Lukutaito

Pipliaseurojen Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma alkoi vuonna 2017. Raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansanryhmät saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan. Lukutaidon myötä syrjäytettyjen ihmisen asema paranee.

Olen onnellinen: osaan kirjoittaa nimeni! Rohkaisen myös lapsiani menemään kouluun – silloin heillä on tulevaisuus. Hawa Mussa, malawilainen lukutaito-oppilas.

Missä tätä työtä tehdään?

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa ja Tansaniassa. Ohjelman myötä 20 000 naista oppii lukemaan. Tähän mennessä lukutaitoluokan on käynyt yli 8 000 naista. Kuluvana vuonna (2021) opettajia on 200. Ensimmäisten lukutaitoryhmien parissa tehty tutkimus paljastaa, että niistä naisista, jotka aloittivat lukutaitoryhmässä opiskelun täysin alkeista, jopa 70 % läpäisee lukutaitotestin.

Pipliaseuran lukutaitotyö kartalla

Miksi tämä työ on tärkeää?

Maailmassa on edelleen yli 773 miljoonaa lukutaidotonta aikuista: heistä 2/3 on naisia. 75% maailman lapsista, jotka eivät pääse kouluun, ovat tyttöjä.

Lukemaan oppiminen omalla kielellä on perustava ihmisoikeus ja elämän suuri käännekohta. Lukutaito tulee osaksi ihmistä eikä sitä voi ottaa pois. Tyttöjen ja naisten kouluttaminen kohentaa perheiden elämää monin tavoin ja monessa sukupolvessa, sillä lukutaitoinen äiti laittaa myös lapsensa kouluun. Hyvän kierre kasvaa.

Aikuisten lukutaito:

 • on uuden oppimisen perusta
 • vaikuttaa myönteisesti lasten kehitykseen ja kouluttautumiseen
 • tuo työtä ja auttaa ylös äärimmäisestä köyhyydestä
 • luo tasa-arvoa ja edistää demokratiaa
 • helpottaa arkisissa tilanteissa
 • ennaltaehkäisee huijatuksi tulemista ja petoksia
 • mahdollistaa Raamatun lukemisen

Vain lukutaitoinen voi osallistua kokonaisvaltaisesti yhteisönsä ja yhteiskuntansa toimintaan.

Miten lukutaitotyötä tehdään?

Lukutaito-ohjelma käynnistyy ensin aapistyöpajalla ja lukutaito-opettajien koulutuksella. Lukutaitomateriaalien tekeminen alkaa siitä, kun paikalliset pipliaseurat etsivät seurakunnista vastuuhenkilöitä, joilla on kokemusta esimerkiksi raamatunkäännöstyöstä. Tämän jälkeen käynnistetään testiluokat, joissa materiaalit ja opetus arvioidaan ennen varsinaisten lukutaitoluokkien alkua.

Lukutaitomateriaalit laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta käsin. Aiheet sidotaan oppilaille tuttuun arjen elämänpiiriin, jolloin ymmärtäminen ja oppiminen on mahdollisimman luontevaa. Lukutaidon oppimista varten kehitetty materiaali on uskonnosta riippumatonta ja opetus on avointa kaikille.

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella ja Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Suomen Pipliaseuralla on ollut keskeinen rooli lukutaito-ohjelman käynnistämisessä.

Lukutaitotyötä koordinoivat paikalliset pipliaseurat yhteistyökumppaneinaan kirkot ja paikallishallinto. Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa koulutetaan 800 opettajaa, jotka puhuvat vähemmistökieltä äidinkielenään. Kullekin maalle on nimetty lukutaitotyön konsultti, joka ohjaa ja arvioi työn edistymistä omalla alueellaan.

Lyhytdokumentti: Kirjain kerrallaan – Lukutaito-oppia Malawin kylissä

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma
 • Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma ulottuu 13 Afrikan vähemmistökielelle
 • Ohjelman maat: Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania
 • 20 000 naista oppii lukemaan
 • Ohjelma toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella ja Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin
 • Materiaalit ja opettajien koulutus toteutetaan yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa
 • Lukutaito-ohjelma käynnistyi Malawista, joka toimi ohjelman pilottimaana.
 • Malawissa käynnistyi ensimmäisenä lukutaito-opettajien koulutus, oppimateriaalien kehitys ja lukutaitoluokat. Kokemusten pohjalta oppimateriaaleja on kehitetty myös muille kielille.

”Elämäni on muuttunut”

Malawilaisen jaokylän aukiolle on tuotu liitutaulu. 35-vuotias Hawa Mussa kirjoittaa taululle sanaa. Kirjainten kirjoittaminen on vaikeaa, mutta hän tekee kovasti töitä oppimisen eteen.

Hawa Mussa on hävennyt lukutaidottomuuttaan, sillä köyhän perheen lapsena hänellä ei ole ollut mahdollisuutta päästä kouluun.

— Olen onnellinen: osaan kirjoittaa nimeni! Rohkaisen myös lapsiani menemään kouluun — silloin heillä on tulevaisuus, Hawa sanoo.

Lukutaidottomalle perusarki on haastavaa. — Aikaisemmin koin, etten tiedä, mitä maailmassa tapahtuu. Nyt kulkiessani voin lukea kylttejä. Elämä on muuttunut, Hawa sanoo.

Arkielämä helpottuu lukutaidon myötä. Naiset voivat lähettää tekstiviestejä, lukea ohjekirjoja, virallinen asiointi helpottuu ja naisilla on mahdollisuus hakea työpaikkaa. Lukutaito lisää naisten itsenäisyyttä, mikä tarkoittaa, että jatkuva toisten avun varassa eläminen vaihtuu kykyyn pärjätä omin avuin.

Tue lukutaitotyötä

Liittymällä Agricola tukirenkaaseen voit kuukausilahjoittajana tukea naisia saavuttamaan päämääränsä. Tule mukaan – lukutaito valmistaa polun, sukupolvelta toiselle.

Lahjoita lukutaitotyöhön

Lukutaito antaa uuden mahdollisuuden

Lahjoita
Takaisin ylös