Kansainvälinen työ

Suomen Pipliaseuran kansainvälisen työn kautta

  • tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
  • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
  • vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
  • herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan

Kansainväliseen työhön kuuluvat mm.

  • raamatunkäännöstyö Kiinassa, Sambiassa, Namibiassa, Intiassa ja Venäjällä
  • lukutaitotyö Etiopiassa, Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa
  • syrjiviin asenteisiin vaikuttaminen, jota ollut mm. Saharan eteläpuolisen Afrikan hiv-työ
  • Raamatun käyttöä edistävät hankkeet Intiassa, Kiinassa ja Lähi-idässä

Pipliaseurojen kansainvälistä työtä tehdään Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkoston kautta 240 maassa tai alueella. Suomen Pipliaseura tukee hankkeita UBS:n ohjelmien kautta. Suuntana on, että Suomen Pipliaseuran tukemien yksittäisten hankkeiden lukumäärä vähenee mutta volyymi kasvaa.

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi
Kartta Pipliaseuran työkohteista 2020