet testamentin tekemistä, kokevat syiksi, etteivät he ole kokeneet asian olevan ajankohtainen (39 %) tai että heidän perinnönjakonsa on selkeä ilman testamenttiakin (36 %).

Testamentin laatii yleisimmin juristi

70 prosenttia testamentin laatineista sanoo käyttäneensä juristin palveluita. Vastaavasti 27 prosenttia kertoo kirjanneensa viimeisen tahtonsa itse. 18–34-vuotiaat ovat käyttäneet vähiten juristin apua, sillä 52 prosenttia heistä on laatinut asiakirjan itse tai sen on tehnyt tuttava tai sukulainen (17 %).

Kymmenen prosenttia testamentin tehneistä tai tekemistä harkinneista on jo päättänyt laatia kaksi tai useamman asiakirjan elämänsä aikana.
– Mitä vain voi tapahtua elämässä, mikään ei ole itsestään selvää. Tärkeintä on, että testamentti on laadittu. Se ei ole lopullinen asiakirja, vaan sitä on mahdollista muuttaa esimerkiksi erilaisten elämäntilanteiden ja omien arvojen muuttumisen myötä, kertoo Hyvä testamentti -kampanjan lakiasiantuntija, varatuomari Piia Jeremejeff.

IRO Research Oy toteutti tutkimuksen testamentin tekemisestä elokuussa 2022. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin syyskuussa 2021. Tutkimus toteutettiin Hyvä testamentti -kampanjan toimeksiannosta ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Testamenttilahjoitus antaa ihmeen jatkua

Pipliaseura on mukana Hyvä testamentti -yhteistyössä liki 30 hyväntekeväisyysjärjestön joukossa. Hyvä testamentti -kampanja muistuttaa testamentin tekemisen tärkeydestä ja siitä, miten testamenttilahjoitus on keino tehdä hyvää vielä oman elämän päättymisen jälkeenkin. Lue lisää testamenttioppaasta!