Toivoa tähän päivään,
uskoa tulevaisuuteen.

Raamatun sanoma luo toivoa, rakentaa rauhaa ja rohkaisee elämään. Piplia tarjoaa Raamatun sisältöjä ymmärrettävästi, ajankohtaisesti ja matalalla kynnyksellä. Jokaisen on mahdollista löytää Raamatun sanoma itselleen sopivalla tavalla. Kansainvälinen työmme ulottuu yli 200 maahan tai alueelle.

Tutustu työhömme:

Pipliaseuran työn kautta

  • tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
  • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
  • vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
  • herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan
vanhan naisen kädet kirjoittamassa lehtiöön