Psalmien kirjan uusi käännös on julkaistu

Piplian Psalmien kirjan uusi suomennos julkaistiin 21.3.2024 Raamattu.fi-verkkopalvelussa ja Piplia-sovelluksessa. Psalmit 2024 edustaa raamatunkääntämisen uusimpia tuulia osana Vanhan testamentin 2028 käännöshanketta. Uusi psalmikäännös on saatavilla sekä tekstinä että äänikirjana.

Rakastetut psalmit ovat erityinen käännöstyö. Pipliaseura on tehnyt uutta psalmien käännöstä elokuusta 2022 lähtien. Aiheeseen ovat paneutuneet erityisesti kääntäjät, eksegetiikan asiantuntija TT, FM Kirsi Valkama ja kieliasiantuntija FT Katja Seutu.

Samalla työhön osallistuvat kiinteästi hankkeen johtoryhmä ja sen asiantuntijat Pipliassa sekä seitsemänhenkinen ekumeeninen ohjausryhmä. Kaikki psalmiluonnokset myös testataan lukijoilla, joiden palaute vaikuttaa tekstin viimeistelyyn.

Elävää kieltä

Pipliaseuran sydämen asiana on tehdä Raamattua läheiseksi ja ymmärrettäväksi. Vanhan testamentin käännöksen yksi keskeinen periaate onkin, että sen kieli on hyvää ja vivahteikasta yleiskieltä, joka avautuu 2020-luvun ihmiselle vaivatta.

– Runomuotoiset tekstit jäävät helposti mieleen lausuttuina, laulettuina tai resitoituina. Kaikki tämä inhimillinen samaistuspinta on varmasti osasyynä siihen, että psalmit ovat kristillisessä perinteessä suosittuja, miettii Valkama.

Seutu on ammatiltaan myös runoilija, joka lähestyy psalmitekstejä taiteellisin keinoin. Psalmien elävä kieli saa suomennoksessa uuden vapaan muodon, alkuperää kunnioittaen. Runouden tiivis sanonta on rytmitettyä, samalla kun se hengittää ja välittää ikiaikaista sanomaa.

Valkaman tehtävänä on ollut raakasuomennoksen tekeminen heprean kielen pohjalta. Alkukielten tarkka osaaminen ja psalmien syntyaikojen kulttuurin ja maailmankuvan ymmärrys ovat muodostaneet luotettavan pohjan, jonka varassa suomennos lepää. Lisäksi eksegeettistä tarkistusta tekevät myös muut Piplian asiantuntijat ja ohjausryhmän jäsenet.

"On ollut ainutlaatuinen kokemus saada muokata psalmitekstejä uudelleen suomeksi ja sillä tavoin päästä niitä hyvin lähelle", sanovat kääntäjät Kirsi Valkama ja Katja Seutu.

Psalmit ovat rukouksia, joiden kautta ihmiset ovat kautta aikojen kääntyneet Jumalan puoleen. On hienoa ajatella, että nämä rukoukset ovat kuuluneet Jerusalemin temppelissä, synagogissa ja nyt kirkoissa ympäri koko maailman.

Juho Sankamo, ekumeenisen ohjausryhmän jäsen, kat.

Psalmien ja koko VT2028:n kääntämisessä on mukana suuri joukko ihmisiä. Piplian asiantuntijat sekä ekumeeninen ohjausryhmä kommentoivat kaikkia kääntäjien tekstejä tuoreeltaan. Kuvaan ovat kokoontuneet kaikki VT2028-kääntäjät, ohjausryhmä ja hankkeen johtoryhmä kesäkuussa 2023.

Hänestä tulee kuin virtojen varrelle istutettu puu:
se antaa satonsa ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu.

Esimerkki käännöksestä: Ps. 1:3 Psalmit 2024

Digisuomennos kaikenikäisille

Psalmit käännetään samoilla periaatteilla kuin koko Vanha testamentti 2028 ja aiemmin julkaistu Uusi testamentti 2020.

Erityistä on, että käännöstä tehdään alkukielestä digimuotoon, ei painettavaksi. Samalla suomennos muotoillaan niin, että sama käännös toimii luontevasti itsekseen luettuna, ääneen luettuna sekä kuunneltuna äänikirjana.

Käännöksen vastaanottajia ovat eri-ikäiset puhelinten käyttäjät, jotka ymmärtävät suomea. Kääntämistä ohjaa 20-vuotiaiden kielentaju ja periaate, että se mikä on ymmärrettävää parikymppisille, on ymmärrettävää myös heitä vanhemmille.

Uudessa käännöksessä merkityksiä häivytetään mahdollisimman vähän uskonnollisten erityistermien tai vanhojen, yleiskielelle vieraiden sanojen taakse. Lukemiseen ei tarvita sanakirjaa, Googlea tai päivystävää teologia. Samaan aikaan suomennos on uskollinen alkukielen merkityksille ja välittää sisällön sekä sen tyylin mahdollisimman hyvin.

Lue lisää käännösperiaatteista

UT2020 | VT2028

Tule mukaan kääntämään Vanha testamentti äänikirjaksi saakka!

Oletko ajatellut, että voisit tukea raamatunkääntämistä rahallisesti, myös Suomessa?

Tule mukaamme kääntämään Vanha testamentti tähän päivään, äänikirjaksi saakka.

Tukeasi tarvitaan, vaikka VT2028-hankkeen rahoituksen selkänojana onkin evankelis-luterilainen kirkko (65 %). Pipliaseuran osuutta (35 %) kerätään lahjoittajilta.

Ensimmäisessä vaiheessa tuomme kuultavaksi psalmit, jotka julkaistaan keväällä 2024. Äänikirja tavoittaa myös sellaisia, jotka eivät ole ennen tarttuneet Raamattuun. Lahjoittamalla nyt mahdollistat osaltasi äänikirjan valmistumisen rakastetuista teksteistä.

Lahjoita, että sana kuuluisi!