Raamatunkäytön edistäminen

Yhtyneiden Raamattuseurojen työn lähtökohtana on ajatus siitä, että Raamatun sanoma kuuluu kaikille. Me haluamme, että Raamattua luetaan ja sen sanoma muuttaa ihmisiä ja yhteiskuntia.

Työtä tehdään, jotta ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman itselleen sopivalla tavalla. Jotkut tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä on Raamatun ja hedän oman elämänsä välinen yhteys.

Miten käyttöä edistetään?

Raamatun käytön edistäminen saattaa käytännössä tarkoittaa sopivan materiaalin tuottamista ja jakelua. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi Raamatun oheen tarkoitetut lukuoppaat, kartastot, videot ja erilaiset digitaaliset ohjelmat. Näiden lisäksi järjestetään esimerkiksi konsertteja tai perustetaan pienryhmiä.

Kyse voi olla myös Raamatun käyttöä tukevien toimintatapojen kehittämisestä ja niiden käyttämisestä. Ihmisiä voidaan myös lähestyä henkilökohtaisesti ja näin auttaa heitä.

Suomen Pipliaseura tukee Raamatun käyttöä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin yhteistyössä muiden pipliaseurojen, paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. Ulkomailla painopistealueina ovat olleet mm. Kaakkos-Aasia ja Lähi-Itä.

Esimerkki 1: Riksakuskit sanankuljettajina

Sanaa pyörillä on Intian Pipliaseuran projekti, jossa riksakuskit saattavat sanaa asiakkaidensa ulottuville.  Video on osa Suomen Pipliaseuran Käsinä ja jalkoina Intian Keralassa -vuositeemamateriaalia 2015.

Esimerkki 2: Intian naisten oikeus elämään

Intian Pipliaseura toteuttaa yhteistyössä eri kirkkojen ja järjestöjen kanssa ohjelmaa, jonka avulla autetaan kaikkein heikoimmassa osassa eläviä naisia – leskiä ja miestensä kaltoinkohtelemia vaimoja. Työ ulottuu kaikkialle Intiaan ja sen avulla tavoitetaan ainakin 10 000 naista.

Lesket ja miestensä kaltoinkohtelemat naiset elävät vaikeassa tilanteessa

Jos näet aamulla lesken, sinua vainoaa huono onni koko päivän.

hindulainen sananlasku

Intian perustuslain mukaan naisilla ja miehillä on monessa suhteessa samat oikeudet. Perustuslaki ei kuitenkaan anna kaikille naisille suojaa ihmisarvon loukkauksia vastaan. Erityisesti leskien ja perinteisten kastien ulkopuolisten naisten asema on vaikea. Syynä tähän ovat toisaalta uskonnolliset ja kulttuuriset syyt ja toisaalta taas intialaista yhteiskuntaa vaivaava naisvihamielisyys, joka näkyy muun muassa uutiskynnykset ylittäneissä raiskaustapauksissa.

Intialaista yhteiskuntaa hallitsevat miehet ja miehiset ihanteet. Tästä johtuen naisten asema on todellisuudessa miesten asemaa heikompi. Kaikkein heikoimmassa asemassa ovat kouluttamattomat naiset. Heidän elämänsä on turvatonta sekä kodin ulkopuolella että sen seinien sisällä.

Naisten voimaannuttaminen

Kiitos, että olette tulleet minunkaltaiseni lesken luo. Hinduna minun on ollut hyvin vaikea ymmärtää, että minulla leskenä olisi jotain arvoa.

Vastauksena heikoimmassa asemassa elävien naisten vaikeaan elämäntilanteeseen Intian Pipliaseura yhdessä kirkkojen ja muiden järjestöjen kanssa on toteuttanut laajaa ohjelmaa, jolla näiden naisten asemaan vaikutetaan. Ohjelman tavoitteena on tukea naisia löytämään elämälleen merkityksen ja itselleen ihmisarvon. Ohjelma käsittää mm. seminaareja, pienryhmiä, henkilökohtaista ohjausta, terveysneuvontaa, ammatillista koulutusta, avioliittoneuvontaa ja lakimiespalveluja. Ohjelman tavoitteena on myös muuttaa intialaista yhteiskuntaa.

Ohjelma sisältää Raamatun opetusta. Tätä varten osallistujille jaetaan Raamattuja ja siihen liittyvää oheismateriaalia, jonka Intian Pipliaseura on tuottanut. Materiaali on saatavilla useilla maan pääkielistä. Tavoitteena on osoittaa, kuinka Raamattu voi auttaa osallistujia rakentamaan itselleen vahvemman identiteetin ja löytämään elämälleen merkityksen.

Rtunkäytön_edist_kuvituskuva

Raamattu sisältää erittäin selvän julistuksen ihmisen jakamattomasta arvosta. Jumala on luonut kaikki ja rakastaa kaikkia yhtälailla, olipa kyse sitten vanhoista tai nuorista, miehistä tai naisista. Sen lehdiltä löytyy vaatimus tukea kaikkien heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä kuten leskiä ja orpoja.

Ohjelman myötä naisten elämänlaatu kohenee ja he voivat toimia oman yhteisönsä tilanteen kohentamiseksi. Ohjelmaan sisältyykin vahva vertaistuen ajatus. Ne naiset, jotka saavat tukea elämäänsä, voivat auttaa muita samassa tilanteessa olevia.

Perustietoa Intiasta
Naistyö Intiassa
  • itsenäistyi 1947 (aiemmin Britannian siirtomaa)
  • väkiluku 1,2 miljardia
  • käytössä yli 1000 eri kieltä
  • kulttuurisesti ja uskonnollisesti hajanainen
  • hinduja 80%, kristittyjä noin 3%
  • miehistä 82% osaa lukea, naisista 65%
  • väestöstä 32% elää köyhyysrajan alapuolella
  • leskiä 44 miljoonaa

Jumalan sana on auttanut näkemään elämäni arvon

Eläkkeellä oleva opettaja Tamil Nadusta kertoo:

Jäin jo nuorena leskeksi, minkä vuoksi olen kärsinyt hyvin paljon. Ymmärrän omien kokemuksieni valossa, miten pitkän ja vaikea tien nuoret lesket joutuvat kohtaamaan kulttuurissamme. Omissa raskaissa vaiheissani Jumalan sana on tukenut minua ja auttanut minua näkemään elämäni merkityksen ja arvon.

Vuonna 2002 osallistuin ensimmäisen kerran leskille suunnattuun kristilliseen konferenssiin. Sen jälkeen olen ollut säännöllisesti mukana leskille järjestetyissä työpajoissa ja tapaamisissa. Niiden avulla olen löytänyt itselleni yltäkylläisen elämän. Nyt toimin vapaaehtoistyöntekijänä Intian Pipliaseuran ja erään toisen järjestön hankkeessa, jossa tuetaan naisten ja erityisesti leskien elämää.