Suomen Pipliaseuran tuotot muodostuvat pääosin varainhankinnan ja kustannustoiminnan tuotoista. Muita tuottoja ovat tuotot sijoitustoiminnasta, jäsenmaksuista ja testamenteista. Sekä kansainvälinen työ että liiketoiminta ovat kokonaan yleishyödyllistä ja sääntöjen 2 §:ssä ja 3 §:ssä kuvattua varsinaista toimintaa.

Kansainvälinen työ

Kansainvälisen toiminnan tuotot ja kulut

Kansainväliseen toimintaan kohdistuvat tuotot olivat 2 045 000 euroa. Seura saa sekä vapaita että käyttötarkoitukseltaan rajattuja lahjoituksia.

Tuki seurakunnilta: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Suomen Pipliaseuran keskeinen sidosryhmä. Seura sai seurakunnilta talousarviovaroja 980 000 euroa ja muita tuottoja 279 000 euroa. Kokonaistuotot seurakunnilta olivat samalla tasolla kuin vuonna 2020. Molempina vuosina tuottoihin vaikuttivat koronaepidemian vuoksi asetetut kokoontumisrajoitukset, joiden vuoksi jumalanpalveluksissa ja muissa tilanteissa kerätyt tuotot seurakunnissa jäivät tavanomaista matalammiksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien taloudellinen osallistuminen lähetysjärjestöjen työhön raportoidaan Kirkkohallituksen vuosittain julkaisemassa kannatustilastossa.

Lahjoitukset yksityisiltä: Seuralla on merkittävä yksityisten tukijoiden joukko. Seura tavoittelee lahjoittajien määrän ja säännöllisen lahjoittamisen kasvattamista. Suora tuki yksityishenkilöiltä oli 541 000 euroa. Tuki yksityisiltä henkilöiltä supistui 5 % verrattuna vuoteen 2020. Vuoden 2020 tuloksessa näkyy koronan myönteinen vaikutus lahjoitushalukkuuteen.

Julkiset avustukset: Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea käytettiin 100 000

Kansainvälinen työ ja tukitoiminnot

Vuonna 2021 kansainväliseen työhön käytettiin 1 949 000 euroa. Tästä ohjelma- ja hankerahoitusta oli 1 507 000 euroa eli 77 %. Kansainvälisen työn tukitoimintoihin eli varainhankintaan, koulutukseen ja viestintään käytettiin 23 %.

Kansainvälisen työn rakenne

Suomen Pipliaseuran kansainvälisten ohjelmien kulut olivat 1 507 000 euroa. Nämä käytettiin kahdenvälisiin ja monenkeskisiin hankkeisiin koskien raamatunkäännöstyötä, lukutaitotyötä ja Raamatun käytön edistämistä. Pipliaseurojen yhteisillä ohjelmilla tarkoitetaan työtä, jota Yhtyneet Raamattuseurat toteuttavat jäsenseurojensa puolesta hankkeiden suunnittelussa ja seurannassa.

Kansainvälisen työn jakautuminen maanosittain ja sisällöllisesti

Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöshankkeiden ja lukutaitohankkeiden osuudet ovat suurimpia. Kehitysyhteistyötä tehdään Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

Liiketoiminta

Toiminnan tuotot olivat 910 000 euroa. Tuottojäämä kasvoi edellisestä vuodesta 31 %. Tuottojäämällä (210 000 euroa) katetaan seuran yhteisiä hallinnon kuluja.