Kun vastaaminen muuttuu nostamiseksi

iso kirja ja kädet kirjoittamassa vihkoon

Raamatunkääntäjiä kehotetaan usein käyttämään luontevaa kieltä. Näin halutaan varmistaa, että Raamatun teksti on ymmärrettävää ja sujuvaa. Kaikki eivät kuitenkaan ole aina samaa mieltä siitä, mitä sopii tehdä ja mitä ei.  Psalmien kirjan jakuutinkielisen käännösluonnoksen venäläinen tarkastaja kiinnitti huomionsa psalmin 20 jakeeseen 2. Luonnoksessa sanottiin ”Ahdistavan päivän tullessa Herra nostaa sinut ylös. Jaakobin Jumalan nimi suojelee sinua.” Tarkastaja ei ollut tyytyväinen ensimmäisen lauseen muotoiluun, koska heprealaisessa tekstissä sanotaan: ”Herra vastaa sinulle ahdistuksen päivänä.” Vastaaminen ei ole ylös nostamista.

Kääntäjä selitti, että jakuutin kielessä nostaminen ylös, kötöh örö, on tavallinen fraasi. Sitä käytetään tilanteissa, joissa joku tavalla tai toisella tukee toista. Kyse ei ole vain kompastuneen jaloilleen auttamisesta, vaan auttamisesta monin eri tavoin. Asia ei käy ilmi kielen parhaasta sanakirjasta. Silti luonteva ilmaisu tässä tapauksessa olisi juuri ” Herra nostaa sinut ylös”, koska on kyse ahdistavasta päivästä. Tähän tarkastajakin lopulta tyytyi.

Teksti: Seppo Sipilä, Suomen Pipliaseuran johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija

Käännösnurkassa Piplian raamatunkäännöstyön asiantuntijat ja kääntäjät avaavat erilaisia sanontoja, ilmaisuja ja termejä, mitä raamatunkäännöstyössä on tullut vastaan. Lue uusin Käännösnurkka ilmaisesta Piplia-lehdestä.

Lue myös

iso kirja ja kädet kirjoittamassa vihkoon

Kun vastaaminen muuttuu nostamiseksi

Raamatunkääntäjiä kehotetaan usein käyttämään luontevaa kieltä. Näin halutaan varmistaa, että Raamatun teksti on ymmärrettävää ja sujuvaa. Kaikki eivät kuitenkaan ole…

iso kirja ja kädet kirjoittamassa vihkoon

Ymmärrettäviä irtokiviä 

Raamatunkäännöstyön kiinnostavimpia haasteita oli lentävien raamatunlauseiden muotoileminen. En olisi halunnut ottaa yhtään ratkaisua valmiina, vaikka toisaalta kirjallisen kulttuurimme perustavien kielikuvien…