Raamatunkäytön edistäminen

Sanoma kuuluu kaikille.

Yhtyneiden Raamattuseurojen työn lähtökohtana on ajatus siitä, että Raamatun sanoma kuuluu kaikille. Me haluamme, että Raamattua luetaan ja sen sanoma muuttaa ihmisiä ja yhteiskuntia.

Työtä tehdään, jotta ihmiset voivat löytää Raamatun sanoman itselleen sopivalla tavalla. Jotkut tarvitsevat rohkaisua Raamatun lukemiseen. Toiset kysyvät, mikä Raamatun sanoma on tai mikä on Raamatun ja heidän oman elämänsä välinen yhteys.

Miksi työtä tehdään?

Työmme lähtökohtana on, että Raamatun sanoma kuuluu kaikille. Me haluamme, että Raamattua luetaan ja sen sanoma muuttaa ihmisiä ja yhteiskuntia. Tavoitteena on, että jokainen saa löytää Raamatun sanoman itselleen sopivalla tavalla.

Miten Raamatun käyttöä edistetään?

Raamatun käytön edistäminen saattaa käytännössä tarkoittaa sopivan materiaalin tuottamista ja jakelua. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi Raamatun oheen tarkoitetut lukuoppaat, kartastot, videot ja erilaiset digitaaliset ohjelmat. Näiden lisäksi järjestetään esimerkiksi konsertteja tai perustetaan pienryhmiä.

Kyse voi olla myös Raamatun käyttöä tukevien toimintatapojen kehittämisestä ja niiden käyttämisestä. Ihmisiä voidaan myös lähestyä henkilökohtaisesti ja näin auttaa heitä.

Missä työtä tehdään?

Suomen Pipliaseura tukee Raamatun käyttöä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin yhteistyössä muiden pipliaseurojen, paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. Ulkomailla painopistealueina ovat mm. Intia, Kiina ja Lähi-Itä.

 

Raamatunkäytön edistämisen ohjelmat

Intiassa

  • Työ leskien ja syrjäytettyjen naisten keskuudessa
  • Työ näkövammaisten parissa

Lähi-idässä mm.

  • Työ lasten parissa Egyptissä
  • Työ lasten parissa Jordaniassa
  • Työ lasten parissa Israelissa
  • Työ lasten parissa Palestiinassa

Kiinassa

  • Raamatun opetusta tukevan teologisen materiaalin jakaminen pastoreille
  • Seurakuntien työntekijöiden koulutus

 

Pastori Esther Intiasta

Esther Rani Lakshmi menetti miehensä, joka kuoli aidsiin. Myös Estherillä todettiin hiv-tartunta, minkä vuoksi tämä kahden pienen lapsen äiti joutui lopullisesti yhteisönsä hylkäämäksi. Pipliaseuran työntekijät ottivat kuitenkin Estherin avokätisesti ja rakkaudella vastaan.

Jumala on tehnyt elämässäni niin paljon ihmeitä. Uskon, että Raamatussa on Jumalan oma sydän. Muidenkin leskien ja alas painettujen on saatava tietää, että Jumalan sana on rakkauden sanoma, joka voi myös heidän elämässään tulla todelliseksi.

Tänä päivänä Esther ajelee skootterillaan köyhiin kyliin – sydän täynnä rakkautta. Hän on pienen seurakunnan pastori, joka antaa köyhille ruokaa, apua ja evankeliumia.

Vastauksena heikoimmassa asemassa elävien naisten vaikeaan elämäntilanteeseen Intian Pipliaseura yhdessä kirkkojen ja muiden järjestöjen kanssa on toteuttanut ohjelmaa, jolla näiden naisten asemaan vaikutetaan. Ohjelman tavoitteena on tukea naisia löytämään elämälleen merkityksen ja itselleen ihmisarvon. Ohjelma käsittää mm. seminaareja, pienryhmiä, Raamatun opetusta, henkilökohtaista ohjausta, terveysneuvontaa, ammatillista koulutusta, avioliittoneuvontaa ja lakimiespalveluja. Ohjelman tavoitteena on myös muuttaa intialaista yhteiskuntaa.

Tue työtä. Raamatun sanoma kuuluu kaikille.

Takaisin ylös